Contract- en leveranciersmanager ICT / Service manager

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Verantwoordelijkheden

CLM is verantwoordelijk voor het borgen van de verplichtingen en administratie van alle termijnafspraken welke middels een ICT-contract voor software en hardware zijn vastgelegd voor gemeente Den Haag. Daarnaast is CLM verantwoordelijk om de aan het ICT-contract gekoppelde processen juist te laten verlopen om risico's te vermijden en zorgen voor kostenbeheersing. CLM ondersteunt bij recht- en doelmatig inkopen binnen contracten die door CLM gemanaged worden.

Bevoegdheden en kaders

De Contract-en leveranciersmanager werkt binnen de afgesproken afspraken in het contract. Buiten deze kaders schakelt de CLM met betreffende contracteigenaar en/of business partner welke stappen zullen zetten de afspraken met de business of de leverancier(s) aan te passen.

De contract-en leveranciersmanager mag namens de gemeente den Haag de door leveranciers opgeleverde diensten / dienstverlening accepteren of afwijzen.

Op basis van de gerapporteerde prestaties mag de contract-en leveranciersmanager en afgesproken kaders service niveau beslissen over al dan niet afroepen van gecontracteerde correctieve maatregelen zoals verplichting tot opstellen verbeterplan etc. Zodra hier sprake is van financiële of juridische maatregelen zoals malus, ingebrekestellingen of contractbeëindiging , stemt de contract-en leveranciersmanager dit af met de contracteigenaar, eventueel ondersteund door een juridisch adviseur.

De contract-en leveranciersmanager mag namens de gemeente den Haag de door leveranciers opgeleverde diensten / dienstverlening accepteren of afwijzen.

Op basis van de gerapporteerde prestaties mag de contract-en leveranciersmanager en afgesproken kaders service niveau beslissen over al dan niet afroepen van gecontracteerde correctieve maatregelen zoals verplichting tot opstellen verbeterplan etc. Zodra hier sprake is van financiële of juridische maatregelen zoals malus, ingebrekestellingen of contractbeëindiging , stemt de contract-en leveranciersmanager dit af met de contracteigenaar, eventueel ondersteund door een juridisch adviseur.

Taken

 • De Contractmanager is verantwoordelijk voor het sturen op nakoming van de afspraken tussen contractpartijen welke zijn vastgelegd in het Contract;
 • Contractomgeving bewaken (begeleiden/ controleren contractmutaties in scope van de opdracht, denk hieraan zaken zoals NOK, SLA/ DAP, GIBIT voorwaarden etc);
 • Contractdossier samenstellen en op orde houden. Deze stukken delen met diverse stakeholders. Daarnaast de stukken behartigen tijdens gesprekken met de leverancier en de interne klant;
 • Uitvoering en voortgang ten behoeve van de prestatie van leveranciers en interne organisatie monitoren, in relatie tot de contractafspraken;
 • Contractkalender opvolgen (wanneer dient wat te gebeuren t.a.v. contracten, hierbij kan gedacht worden aan verlengingen, beëindigingen en aanbestedingen, de lijntjes op tijd uitzetten);
 • Contract assessments uitvoeren, tussentijds toetsen of contractafspraken juist worden nageleefd, denk aan evaluaties t.a.v. verlengingen, aanbestedingen en verbeterplannen;
 • Overleggen voorzitten, voorbereiden, inplannen en de status van acties bijhouden;
 • Onderwerpen voor de diverse leveranciers overleggen verzamelen, per leverancier zijn er op meerdere niveaus regelmatig verschillende overleggen;
 • De (on)tevredenheid van de contractpartij/ interne klant polsen en het oplossen van knelpunten en problemen in de relatie met leveranciers (relatiemanagement);
 • Identificeren van contractrisico’s en acties initiëren om deze te elimineren dan wel te verminderen;
 • Adviseren bij nieuwe inkopen, verlengingen of beëindigingen t.a.v. offertetrajecten/ aanbestedingen/ mutaties etc.

Functie-eisen

 • HBO+ of WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 1 tot 3 jaar ervaring met contractmanagement, het opstellen en aangaan van contracten en dienstverleningsovereenkomsten met externe (inter)nationale leveranciers uit de ICT markt;
 • Ervaring met het aansturen van leveranciers conform contracten en de afgesproken prestaties.
 • Kennis en ervaring met ICT markt en ICT diensten en producten

Competenties

 • Klantgericht;
 • Initiatief;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Nauwkeurigheid;
 • Onderhandelvaardigheden;
 • Samenwerking;
 • Resultaatgericht;
 • Adviesvaardigheden.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht