Coördinatie, implementatie en optimalisatie van AFAS

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Wij Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken. We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Omschrijving team of project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld: Binnen het team HRM & Organisatieonwtwikkeling

De opdracht betreft: Afronden aanbesteding Afas en verdere optimalisering van AFAS processen vanuit HR perspectief en het coördineren van verbeterprocessen. Borgen en vormgeven van (andere) HR processen (zoals onboarding, proces van functietoewijzing, AVG processen etc). Zorgdragen voor betrouwbare analyses en rapportages.

Je taken en verantwoordelijkheden zijn:

WIJ Groningen is in 2023 live gegaan met AFAS waardoor de doorontwikkeling en de optimalisatie van processen in AFAS momenteel voorop staan. Hierbij kun je denken aan het naadloos aansluiten van processen rondom een gesprekcyclus, verlof of verzuim op de HR-systemen. Daarnaast zorg je er voor dat HR processen worden geborgd, zorg je voor het tot stand komen, ontwikkelen van deze processen en de vastlegging van werkinstructies. Denk hierbij ook aan (HR) processen als “onboarding”, AVG, het indienen van Talent en Motivatie Analyses (TMA) of het proces rondom functietoewijzingen.
Je initieert en coördineert verbetertrajecten en werkt nauw samen met verschillende (HR) disciplines om de integraliteit van onze HR processen binnen de organisatie te borgen. Je organiseert focus-sessies, je houdt planningen nauwkeurig bij en je coördineert taken en verantwoordelijkheden. Verder zorg je voor betrouwbare rapportages en analyses (gevraagd en ongevraagd) om inzicht te geven in aanpassingen om de HR service verder te verbeteren. Deze analyses worden gebouwd in AFAS en/of PowerBI, je werkt hiervoor vaak samen met de functioneel beheerder en de data-analist. Je bent de gesprekspartner vanuit HR voor de systemen en processen en je neemt deel aan lopende projecten ter optimalisatie van deze systemen en processen. Je zet hierbij jouw expertise op het gebied van HR in (beleid/ontwikkeling/processen). Je werkt hierbij nauw samen met diverse (HR) disciplines binnen de organisatie en bent de contactpersoon voor leveranciers van de HR-systemen van WIJ Groningen. Je hebt oog voor kwaliteit en het “ontzorgen” van de gebruikers van deze systemen, processen en data.

  • Van 8-11-2023 t/m 8-3-2024
  • Optie verlenging: 2 x 2 maanden
  • Standplaats: Groningen, Bezettingslaan 60-1
  • Uren: 24 per week

De interviews zullen plaatsvinden op 7 november vanaf 14.00 uur. Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp’ er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten