Business analist

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingBinnen het programmateam Toegang is Logius op zoek naar een business analist. Deze analist moet: Voor het onderdeel Vertegenwoordigen ondersteunen bij de volgende werkzaamheden: Aansluiten nieuwe dienstverleners (incl. meer processen bij pilot partijen) Begeleiding IVO Rechtspraak bij uitvoering van hun opdracht Werkgroep met bewindvoerders voorzitten Aanvullende features toevoegen voor bewind o.b.v. duidelijke requirements Verkenning mogelijke innovaties zoals digitale wallets Voor het programma Toegang: Helpen met visie op vertegenwoordigen Helpen bij het bouwen van een (nieuwe / aanvullende) BVD, incl. bewaken benodigde functionaliteit wettelijke vertegenwoordiging Ondersteuning bij programma Toegang specifieke zaken en realisatie van het stelsel Ontwikkelteam helpen bij de overgang naar beheer De volgende werkzaamheden uitvoeren: Specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen (requirements) en het vertalen hiervan naar efficiënte oplossingen, proces en IT gerelateerd Analyseren van organisatiebehoeften en, waar relevant, voorbereiden van verbeteringen voor bestaande processen Signaleren van risico's, knelpunten en afwijkingen en zo nodig adviseren van het management Bewaken en beheren van requirements tijdens projecten voorafgaand aan het overdragen naar de beheer organisatie Opstellen van een business case van de voorgestelde oplossingen Optreden als klankbord voor de leden van het programma, leveranciers, dienstverleners en/of ketenpartners Begeleiden en coördineren van analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen Opstellen en bijhouden van planningen voor de uit te voeren werkzaamheden Ontwerpen en uitvoeren van functionele, (keten)test en acceptatie trajecten voor opgeleverder producten en/of diensten Ondersteunen bij communicatie activiteiten waar domein specifieke kennis voor vereist is Documenteren van oplossingen door middel van functionele ontwerpen, epics, features en stories Achtergrond opdrachtAfdeling Programma Epics De afdeling bestaat uit Programma Managers (Epic Owners), Programma Secretarissen en het Agile Project Management Office die samen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de diverse initiatieven van Logius en haar Stakeholders. De afdeling vertaalt het portfolio van Logius door naar concrete activiteiten en programma's. Bij de uitvoering wordt gestuurd op resultaten, betrouwbaarheid, afhankelijkheden en het op de juiste wijze inbedden van de realisatie in de Logius organisatie. Hierbij wordt de SAFe 4Logius werkwijze gehanteerd. Hierbij staat een transparante, backlog gestuurde werkwijze centraal en hanteren we agile uitgangspunten en methodes betrouwbaar, vakkundig en in eenvoud. Ga je bij Logius aan de slag, dan zet je jouw kennis en ervaring in voor heel Nederland. Samen met fijne en behulpzame collega's werk je (agile) aan een digitale overheid voor iedereen. En dat in een omgeving waar je de vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om de zaken op te pakken die jij belangrijk vindt. Waar innovatie centraal staat. En waar je alle kansen krijgt om je verder te ontwikkelen. Wees welkom in het hart van de digitale overheid!KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl. KOOP is sinds 1 januari 2023 onderdeel van agentschap Logius. KOOP ondersteunt daarmee alle overheidsorganisaties in Nederland om elke dag informatie zoals wet- en regelgeving, parlementaire stukken, vergunningen en internationale verdragen te publiceren. - Iedereen heeft recht op betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie. Eisen Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met een max van 5 pagina’s. WO, bedrijfskunde en/of informatica Zie aanvullende kennis Kandidaat beschikt over minimaal WO werk en denkniveau (5 jaar) Kandidaat beschikt over kennis van digitale dienstverlening (3 jaar) Kandidaat heeft werkervaring in een politiek complexe omgeving (3 jaar) Kandidaat heeft werkervaring in publiek-private samenwerking (2 jaar) Wensen Ervaring met de digitalisering van de overheid Ervaring met productontwikkeling Ervaring als business analist Ervaring in de rol van productmanager Ervaring met uitvoeren van business consultancy rollen in een overheid omgeving. Kennis van stelsels Kennis van identificatie- en/of authenticatieprocessen Ervaring binnen het domein vertegenwoordigen Competenties Analytisch sterk Integer Strategisch inzicht Innovatief Systeemdenken Besluitvorming Ondernemend In staat zijn om het in het oog hebben en houden van de maatschappelijke doelen vorm te geven en te bewaken Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht