Dubbelfunctie: -trekker warmte res west-overijssel -coördinator nplw west-overijssel

Provincie Overijssel
Bekijk opdracht


Aangezien er sprake is van twee programma’s met eigen budgetten en verantwoording, worden er ook twee aparte opdrachtovereenkomsten gesloten voor de onderstaande functies. Dit betekent dat de gecontracteerde een aparte urenadministratie aanhoudt en apart factureert. De functies zijn in één uitvraag samengevoegd, aangezien de wens is om de functies door dezelfde persoon te laten uitoefenen.

Trekker Warmte RES West-Overijssel

Als Trekker Warmte RES West-Overijssel hou jij je bezig met:

 • het agenderen en uitwerken van opgaven op het gebied van warmte in de gebouwde omgeving waar regionale samenwerking gewenst is;

 • het adviseren van het Bestuurlijk Platform en het bestuurlijk agenderen van onderwerpen op de warmtetransitie;

 • het agenderen van de warmteonderwerpen in het ambtelijk platform en het organiseren van het regionale afstemmingsoverleg over de lokale warmtetransitie;

 • het verbinden van de opgave van electrificering van warmte met de netwerkaanpak en de hieruit voortkomende extra opgave voor electriciteitsopwek;

 • het leveren van voortgangsinformatie voor de RES-monitor (2/jr)

 • het meedenken met de collega’s van de werkorganisatie over de inhoud en het proces van de RES in het algemeen;


Coördinator NPLW West-Overijssel

Als coördinator NPLW West-Overijssel ga jij aan de slag met:

 • het agenderen van de NPLW-projecten in de werkgroep Warmte en in het ambtelijk- en bestuurlijk platform;

 • het zijn van het aanspreekpunt voor de accounthouder van het NPLW;

 • het leveren van voortgangsinformatie voor een monitor;

 • het verspreiden van kennis en informatie ontvangen van het NPLW;

 • het deelnemen aan bijeenkomsten voor het netwerk van regiocoördinatoren en het doorgeven van signalen en lessen aan de accounthouders van het NPLW;


het verzorgen van de (financiële) administratie.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Trekker Warmte RES West-Overijssel

Als Trekker Warmte RES West-Overijssel ben je verantwoordelijk voor het onderwerp Warmte in de RES en het functioneren van de werkgroep Warmte.

Coördinator NPLW West-Overijssel

Als regiocoördinator ben je verantwoordelijk

voor het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten in West Overijssel binnen de opgave van de warmtetransitie, het organiseren van een eenvoudige en efficiënte overlegstructuur (bij voorkeur aansluitend bij bestaande structuren) en een correcte verantwoording van de besteding van de SPUK-gelden.

Trekker Warmte RES West-Overijssel

Binnen de RES W-O werken 11 gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders samen aan de RES-opgaven (opwek energie, warmte, netwerk, participatie). Deze samenwerking wordt georganiseerd door de werkorganisatie RES W-O bestaande uit een programmamanager, een -secretaris en inhoudelijke trekkers voor de werkgroepen Warmte, Netwerk, Participatie en Ruimte. De werkorganisatie kent een wekelijks afstemmingsoverleg waarin het RES-proces gezamenlijk wordt vorm gegeven en voortgang wordt gemonitord. Daarnaast vindt, waar nodig, afstemming plaats tussen de programmamanager en de individuele trekkers.

Afstemming met de partners in de RES vindt plaats via het Ambtelijk Platform (ambtelijke vertegenwoordiging van de partners) en het Bestuurlijk Platform (bestuurlijke vertegenwoordiging van de partners). De vraagstukken op de verschillende opgaven  worden daar geagendeerd.

Omdat de verschillende warmteopgaven met elkaar samenhangen hebben we ervoor gekozen om de functies van trekker Warmte en coördinator NPLW in één persoon te verenigen.

Coördinator NPLW West-Overijssel

De 11 gemeenten die samen werken binnen de Regionale Energie Strategie (RES) in West-Overijssel hebben van het Rijk de Specifieke Uitkering (SPUK) ‘regionale ondersteuning Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie’ (NPLW) ontvangen. Het geld uit deze SPUK zetten zij in om gezamenlijk expertise voor of projectmatige ondersteuning van de lokale warmtetransitie te organiseren. Door regionaal samen te werken, werken gemeenten efficiënter en kunnen zij specifieke expertise inschakelen. Voor die samenwerking wordt gebruik gemaakt van de RES-structuur.

De provincie faciliteert de bemensing van de regionale ondersteuningsstructuur van de NPLW en van de NPRES en organiseert daarvoor de contractering van de tijdelijke inhuur/detachering.

Trekker Warmte RES West-Overijssel

Het thema warmte binnen de RES behelst het opstellen van de Regionale Structuur Warmte. Deze is zo goed als gereed. De bestuurders van de RES W-O hebben onlangs aangegeven ook op de lokale warmtetransitie te willen samenwerken. De huidige ontwikkelingen vragen om een brede en integrale aanpak van het huidige energiesysteem waarin warmte, netwerk, opwek en afname samenkomen. De werkorganisatie is daarom gevraagd een inhoudelijk- en procesvoorstel hiervoor te maken wat als opgave wordt opgenomen in de RES 2.0. Als trekker agendeer je samen met de leden van de werkgroep de onderwerpen hiervoor en werk je deze na vaststelling van de RES 2.0 (november) verder uit. De werkgroep Warmte bestaat uit circa 10 vertegenwoordigers van de RES-partners, en kent een periodiek regionaal warmteoverleg waarin zowel de RES-onderwerpen als NPLW-zaken worden besproken.

Coördinator NPLW West-Overijssel

Gemeenten hebben in 2023 drie thema’s aangewezen waarop wordt samengewerkt binnen de regionale ondersteuningsstructuur: ‘natuurvriendelijk isoleren’, ‘kleinschalige warmtenetten’ en ‘het organiseren van een opleidingsaanbod voor energievakmensen’. Per thema hebben gemeenteambtenaren uit hun midden een inhoudelijk sparringpartner aangewezen. De regiocoördinator NPLW is verantwoordelijk voor de aansturing van deze projectleiders (contractbeheer, financiën, kwaliteit, verbinding). Hiervoor organiseert de regiocoördinator met het Ambtelijk Platform halfjaarlijks een werksessie. Tijdens deze werksessie(s) kunnen ook nieuwe samenwerkingsthema’s benoemd worden die dan door de regiocoördinator georganiseerd worden in afstemming met de gemeenten.

Het onderwerp Warmte wordt wanneer nodig geagendeerd in het Ambtelijk- en Bestuurlijk Platform wat ongeveer 1/6-8 weken plaats vindt.

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 2 keer 4 - 6 uur per week (Trekker Warmte RES West-Overijssel: 4-6 en Coördinator NPLW West-Overijssel: 4-6). Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel.

Eisen • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal drie jaar werkervaring als project- of procesbegeleider bij een overheid.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring op het warmtedossier in het kader van de energietransitie, aan te tonen door minimaal twee projecten.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe.


Wensen • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een RES Regio, aan te tonen door een projectbeschrijving.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het beheren en verantwoorden van financiële middelen.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met het coördineren van regionale samenwerking tussen gemeenten, in de periode 2020 tot heden.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • EXTRA'S
  Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • MOTIVATIE
  Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht