Consulent Inkomen

Gemeente 's-Hertogenbosch
Bekijk opdracht

Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat inwoners die recht hebben op een uitkering deze tijdig en juist uitgekeerd krijgen.
Je beheert je eigen aanvragen en bent eerste aanspreekpunt voor jouw klanten. Je stelt het recht op (en de hoogte van) de uitkering vast.
Je beoordeelt aanvragen op relevante juridische en maatschappelijke aspecten en op het recht op voorliggende voorzieningen. Dit doe je zorgvuldig waarbij je de menselijke maat in ogenschouw neemt en weet hoe je de Omgekeerde Toets kunt toepassen wanneer wenselijk.
Je bent proactief, denkt vanuit mogelijkheden en je ondersteunt de klant ook op het gebied van overige inkomensvraagstukken. Wij vinden het belangrijk dat je kan individualiseren en dat je waar nodig maatwerk kan leveren binnen de kaders en de strekking van de Participatiewet. Dit om te komen tot de beste oplossing voor jouw klant.
Je werkt samen met de werkconsulenten om zaken op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid met elkaar te verbinden. Zo krijg je een compleet en geïntegreerd beeld van de klant met als doel de klant zo goed mogelijk te helpen. Op klantniveau overleg
je als consulent inkomen met interne- en externe ketenpartners en instanties in relatie tot verstrekking van uitkeringen en aanverwante regelingen. Hierin neem je een stevige adviserende rol, waarbij je de belangen van de organisatie, de samenleving én de klant tegen elkaar afweegt om tot zorgvuldige besluitvorming te komen. Indien nodig verwijs je cliënten door naar andere afdelingen of partners. Je bent alert op signalen van fraude. Je neemt initiatief om samen met de medewerker van team Ondernemerschap & Handhaving verificatieonderzoeken uit te voeren.
Jouw focus ligt op het beoordelen van nieuwe aanvragen.
Je bent bij voorkeur bekend met het Bossche beleid en hebt eerder gebruik gemaakt van OIS.

Kandidaatomschrijving


Je bent een alerte, klantgerichte persoonlijkheid met affiniteit voor onze doelgroep. Door een passende aanpak en communicatie weet je anderen te overtuigen. Je neemt op basis van professionele en menselijke betrokkenheid verantwoorde besluiten en durft daarbij gebruik te maken van de interpretatieruimte die wet en regelgeving biedt. Je bent je bewust van de effecten van jouw keuzes, besluiten en activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.
Daarnaast voel je je thuis in een omgeving waarin de te leveren dienstverlening moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten. Je kan snel schakelen én focus houden op doorlooptijden. Je blijft rustig onder (tijds)druk en je kan goed omgaan met de tegengestelde belangen die er soms zijn.
Tevens ben je in staat om samen met anderen op een constructieve wijze samen te werken om gemeenschappelijke doelen te behalen. Je streeft naar continue kwaliteitsverbetering en bent proactief op zoek naar veranderingen die de kwaliteit van de organisatie en het werk ten goede komen.

Eisen • Minimaal opleidingsniveauMinimaal HBO Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO Rechten of een gelijkwaardige opleiding. Dit moet blijken uit het CV.

 • Minimale competentiesErvaring met:
  - Het afhandelen en besluiten op aanvragen
  - Het voeren van klantgesprekken
  Dit moet blijken uit het CV.

 • Minimale werkervaringMinimaal 3 jaar werkervaring in de functie van Consulent Inkomen. Dit moet blijken uit het CV. Werkzaamheden die gericht zijn op de uitvoering van TOZO, TONK of Bijzondere Bijstand vallen niet onder de functie van Consulent Inkomen en worden dus niet meegenomen in het bepalen van het aantal jaren ervaring.


Wensen • Aantoonbare werkervaring als Consulent Inkomen
  Aantoonbare werkervaring als Consulent Inkomen. Dit moet blijken uit het CV. Werkzaamheden die gericht zijn op de uitvoering van TOZO, TONK of Bijzondere Bijstand vallen niet onder de functie van Consulent Inkomen en worden dus niet meegenomen in het bepalen van het aantal jaren ervaring.

 • Ervaring met OIS
  Aantoonbare kennis en ervaring met OIS. Dit moet blijken uit het CV.

 • Ervaring met omgekeerde toets
  Aantoonbare kennis en ervaring met omgekeerde toets. Dit moet blijken uit het CV.

 • InterviewBij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij de gesprekken wordt gekeken naar relevante werkervaring en of de betreffende persoon past binnen Weener XL.

 • Lokaal beleid
  Aantoonbare kennis en ervaring met lokaal beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch. Dit moet blijken uit het CV.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via 
Bekijk opdracht