Contractmanager

Gemeente Enschede
Bekijk opdracht
Strategisch contractmanager
Hoe gaaf is het om de basis te leggen voor een nieuwe werkwijze rondom strategisch contractmanagement? Mee te bouwen aan het verder professionaliseren van het contractbeheer? Met jouw kennis en ervaring breng jij onze visie in praktijk.

De top 3 van deze baan
Dit is waarom contractmanager Ronald van zijn werk houdt:

 • Afwisselend werk en diverse contacten met collega’s en leveranciers.
 • Werken in en voor je eigen stad.
 • Fijn, informeel en gezellig team.
Als Strategisch contractmanager
 • draag je bij aan de implementatie van een nieuwe werkwijze voor strategisch contractmanagement èn aan het verder professionaliseren van ons opdrachtgeverschap;
 • ben je één van de kwartiermakers in de professionaliseringsslag naar strategisch contractmanagement. Samen met je collega-contractmanagers creëer je draagvlak bij budgethouders voor het omarmen van een nieuwe werkwijze. Je zorgt voor kennisoverdracht naar contractbeheerders en faciliteert en bewaakt dat ze het contractbeheer goed uitvoeren. Zeker in het begin wordt hierin een sturende en adviserende rol van je gevraagd;
 • ben je met name verantwoordelijk voor de strategische en hefboom (conform Kraljic) gekwalificeerde contracten. Je werkt daarin samen met de betrokken afdelingen. Al tijdens het inkooptraject geef jij je advies over KPI’s en SLA’s en je bent betrokken bij de contractering;
 • signaleer, volg en evalueer je ontwikkelingen met betrekking tot je vakgebied. Je vertaalt ontwikkelingen naar voorstellen en bent medeverantwoordelijk voor een juiste vertaling en uitvoering van beleid naar praktijk en evalueert op doeltreffendheid en doelmatigheid;
 • neem je in samenwerkingsrelaties met leveranciers op eigen initiatief de regie, betrekt de juiste afdeling/collega’s en maakt met alle betrokkenen duidelijke (werk)afspraken, bewaakt voortgang en spreekt aan waar nodig. Je maakt indien noodzakelijk verbeterafspraken, monitort deze afspraken en onderhoudt goede relaties met leveranciers;
 •  stel je diverse rapportages op en presenteer je analyses en conclusies met advies aan onder andere management en directie. En je creëert waar nodig draagvlak voor verandering.
Dit zien we graag in jou

Je kunt je aantoonbaar en flexibel bewegen binnen een zeer complexe bestuurlijke wereld, waarin er door diverse politieke belangen soms tegenstrijdige opvattingen kunnen zijn. Jij bent in staat hieruit de essentie te filteren en tot gedegen adviezen met draagvlak te komen. Op jouw natuurlijke, maar overtuigende wijze krijg je medewerkers mee in een gewenst proces. Het voeren van stevige gesprekken of onderhandelingen met leveranciers gaat je gemakkelijk af. Je bent standvastig waar nodig, maar bereid tot consensus waar mogelijk.
Verder breng je mee:

 • een afgeronde HBO of WO-opleiding;
 • minimaal 5 jaar ervaring als strategisch adviseur/contractmanager;
 • bij voorkeur een opleiding inkoop en/of contractmanagement (NEVI, Cats, of vergelijkbaar);
 • ervaring met inkoop- en contractmanagement, (juridische) kennis van verbintenissen- en aanbestedingsrecht;
 • ervaring met werken binnen een publieke organisatie is een pré.
Bekijk opdracht