Gezinscoach

(Talentenregio) Gemeente Heerde
Bekijk opdracht
Gezinscoach (algemeen) voor de duur van 1 jaar (met optie tot verlenging) (28u)

Wie zijn wij 


Stip, het uitvoeringsorgaan sociaal domein van de gemeente Heerde, heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij naast Jeugd om wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden en inburgeren etc. De afdeling bestaat uit WMO, Participatie, Inkomen, Schulddienstverlening, Jeugd een Welzijnsfuncties. Ouders zijn in de basis in principe zelf verantwoordelijk  voor het opvoeden en opgroeien van hun eigen kinderen. Soms lukt dit door omstandigheden niet en is zelfs de veiligheid in het geding.  Onze professionals versterken daarbij de ouderlijke competentie zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. 

Wat verwachten wij van de functie
Als gezinscoach ben je het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen (in hun eigen leefwereld, op scholen, op straat, etc.), of voor gezinnen zodat de eerste problematiek voorkomen kan worden. Je ondersteunt kort- dan wel langdurig de gezinnen en anderen. Zonodig leid je toe naar specialistische hulp en bent in staat om casusregie uit te voeren. Je houdt daarbij de veiligheid van kinderen en jongeren in hun leefwereld in het oog. Wanneer het onveilig is durf je dit bespreekbaar te maken en kunt samen met de omgeving van het kind / de jongere een veiligheidsplan opstellen. Je werkt systemisch en oplossingsgericht. Je bent aanspreekpunt voor professionals uit het voorveld ten behoeve van consultatie en versterking van preventie. Je kunt samenwerken met specialistische organisaties. Binnen Stip werk je nauw samen met de collega's die van belang zijn:  één gezin, één plan, één regisseur. Je kunt de focus leggen op kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wat ga je doen 
Je bent aanwezig op enkele basisscholen als eerste aanspreekpunt voor alle vragen op deze school. Verder ondersteun je collegae in het omgaan met specifieke vragen op het gebied van gedragsproblematiek, draagt zorg voor je caseload welke een mix is van gedragsproblematiek en overige problematiek. Je bepaalt samen met het gezin welke specialistische zorg eventueel nodig is en voert waar nodig casusregie waarbij je samenwerkt met diverse partijen, je bespreekt indien nodig je cases in het casusoverleg en valt zonodig terug op de orthopedagoog of leidinggevende. 

Voor wie werk je 
Je werkt vanuit het Stip-team waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. 

Bekijk opdracht