Dig. Strategie en Informatie – Senior Programmamanager NIS2

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Let op: de opdracht sluit vandaag

Opdrachtomschrijving
De gemeente Amsterdam zoekt een ervaren en daadkrachtige senior programmamanager NIS2 met een sterk gevoel voor politiek bestuurlijke sensitiviteit om de implementatie van Netwerk en Informatie Beveiliging (NIS2) binnen de organisatie te leiden. De senior programmamanager NIS2 zal verantwoordelijk zijn voor het coördineren en uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn om de beveiliging van netwerken en informatie te waarborgen volgens de geldende richtlijnen en wetgeving, met een focus op resultaatgerichtheid en politieke sensitiviteit.

De programmamanager is verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en bewaken van alle activiteiten binnen het NIS2-programma. Het is een uitdagende rol waarbij leiderschap, technische kennis en communicatieve vaardigheden samenkomen. De programmamanager moet in staat zijn om zowel het grote geheel te overzien, als oog te hebben voor detail. De Programmamanager moet in staat zijn om effectief te communiceren met alle betrokken partijen, zowel intern als extern.

Werkzaamheden
– Leiden van het implementatieproces van NIS2 binnen de gemeente Amsterdam, inclusief het opstellen en uitvoeren van een programmaplan met duidelijke doelstellingen en mijlpalen;
– Samenwerken met verschillende stakeholders binnen de organisatie en externe partijen om de benodigde maatregelen voor netwerk- en informatiebeveiliging te implementeren;
– Evalueren van de huidige status van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het bepalen van de startpositie voor de implementatie van NIS2, met oog voor politieke belangen en bestuurlijke afwegingen;
– In samenwerking met diverse stakeholders het aanpassen van beleid en normen met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging, inclusief het opstellen van normenkaders voor Operationele Technologie (OT), NEN7510 en BIO2, met een focus op resultaatgerichtheid;
– Implementeren van effectief risicomanagement en verbeteren van managementrapportages en toezicht op beveiligingstaken, inclusief Operationele Technologie (OT), met aandacht voor politieke sensitiviteit en bestuurlijke afwegingen;
– Een bijdrage leveren aan bewustwording over cybersecurity en het opzetten van een meldplicht voor werknemers en bestuurders met een resultaatgerichte aanpak;
– Uitrollen van een ecosysteem met samenwerkingsverbanden op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging om kennis uit te wisselen en ondersteuning te verkrijgen bij de implementatie van NIS2, met gevoel voor politieke context.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag
– Leiden en coördineren van het NIS2-programma, inclusief het opstellen van strategische plannen en doelstellingen;
– Samenwerken met verschillende belanghebbenden en teams om de implementatie van het NIS2-programma te stroomlijnen en te bewaken;
– Zorgen voor de naleving van budgetten, deadlines en kwaliteitsnormen binnen het programma;
– Rapporteren aan het management en stakeholders over de voortgang, resultaten en eventuele knelpunten in het programma;
– Identificeren en beheren van risico’s en het nemen van preventieve maatregelen om projectvertragingen te voorkomen;
– Coördineren van de communicatie en samenwerking tussen interne en externe partijen betrokken bij het NIS2-programma;
– Ontwikkelen en implementeren van verbeteringen en innovaties binnen het programma om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen;
– Bijdragen aan de strategische ontwikkeling van het NIS2-programma en het bepalen van toekomstige doelstellingen en prioriteiten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.
De opdrachtgever(s)

De directie Digitale Strategie en Informatie draagt zorg voor een integrale, samenhangende digitale strategie van de gemeente. De directie is het ‘kaderstellend en richtinggevend orgaan’ van het cluster Dienstverlening, Innovatie en Informatie (DII). Werken onder architectuur, informatiebeveiliging, gegevensbescherming (privacy) en informatiebeheer zijn hierin de belangrijkste elementen.

Een belangrijke taak is om openbaarheid van informatie te realiseren. De directie ondersteunt de uitvoering van de afhandeling van WOB-verzoeken. De directie is verantwoordelijk voor het organiseren van de besluitvormingsprocessen binnen het cluster DII zelf, voor het GMT en (inter-)bestuurlijk. Tenslotte is de directie verantwoordelijk voor performance management, het verzorgen van managementinformatie en de regie op de bedrijfsvoering activiteiten binnen het cluster. De directie Digitale Strategie en Informatie bestaat uit ongeveer 250 medewerkers, verdeeld over 6 onderdelen.

Bekijk opdracht
Let op: de opdracht sluit vandaag