Business consultant Doorontwikkeling Werkplek Functioneel

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT)
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
Als consultant functionele implementatie en adoptie ga je als onderdeel van het organisatorische gedeelte van het project aan de slag rondom de doorontwikkeling van de bestaande generieke werkplek op basis van produkten vanuit M365. Je werkt daarbij in een portfolio team samen met Business architecten. Je houd je daarbij enerzijds bezig met met vertaling en nadere invulling en afstemming van eisen en wensen uit de roadmap naar functionele vraagarticulatie op detailniveau, de doorvertaling in userstories en acceptatiecriteria. Anderzijds breng jij jouw functionele kennis en ervaring met M365 en werkplekomgevingen mee om de reeds geformuleerde wensen te challengen en wellicht latente niet uitgesproken wensen expliciet te maken. Je opdracht is het vervolgens om vanuit vanuit die usertories en acceptatie criteria de functionele consequenties te duiden voor de stakeholders in dit project, te weten, de dienstonderdelen en de eindgebruikers. Het gaat hierbij om op een verantwoorde wijze organisatorisch inbedden van wijzigingen in de generieke werkplekvoorziening, het beschrijven van deze consequenties en het maken van werkinstructies. Het mede opzetten, begeleiden en evalueren van voorgenomen wijzigingen in PoC's en Pilots in samenwerking met leverancier DICTU en in samenwerking met beide kerndepartementen en uitvoerende diensten. Daarmee zorg je samen met de leverancier DICTU en de (business) architecten voor een oplossingsconcept die past bij de generieke behoefte van de diverse onderdelen. Het zal ook betekenen dat je nauw samenwerkt met de communicatie expert die de juiste inhoudelijk correcte boodschap op het juiste moment moet gaan overbrengen naar de juiste stakeholder. Je bent daarnaast de inhoudelijke expert richting de organisatorische onderdelen van het concern over de inrichtingskeuzes; je haalt daar de functionele functionele behoefte op die je vervolgens doorvertaalt naar userstories in afstemming met architecten. Je koppelt ook inhoudelijk terug naar de onderdelen en bent zo de inhoudelijke linking pin tussen de onderdelen en de architecten. Je bent in staat het gekozen oplossingsconcept te vertalen naar begrijpelijke taal voor de dienstonderdelen om zo draagvlak te creëren en vice versa.

Achtergrond opdracht
De ministeries van EZK en LNV met hun bijbehorende operationele dienstonderdelen (denk aan o.a. RVO, NVWA, RDI, SODM etc.) maken als concern gebruik van een generieke werkplekvoorziening die geleverd wordt door de eigen Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De generieke regie op deze werkplekvoorziening is namens de zgn. de vereniging van eigenaren vanuit deze onderdelen in handen van de Directie Bedrijfsvoering van het kerndepartement EZK. Deze werkplekvoorziening is in 2019 volledig vernieuwd en concern breed opgeleverd. Inmiddels maken hier ca. 17.000 medewerkers, verdeeld over het hele land en soms zelfs daarbuiten, dagelijks gebruik van. Daarbij zijn zowel kantoormedewerkers als buitendienstmedewerkers (denk bijv. aan inspecteurs). Sinds Corona heeft het hybride en remote werken een enorme vlucht genomen.

Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan 

 • Ervaring bij Rijksoverheidsorganisaties
 • Kennis van en Ervaring met opzetten governance framework en functionele implementatie van MS Teams
 • Digitaal samenwerken / Sharepoint implementatie
 • Kennis van en Ervaring met gebruikersadoptie bij introductie Digitaal samenwerken, het beschikken over een actuele bibliotheek met aanpasbaar materiaal voor kennisoverdracht
 • Gesprekspartner voor business enterprise architect en technische architect vanuit Dictu
 • Ruime en recente ervaring met de organisatorische implementatie van M365 in de volle breedte in grote organisaties (3 jaar)
 • Ruime Ervaring met met imlementatie van Data management Data rights management en Data loss prevention (1 jaar)
 • Ervaring in het werken bij de rijksoverheid (3 jaar)
 • Ruime ervaring met de opzet van useradoptie -kennisoverdracht naar diverse stakeholders tot en met eindgebruiker (3 jaar)

Competenties

 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Communicatie
 • Organiseren
 • Zelfwerkzaamheid
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten