Full stack go ontwikkelaar met ops affiniteit

VNG
Bekijk opdracht


Binnen VNG Realisatie zal je bijdragen aan een aantal interessante onderwerpen welke
moeten leiden tot een modern gemeentelijke ICT landschap. Daar waar relevant zal je
ook bijdragen aan de modernisering van het landelijke overheid ICT landschap door daar
de gemeentelijke behoefte te vertegenwoordigen, bewaken en implementeren. Je kunt
bijdragen aan de realisatie van de Common Ground visie en tegelijk landelijk bijdragen
aan programma’s als Federatief DataStelsel, Data bij de Bron en de InterBestuurlijke
DataStrategie. Deze programma’s werken aan de modernisering en hebben op
verschillende manieren raakvlakken op organisatorisch en technisch gebied. Je hebt dus
invloed en werkt mee aan het creeeren van een effectieve en efficiente overheid. Als je
dus maatschappelijke impact wil maken en je bent een fulll stack ontwikkelaar over de
hele linie, dan is deze opdracht echt iets voor jou. Jij past goed bij ons wanneer je de
OPS kant van ontwikkelen ook een logisch deel van je werk vindt.

Qua stack richten we ons op Go. We renderen onze pagina’s serverside dus je kan je Go
kennis ook daarvoor inzetten. We gebruiken nu meestal Helm charts die landen op
Kubernetes waarvan we verwachten dat je daar vanuit de DevOps kan feeling bij hebt;
we verwachten niet dat je een cluster op baremetal gaat opzetten. Je hoeft niet overal al
diepgaande kennis te hebben, maar Go is wel randvoorwaardelijk. Er is ruimte om
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, want daar worden we allemaal beter van. We
verwachten dat je ook af en toe uit je comfortzone wilt stappen wanneer de voortgang
van het team dit vraagt.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Deelnemen als software ontwikkelaar in een DEV OPS ontwikkelteam waarin Open
Source software componenten (bouwstenen) ontwikkeld worden, wat met gebruik
van onder eigen verantwoordelijkheid ontwikkelde CI/CD straat landt op een Haven
compliant Kubernetes cluster
• Onderdeel van de ontwikkeling van diverse bouwstenen voor het gemeentelijke ICT
landschap door deel te nemen in gemeentelijke initiatieven en/of als gemeentelijke
vertegenwoordiger in landelijke initiatieven
• Contact met gemeenten, leveranciers en ketenpartners om de technische kaders af te
stemmen en bijbehorende keuzes te evalueren en te prioriteren.
• Ondersteuning van gemeenten, leveranciers en ketenpartners bij de adoptie en
implementatie van de diverse bouwstenen.
• Beheer van de software onderdelen van technische standaarden onder de vlag van
Common Ground.
• Bijhouden van de publieke documentatie over de bouwstenen in lijn met de
ontwikkelingen van die bouwstenen

Resultaat van de opdracht
De werkzaamheden moeten resulteren in software componenten of standaarden die
bijdragen aan de modernisering van het (gemeentelijke)overheid ICT landschap

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar
afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale
uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door
actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door
samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te
ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
VNG Realisatie draagt bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Over het team
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig
voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt
het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt
om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in
de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij
Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening,
door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van
werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze
veelvuldig te kopiëren en op te slaan.

Je kan het gemeentelijk ICT landschap niet los zien van het landelijke overheid ICT
landschap door dat gemeenten met veel verschillende ketenpartners en leveranciers
informatie uitwisselen. Hierdoor heeft Common Ground veel raakvlakken met landelijke
programma’s als Data bij de Bron, Federatief DataStelsel en de InterBestuurlijke
DataStrategie. Vanuit VNG Realisatie werkt het team direct en indirect mee aan dit soort
programma’s.

Eisen • Door de inschrijver is één CV en één motivatiebrief van de aangeboden kandidaat aangeleverd. Deze twee documenten zijn opgeslagen in de map ‘Extra documenten’.

 • Het tarief van de voorgestelde kandidaat is lager of maximaal gelijk aan 125 euro per uur (afronden op hele euro's) exclusief BTW en inclusief alle bijkomende kosten (waaronder een eigen mobiele telefoon en laptop, woon-werkverkeer en dienstreizen). Gedurende de gehele looptijd van de inhuurovereenkomst kan er niet geïndexeerd worden. De gehele maximale looptijd bedraagt 36 maanden.

 • Inschrijver gaat expliciet akkoord met de concept overeenkomst welke als bijlage bij de offerteaanvraag beschikbaar is gesteld.

 • Inschrijver verklaart hierbij de offerteaanvraag in zijn geheel te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

 • • De kandidaat heeft ervaring met het schrijven van een software standaard en het
  ondersteunen van de adoptie van die standaard. In de motivatiebrief benoemd de
  kandidaat deze ervaring.

 • • In de motivatiebrief legt de kandidaat uit welke ervaring er is met Golang

 • • Je bent bereid om minimaal 1 en maximaal 2 keer per week op kantoor (vaak Utrecht,
  soms Den Haag) te werken.

 • • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op WO werk- en denkniveau op het terrein van
  computer science of vergelijkbaar.

 • • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, als software
  ontwikkelaar

 • • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, met Golang als
  ontwikkeltaal.

 • • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Wensen • De kandidaat heeft aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met CI/CD

 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met GO

 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met Helm

 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met Kubernetes


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht