Contractmanager

gemeente Utrecht
Bekijk opdracht


De werven zijn een rijksmonument en onderdeel van een slim middeleeuws havencomplex van kademuren met werven en werfkelders. Werven, muren, kelders, water en wegen zijn allemaal nauw verweven. Hetzelfde geldt voor het eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Met het dertigjarige programmaplan “werk aan de werf” werken we aan het herstellen en voorkomen van schade aan erfgoed, het beheren van het erfgoed, het voorkomen van onveilige situaties en het beter invullen van onze buren en zorgplicht.

Om de uitvoering van de werkzaamheden bij de Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht (KNG-D-PTG) vorm te geven is een pilot uitvoering gestart. De pilot is nu in volle gang. De focus ligt hierin vooral in de aandacht voor de samenwerking met onze contractpartners en stakeholders en het uitvoeren van werkzaamheden in een complexe omgeving.

Omschrijving van het werk
De Contractmanager is onderdeel van het IPM (Integraal project management)Team en verantwoordelijk voor het contractmanagement in het project. Onder jouw verantwoordelijkheid worden de afspraken met contractpartijen bewaakt en bij scopewijzigingen nieuwe afspraken gemaakt en vastgelegd. Het mag duidelijk zijn dat je daarbij nauw moet samenwerken met omgevingsmanagement (wensen, eisen en beperkingen vanuit omgeving) en technisch management  Omdat we werken aan eeuwenoude constructies zijn de werkzaamheden niet altijd even voorspelbaar. Dit vraagt om flexibiliteit in handelen van iedereen in het team.
De Contractmanager moet in staat zijn binnen het team, zowel intern als met de aannemer, een veilige omgeving te creëren, waarin ruimte is voor een open houding en waarin alles bespreekbaar is. De Contractmanager moet in staat zijn om ‘soft on the people, hard on the job’ te zijn, waarbij een gezonde balans en afweging is tussen mensbelang en projectbelang.
Kortom we zoeken een Contractmanager die weet én ervaren heeft, dat contractuele scherpte alleen niet genoeg is om tot resultaat te komen.
Taken: Bewaking van de samenwerking met aannemer en eigenaren en de daarover gemaakte afspraken Bewaken van de lopende Raamovereenkomstmet de aannemer en adviseren bij opstellen van een nieuwe raamovereenkomst Opstellen, bewaken en begeleiden van NOK’s (Nadere overeenkomsten) Toezien op naleving van de afspraken die aannemer in diens plan van aanpak heeft gemaakt.  Toezien op borging van de kwaliteit (relatie met Eisenmanagement)  Voeren van Voortgangsoverleggen met de aannemer  Correcte afhandeling van afwijkingen en wijzigingen  Tijdige betaling aan de aannemer  Zorgen voor goede overdracht naar beheerder(s) en eigenaar(en)  Aansturing van het uitvoeringsteam van de gemeente bestaande uit directievoerders, toezichthouders, TM Uitvoering, contractadviseurs. Opstellen Contractbeheersplan (Laten) opstellen Toezichtsplan Waar nodig tijdig escaleren, bijvoorbeeld door het inschakelen van de een taskforce (conform contract)
Je bent/hebt:
Je hebt minimaal een HBO- opleiding en een WO werk- en denkniveau. Minimaal 15 jaar werkervaring in de rol van contractmanager of andere relevante werkervaring . Je beschikt over aantoonbare kennis op geïntegreerde contractvormen en risicomanagement bij één van de g4 gemeenten Ervaring met werken in verschillende samenwerkingsverbanden met aannemer(s)  Kennis van en ervaring met UAV en UAV-GC Ervaring met werken aan monumentale kademuren in complexe binnenstedelijke omgeving Ervaring met werken in politiek gevoelige projecten Ervaring met het aansturen van teams

Verder vinden we het belangrijk dat je:
Over politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit beschikt. Je bent innovatief en beschikt over een goede overtuigingkracht. Je kun je makkelijk aanpassen aan complexe situaties en veranderingen. Je bent communicatief en proactief.

Eisen • Dit criterium betreft een zogenaamde knock-out criterium. Dit betekent dat uw offerte enkel wordt beoordeeld wanneer de bovenstaande informatie volledig is ingevuld.
  Voor deze opdracht is het noodzakelijk om twee recente en relevante referenties aan te leveren. Hierbij gaat het om de volgende informatie:1. Naam organisatie:
  2. Naam contactpersoon:
  3. Afdeling en functie contactpersoon:
  4. Telefoonnummer contactpersoon:

  Met het indienen van de referenties geeft u akkoord aan de Gemeente Utrecht om contact op te nemen met de referenten.

 • Is de kandidaat de afgelopen 2 jaar in loondienst geweest bij de Gemeente Utrecht voor dezelfde/vergelijkbare werkzaamheden?

 • Je beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau

 • Je hebt ervaring met werken in verschillende samenwerkingsverbanden met aannemer(s)

 • Je hebt de opdracht gelezen en je gaat akkoord met de inhoud van het profiel en deze inhuuruitvraag.


Wensen • Heb je vakanties gepland? Zo ja, in welke periode?

 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als contractmanager in een complexe (ambtelijke)  organisatie

 • - G4
  - 100.000+ gemeente
  - Kleinere gemeente
  - Andere (semi) overheden
  - Geen van bovenstaande opties

 • Minimaal 15 jaar relevante werkervaring- Minder dan 8 jaar
  - 8 tot 12 jaar
  - 12 tot 15 jaar
  - 15 jaar of meer

 • Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

 • Voeg hier je CV toe.
  Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit.
  Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

  .Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

 • Wat is je telefoonnummer en e-mailadres?Het is mogelijk meerdere contactgegevens op te geven, bij voorkeur ontvangen we de contactgegevens van de aanbieder die de offerte heeft ingediend. We hebben deze gegevens nodig voor het eventuele inplannen van een kennismakingsgesprek en administratieve afhandeling.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht