Contractmanager onderhouden

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Binnen het team onderhoudsmanagement zijn wij op zoek naar een contractmanager onderhouden.

De lopende contracten moeten zorgen voor een optimale bedrijfszekerheid en veilige bedrijfsvoering van onze installaties en assets. Als Contractmanager onderhouden ben je daarom verantwoordelijk voor het goed managen van de onderhoudscontracten van de afdeling Techniek. Het betreft kleine, grote maar ook hoog risico contracten. Je stelt nieuwe contracten op en bent trekker van het Multidisciplinair Team (MDT) gedurende de voorbereiding en de aanbesteding. Daarnaast sta je in verbinding met het dagelijkse operationele werk van de contracten met onze werkvoorbereiders. Je bent vooral actief op tactisch en ook op strategisch vlak werkzaam en bewaakt de contractuele eisen. Tijdens de uitvoering van het contract stel je toezichthouders plannen en leveranciersbeoordelingen op en voer je gesprekken met externe leveranciers. Daarbij hou jij de contracteigenaar op de hoogte van alle lopende zaken en signaleer je tijdig bij eventuele gebreken van het contract voor mogelijk escalaties.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

  • het tijdig tot stand brengen van contracten, zoals het opstellen van een programma van eisen, het beoordelen van inschrijvingen en het opzetten van het contractmanagementplan
  • het afstemmen van voorgenoemd proces met de leden van een multidisciplinair team dat is samengesteld met vakinhoudelijke specialisten binnen Waternet
  • het bewaken en managen van alle contractuele eisen en de optimale inzet van het contract om kosten te besparen en de kwaliteit te verbeteren en het doen van verbetervoorstellen, hierbij draag je bij aan het creëren van randvoorwaarden binnen Waternet waardoor de leverancier in staat wordt gesteld maximaal te presteren
  • het opbouwen en onderhouden van een relatie met leveranciers waarbij continu gezocht wordt naar verbeteringen en optimalisatiemogelijkheden op operationeel en tactisch niveau
  • het zoeken naar optimale inzet van middelen en mensen om kosten te besparen en kwaliteit en efficiency te verbeteren
  • het opstellen van leveranciersbeoordelingen en houden van eindejaar gesprekken maar ook tussentijdse evaluaties met externe leveranciers 3 van 5 Classificatie: Intern
  • het rapporteren over de contracten en het signaleren van knelpunten
  • het begeleiden van teamleden bij kleinere niet-strategische contracten
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de contracteigenaren (meestal teamleiders) Onze drijfveer is dat er een goede contract benutting is en dat er een duurzame relatie/samenwerking met de contracterende partij ontstaat en in stand blijft.

Techniek (werktuigbouw, elektrotechniek, bouw civieltechnisch en onderhoudsmanagement) is een onderhoudsafdeling met 130 vakmannen en -vrouwen, die zich elke dag inzetten om de technische assets van Waternet in topconditie te houden. Samen zijn we de uitdaging aangegaan om het onderhoud binnen Waternet te optimaliseren door het ontwikkelen van vier belangrijke pijlers: uniformeren van het onderhoudsproces, digitaliseren van het onderhoudsproces, invoeren van Blokonderhoud/turn-key onderhoud en het professionaliseren van onderhoudscontractmanagement. Vier belangrijke puzzelstukken die ons uiteindelijk zullen brengen naar conditie gestuurd onderhoud op basis van data (Smart Maintenance). Een mooie stip op de horizon. De weg er naartoe is een spannende reis van inspireren, motiveren, experimenteren, bijstellen en borgen. Jij bouwt mee in dit proces. Om een indruk te geven van de werkzaamheden; voor Afvalwater worden elf rioolwaterzuiveringsinstallaties onderhouden, een honderdtal gemalen en tientallen overige installaties voor zuiveringsdoeleinden. Naast de zuiveringsgebouwen en installaties voor Drinkwater zijn er ook nog reservoirs voor 100.000 kubieke meter opslag, 3 watertorens en nog vele andere objecten. Voor Watersysteem onderhouden we onder andere defosfateringsinstallaties, gemalen, bruggen en sluizen.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten