Business architect

Het Kadaster
Bekijk opdracht


Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Architectuur en Informatiemanagement binnen de directie DGV is op zoek naar een Business Architect.

Het team Architectuur en Informatiemanagement begeleidt het Kadaster bij het door ontwikkelen en vernieuwen van waardestromen en de ondersteunende diensten. In de voorbereiding, door de solution architectuur te leveren voor de business case. En in de uitvoeringsfase, door samen met de systeem architecten de DevOps teams te begeleiden in de ontwikkeling of het selecteren van een ‘off the shelf’ product.

Wij verbeteren continu de productie- en distributieprocessen en ondersteunende architectuur van onze organisatie. Als Business Architect help je mee aan de digitale transformatie naar een datagedreven Kadaster.

De Business architect werkt met stakeholders een solution- en domeinarchitectuur uit vanuit business perspectief met kennis van standaard business concepten en met de relevante onderdelen uit de Kadaster Enterprise.

Je komt te werken binnen het aandachtsgebied Bedrijfsvoering Services. Dit betreft o.a. architectuurwerkzaamheden m.b.t. Informatiehuishouding, Financiën, Inkoop, Ordermanagement en P&O zoals het ERP systeem en het CRM systeem.

Belangrijkste methoden en technieken

 • TOGAF, Archimate (BlueDolphin), Novius raamwerk

 • Agile werkwijze


De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Input leveren voor de roadmaps van waardestromen en ondersteunende diensten

 • Opstellen Solution- en domein architectuur

 • Afstemming tussen projecten en stakeholders

 • Continu verbeteren van processen

 • Ontwikkelen van begrijpbare en inpasbare architectuur

 • IT-strategie kunnen overzien en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de visie en strategie van het Kadaster

 • Overzicht over de applicatie-architectuur en de uitrol daarvan in een Cloud omgeving


De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen • Aantoonbare ervaring met architectuurwerkzaamheden in het werkgebied bedrijfsvoering / ERP.

 • Academisch werk- en denkniveau op het gebied van informatica verkregen door een afgeronde HBO/WO opleiding.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
  • Zowel conceptueel als pragmatisch afwegen van (on)mogelijkheden voor het opstellen en implementeren van een solution architectuur;
  • Je bent een netwerker, natuurlijke verbinder, proactief en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • Je hebt een lerend vermogen en kunt nieuwe kennis snel eigen maken;
  • Je volgt actief de trends en externe ontwikkelingen in de markt, hebt vakgerichte relevante (externe) netwerken en wil je permanent blijven ontwikkelen;
  • Je bent ondernemend, flexibel en hebt ervaring met succesvol samenwerken in een moderne Agile omgeving;
  • Je beweegt je zelfstandig binnen een organisatie en bent omgevingssensitief. Je bent in staat om te communiceren op verschillende niveaus binnen de organisatie;
  • Je bent in staat om architectuur design, bouw en implementatie te leiden en verantwoording te nemen voor (technische) kwaliteit van business unit IT gebaseerde oplossingen;
  • In staat om een team van stakeholders te engageren en te begeleiden bij het formuleren en beschrijven van modellen, standaarden en requirements;
  • Toe kunnen passen van diverse informatie verzamelmethoden (in-depth interviews, focus groups, workshops, etc.) en resources (markt-, economische-, concurrentieanalyse);
  • Kunnen identificeren welke risico’s en uitdagingen de oplossing oplevert, gebaseerd op ervaring opgedaan met andere architectuurtrajecten;
  • Algemene kennis over hoe een industrie of bedrijfstak gebruik maakt van IT gebaseerde oplossingen bijvoorbeeld op basis van technologie standaarden, de-facto standaarden, (software)pakketten of bedrijfsspecifieke referentiearchitecturen.

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

 • Minimaal 5 jaar documentatie ervaring, bijvoorbeeld met:
  o Technisch architectuur design
  o Opstellen Domein en Solution architectuur
  o Functioneel en technisch ontwerp
  o Risk management

 • Minimaal 5 jaar ervaring in het werken in complexe programma’s, waarin je met verschillende partijen/projecten met verschillende belangen te maken hebt krijgt. Je bent in staat om deze belangen te herkennen, en als een verbindende factor deze belangen en partijen samen te brengen om zo tot een gedragen oplossing te komen.

 • Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met het opstellen en implementeren van solution- en domein architecturen.

 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in het vakgebied architectuur.

 • Minimaal 5 jaar werkervaring met Informatie voorziening binnen het overheidsdomein, waarin beleid en uitvoering dicht bij elkaar liggen.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe.
  Graag het cv in PDF formaat aanleveren.
  Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.


Wensen • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht