Flexibele schil bij vergunningverlening

Aa En Maas (Waterschap)
Bekijk opdracht


Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.


De opdracht
Binnen de afdeling planadvies en vergunningen zijn we op zoek naar een flexibele schil ten aanzien van vergunningverlening. We hebben behoefte aan het volgende:

 • Meewerkend voorman/-vrouw ten aanzien van het behandelen van vergunningen;

 • Kennisoverdracht naar collega’s waar nodig.


Toelichting op punt 1:
Aa en Maas heeft behoefte aan een flexibele schil op het gebied van vergunningverlening van gemiddeld 24 uur in de week. Daarnaast is de flexibele schil bedoeld voor extra handjes bij pieken van het aanbod. De pieken zijn in een aantal gevallen voorspelbaar, zoals begin april en september. In een aantal situaties ontstaan de pieken niet door meer aanbod, maar door minder inzetbare capaciteit, denk aan verlof of doordat medewerkers gedeeltelijk andere werkzaamheden oppakken en bij uitstroom. De wekelijkse inzet kan fluctueren, dus soms minder dan 24 uur in de week en een enkele keer maximaal 32 uur in de week.  De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig behandelen en beoordelen van vergunningaanvragen. Dit begint met een vooroverleg of met een aanvraag, je wint zelfstandig interne adviezen in om te beoordelen of aan de toetscriteria wordt voldaan. Aan de hand van de wet- en regelgeving en de interne adviezen beoordeel je of een vergunning verleend kan worden, indien dit niet het geval is ga je met betrokkenen in overleg om te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn waardoor gewenste activiteiten binnen de wet- en regelgeving uitgevoerd kunnen worden.
Toelichting op punt 2:
De vergunningverleners vormen een overwegend jong team; jong in ervaring en daarmee kennis. Het team is echter ambitieus en leergierig. Op een aantal onderwerpen is het wenselijk dat er 1 op 1 een masterclass kennis wordt overgedragen.

Kandidaatomschrijving


Kandidaatomschrijving
De ideale kandidaat beschikt over de volgende skills:
-      Je hebt ruime ervaring in het behandelen van watervergunningen: het behandelen van omgevingsvergunningen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit;
-      Je legt makkelijk contact met diverse mensen binnen de organisatie;
-      Je kunt goed omgaan met het afwegen van verschillende belangen;
-      Je kunt gestructureerd en werken en handelt zaken binnen de daarvoor gelende termijnen af;
-      Je ben bestuurlijk sensitief en begrijpt wat nodig is om deze dossiers af te ronden.

Eisen • opleidingOp cv aantoonbaar minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding hieronder verstaat Aa en Maas chemische technologie, milieutechnologie, milieukunde of procestechnologie.

 • werkervaringDe kandidaat heeft ervaring met het overdragen van kennis, het inwerken van collega’s en de kandidaat dient snel inzetbaar te zijn (dat wil zeggen omgeving van Aa en Maas eigen maken en het werk kunnen oppakken).

 • werkervaringOp CV aantoonbaar minimaal 5 jaar recente werkervaring op het gebied van het behandelen van vergunningsaanvragen (binnen de afgelopen 10 jaar opgedaan) in het vakgebied van vergunningverlening op het gebied van waterkwaliteit en kwantiteit. Referentie vereist


Wensen • InterviewBij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  ·        Mondelinge toelichting op de beschreven werkervaring; ·        Mondelinge toelichting op ervaringen op basis van het CV; ·        De kandidaat kan de motivatie voor sollicitatie nader toelichten, waarbij gelet zal worden op communicatieve vaardigheden, resultaatgerichtheid en samenwerking.

 • MotivatiebriefBij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Beschrijf – in maximaal een half A4  én aan de hand van concrete voorbeelden – dat u beschikt over de genoemde competenties die relevant zijn bij de uitgevraagde werkzaamheden, namelijk het overdragen van kennis, het inwerken van collega’s en het waar nodig trainen in en uitleggen van de relevante informatie. Ga daarbij specifiek in op: -        Samenwerken en verbinden; -        Coachen; -        Proactief handelen; -        Verschillende methodieken met betrekking tot kennisoverdracht (1 op 1, klassikaal).

 • werkervaring met waterschap
  de kandidaat beschikt over ervaring met het behandelen van vergunningaanvragen en vergunningverlening bij een waterschap.

 • werkervaring vergunningverlening
  Beschrijf – in een half A4- en aan de hand van concrete voorbeelden - in welke mate u relevante werkervaring heeft op het gebied van het verlenen van vergunningen. Ga daarbij specifiek in op uw ervaringen met:
  - Het toetsen van watergerelateerde vergunningaanvragen;
  - Afstemming vinden met externe partijen zoals burgers, bedrijven, gemeenten en andere overheidsinstanties;
  - De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende werkzaamheden bij Aa en Maas.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht