Gegevensmanager Inrichting Divisie Uitkeren

UWV Amsterdam
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving:
Wil je meewerken om gegevensmanagement (GM) binnen de 5 IV domeinen van de divisie Uitkeren verder in te richten? Je kennis gebruiken om te focussen op speerpunten uit de Roadmap Gegevensmanagement (GM) en Data Gedreven Werken?

Daarnaast ga je zorgen voor beheer van de Functionele Gegevens Modellen, FUGEMS en het speerpunt Data Kwaliteit-activiteiten.

Ook ga je optreden als ambassadeur voor GM bij één van de 5 domeinen Uitkeren ((WW, AW, ZW, Overige Soorten Werkloosheid (OSW) en Verwerking Financiële Verplichtingen (VFV) en zorg je voor awareness. Tevens ben je aanspreekpunt voor datavraagstukken binnen deze domeinen en heb je een signaalfunctie voor issues en verbeteringen in de gegevenshuishouding.
Je werkt nauw samen met de Gegevensmanager en datastewards binnen IV Office.

Focus op speerpunten uit de Roadmap, met name Metadatamanagement,

•    Ondersteunt GM bij de uitvoering van de roadmap GM en Data Gedreven Werken.
–    Uitvoering Speerpunt Metadatamanagement: FUGEM’s (Functionele Gegevens Modellen) op orde. Afwijking tussen FUGEM en centrale CGM model in kaart brengen.
–    Ondersteunen domeinen bij controle en uitvoering FUGEMS en afstemming met het Data Office (koppeling tussen FUGEM’s Uitkeren en het CGM –Canonieke Gegevens Model).
–    Na vaststellen FUGEM’s (parallel) ondersteunen bij oplevering/genereren van het TEGEM (Technisch Gegevens Model).
–    Actiehouder voor uitvoering projecten Data Kwaliteit domeinen. Ondersteunt bij opstellen van kwaliteitscriteria voor alle relevante attributen in het betreffende FUGEM en in het CGM.

•    Correct gebruik van gegevens. Correct beschreven en beschikbare gegevens (opzet volgens beleid standaard FUGEM modellen), processen, instructies e.d. Alles wat bijdraagt aan een juiste en vertrouwde gegevenshuishouding.
–    Aanspreekpunt gegevens (inhoudelijk per domein) en voor Datakwaliteit. Uitvoering geven aan speerpunt Data Kwaliteit op orde.

•    Algemeen: Ondersteuning gegevensgebruik conform gegevenskaders.
–    Ondersteunen en opstellen verandersignalen. Vertalen speerpunten user stories naar verandersignalen domeinen.
–    Is ambassadeur binnen het domein voor GM (awareness creëren GM domeinen). Promoten en creëren van bewustzijn team GM.
–    Assisteren van de Product Owners en teams bij en monitoren van de verandersignalen.
–    Signaleren van issues of kansen voor verbetering gegevenshuishouding.
–    Rapporteert over de status van de speerpunten en (data) issues.

Eisen:
– Een doorleenconstructie is niet toegestaan
– Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
-U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt
  opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV
  heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV.
  – Indien niet gewerkt afgelopen jaar: referentie ouder dan een jaar gebruiken
  – Indien afgelopen jaar bij huidige werkgever: referentie werkgever daarvoor opgeven

– HBO/Academisch werk- en denkniveau, richting informatievoorziening/informatiemanagement  
– Aantoonbare recente kennis van Gegevensmanagement en architectuurprincipes
– Aantoonbare recente kennis van methoden en technieken van projectmanagement en gegevensmodellering
– Minimaal 3 jaar relevante ervaring binnen de afgelopen 5 jaar
– Aantoonbare kennis van DAMA-DMBOK en/of andere Data Management Principes
– Aantoonbare recente kennis van wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid.


Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
– Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
– Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
– Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op [email protected]

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten