Directoraat-generaal politie en veiligheidsregio’s – senior beleidsmedewerker

Ministerie Van Justitie En Veiligheid
Bekijk opdracht


Beschrijving Opdrachtgever
De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt als rijksinspectie toezicht op de kwaliteit van de
taakuitvoering van organisaties binnen het domein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Beschrijving directie/afdeling
De directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de strategische en
juridische advisering, communicatie, kwaliteitsmanagement, bedrijfsvoering en ondersteuning van
de toezichtdirecties en de directie. De Inspectie opereert onder ministeriële verantwoordelijkheid
van de bewindspersonen van het ministerie van JenV. Jaarlijks keurt de minister van JenV het
werkprogramma van de Inspectie goed en stuurt dit naar de Tweede Kamer. De inspecteur–generaal
legt beheersmatig verantwoording af aan de secretaris-generaal.
De directie SKenB kent drie afdelingen:
1. Kennis en Kwaliteit;
2. Strategie en Communicatie;
3. Bedrijfsvoering.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De Inspectie JenV is verzocht om een Meerjaren IV-plan op te leveren. In de afgelopen maanden is
de basis van dit plan hiertoe opgesteld. Om hier mee verder te kunnen, en voor te bereiden voor
besluitvorming, is het noodzakelijk om advies in te winnen om het concept plan te beoordelen en de
directie te adviseren over in ieder geval de volgende onderwerpen:
- De vraag hoe de aansluiting tot de rijks- en departementale I-strategie gerealiseerd en geborgd
kan worden .
- Hoe de missie/visie en taken van de Inspectie doorvertaald worden in het Meerjaren IV-plan van
de Inspectie.
- Welke stappen gezet moeten worden om over te kunnen gaan tot besluitvorming.
- Wat er nodig is om de beoogde resultaten te implementeren en borgen in de bestaande
organisatie.
- Welke randvoorwaarden daarvoor op orde moeten worden gebracht.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
- De vraag hoe de aansluiting tot de rijks- en departementale I-strategie gerealiseerd en geborgd
kan worden .
- Hoe de missie/visie en taken van de Inspectie doorvertaald worden in het Meerjaren IV-plan van
de Inspectie.
- Welke stappen gezet moeten worden om over te kunnen gaan tot besluitvorming.
- Wat er nodig is om de beoogde resultaten te implementeren en borgen in de bestaande
organisatie.
- Welke randvoorwaarden daarvoor op orde moeten worden gebracht.

Eisen • De kandidaat dient een motivering aan te leveren, waarin gedetailleerd
  de inhoudelijke kennis en werkervaring is beschreven.
  Uit de motivering moet expliciet blijken over welke expertise betrokken
  beschikt en waarom dat relevant is voor de uitvoering van de opdracht.
  (maximaal 1 A4 en in ik-vorm).

 • De kandidaat heeft het vermogen om snel te schakelen tussen strategische
  en conceptuele discussies en het vinden van praktische en creatieve
  oplossingen binnen een dynamisch politiek-bestuurlijk krachtenveld.

 • De kandidaat heeft minimaal WO werk- en denkniveau.

 • De kandidaat moet op alle interviewcriteria een voldoende
  om in aanmerking voor gunning te komen.

 • De kandidaat zoekt (pro)actief de samenwerking en verbinding op
  met verschillende partners en hebt daarbij oog voor de verschillende belangen
  van die partners.


Wensen • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij
  meerdere overheidsorganisaties, hulpdiensten,
  (vb. politie, ambulance, brandweer, kmar)

 • De kandidaat heeft interesse en betrokkenheid bij thema's gerelateerd
  aan veiligheid, openbare orde en/of crisisbeheersing

 • De kandidaat is een enthousiaste en nieuwsgierige persoonlijkheid die
  in staat is om anderen mee te nemen in de gezamenlijke aanpak van de
  vraagstukken van missie kritische communicatie. Hij/ zij houdt het
  uiteindelijke beleidsdoel voor ogen en is in staat vanuit integriteit en
  creativiteit bij te dragen aan het bereiken van die doelen.

 • De kandidaat is instaat om regie en initiatief te tonen


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht