Functioneel beheerder | Groningen

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Functioneel beheerder kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Opdrachtomschrijving
RDI zoekt een consultant die het autorisatiebeheer binnen RDI op zich kan nemen. Het betreft het beheer van honderden accounts van zowel eigen personeel van RDI als ingehuurd personeel. (totaal circa 400-500). De instroom, doorstroom, uitstroom en mutaties dienen via een gestandaardiseerd proces te worden afgewikkeld. De gebruikers hanteren login accounts waarmee ze uiteindelijk ook toegang hebben tot de applicaties en de netwerkomgevingen. Bij sommige applicaties is sprake van single sign on maar lang niet overal. Aangezien een groot deel van het IT zowel het beheer van applicaties als systemen is uitbesteed aan een Shared Service Center (DICTU, onderdeel van EZK) gaat het proces van autorisatiebeheer ook over de grenzen van RDI heen. DICTU zal ook de nodige acties moeten uitvoeren in naam van RDI om uiteindeijk te komen tot een actief account.

Achtergrond
Binnen het team functioneel beheer is een beheerder dedicated bezig met het beheer van de accounts van de gebruikers. Het is een dagtaak gezien het aantal en de wijzigingen die daarin plaatsvinden. Het proces is nog niet compleet gestandaardiseerd en geuniformeerd. Er zijn nog handmatige handelingen noodzakelijk. Er wordt gebruik gemaakt van tooling voor het beheer. Er zijn rapportages aanwezig om de betrouwbaarheid van de autorisaties vast te stellen en te controleren. Er is ruimte voor verbetering van het proces en daar is RDI ook mee bezig samen met andere onderdelen van EZK.

Organisatie
Wij zijn de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Wij staan voor een veilig verbonden Nederland. Cyberveiligheid, digitaal veilige apparatuur, kunstmatige intelligentie, 5G, energietransitie, digitale weerbaarheid en frequentiemanagement zijn de grote thema’s van vandaag en morgen. Bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (na 1 januari 2023 de nieuwe naam van Agentschap Telecom) voeren wij de wet- en regelgeving op deze – en nog veel meer – gebieden uit. En we houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt. Wij doen dit met ruim 400 enthousiaste collega’s vanuit onze kernwaarden: maatschappelijke verantwoordelijkheid, gedeelde visie, samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en professionaliteit. Bij de RDI hechten we waarde aan een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen om hun mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De Rijkinspectie Digitale Infrastructuur is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en omvat vijf directies:

  • Infrastructuur;
  • Apparatuur;
  • Digitale Weerbaarheid;
  • Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie;
  • Mens en Middelen.
Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht