Business Analist binnen het programma Absorptievermogen

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Business Analist binnen het programma Absorptievermogen 

1.    Situatieomschrijving
De samenleving en de financiële sector digitaliseren in een rap tempo. Tegelijkertijd wordt ieder jaar nieuwe regelgeving geïntroduceerd waar de AFM op moet gaan toezien. De AFM moet wendbaar zijn om al deze veranderingen op te kunnen vangen of op te kunnen anticiperen. Om dit te realiseren is in het kader van de nieuwe IT-strategie 2023 – 2026 een viertal verander programma’s gedefinieerd.
Eén van deze programma’s is het vergroten van het absorptievermogen waardoor wij als AFM in staat zijn om snel (gedefinieerd als: met een korte time-to-market), flexibel en schaalbaar in te spelen op nieuwe regelgeving en risico’s die zich in de financiële markten kunnen voordoen. Er staan op dit moment 3 projecten centraal in dit programma: 

•    AFM Portaal 2.0: selecteren en implementeren van en nieuw online portaal. Het doel voor de toekomst is een wendbaar AFM Portaal dat met een korte time to market en voorspelbare kwaliteit diensten kan leveren.
•    Processtandaardisatie: standaardiseren van de belangrijkste AFM-brede wettelijke bedrijfsprocessen en de (IT) ondersteuning van deze processen te faciliteren met generieke IT-componenten.
•    Datamanagement: verstevigen van het fundament om vanuit een gegevensperspectief continue met een veranderende omgeving om te gaan.
Voor de projecten AFM Portaal 2.0 en Processtandaardisatie zoeken wij een business analist die tijdelijk kan ondersteunen bij de uitvoering van de werkzaamheden in deze projecten voor het eerste half jaar van 2024 (met de optie om de opdracht met een half jaar te verlengen).

2.    Opdracht 

De doelstelling van het project AFM Portaal 2.0 is om een nieuw AFM Portaal te selecteren en implementeren met als concreet resultaat:
•    Het huidige AFM Portaal is tot op heden binnen de AFM zelf ontwikkeld en gebouwd. Voor de toekomst wil de AFM minder afhankelijk zijn van maatwerk.
•    De huidige (markt)ontwikkelingen, digitalisering en de ambitie van de AFM leiden ertoe dat we de keuze moeten maken hoe we de portaaldiensten voor alle communicatie met OTSI’s (Onder Toezicht Staande Instelling) toekomstbestendig willen maken.
•    De AFM wil een nieuw AFM Portaal dat met een korte time-to-market en voorspelbare kwaliteit diensten ter beschikking kan stellen aan de OTSI’s.

De doelstelling van het project processtandaardisatie is om de belangrijkste AFM-brede wettelijke processen te standaardiseren met als concreet resultaat: 

•    Ontwerpen en beschrijven van een gestandaardiseerd proces (SOLL) met benodigde data en generieke
IT-inrichting;
•    Een overzicht van functionele requirements voor de onderliggende generieke IT-services voor het gestandaardiseerde proces;
•    Een beschrijving van de huidige processen (IST);
•    Beschrijving van de delta tussen de huidige situatie (IST) en het gestandaardiseerde proces (SOLL);
•    Implementatieplan (inclusief informatie- en data architectuur en technisch ontwerp) om van de huidige situatie naar het gestandaardiseerde proces te komen.

Binnen deze twee projecten zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden voor de business analist:
•    Je werkt samen met de toezichtafdelingen om procesoptimalisatie te realiseren.
•    Je analyseert in dat kader bedrijfsprocessen en identificeert mogelijkheden voor verbetering, zoals het stroomlijnen van workflows, het verminderen van complexiteit en het vergroten van efficiëntie.
•    Je draagt zorg voor het identificeren van ICT-behoeften en verzamelt, documenteert en beheert de functionele en niet-functionele vereisten voor IT-initiatieven.
•    Je zorgt er daarbij voor dat de eisen aan ICT-oplossingen duidelijk, volledig, en consistent zijn gedocumenteerd.
•    Je draagt zorg voor het identificeren van de – aan het proces onderliggende – informatiebehoefte en verzamelt, documenteert en beheert deze ten behoeve van een nog te ontwerpen informatie architectuur.
•    Je verleent ondersteuning bij de implementatie van ICT-projecten en -initiatieven; specifiek het AFM Portaal. 

3.    Gevraagd 

Kandidaten dienen aan de volgende functie-eisen te voldoen:
•    Je hebt een afgeronde WO-opleiding;
•    Je hebt ervaring met Agile werken;
•    Je doorziet processen snel en kan vanuit de diepte van de details ook het grote geheel bezien en verbeteringen aandragen;
•    Je hebt ervaring met het vertalen van functionele wensen naar IT-oplossingen;
•    Je hebt minimaal drie jaar ervaring met business analyse of datamanagement.
•    Je hebt affiniteit met ICT-systemen en oplossingen, maar hoeft geen developer of programmeur te
zijn;
•    Je vindt het leuk om processen tot op detailniveau te analyseren en te beschrijven; je kan je hierin vastbijten en doet dit met grote zorgvuldigheid;
•    Je bent proactief, maakt snel nieuwe materie eigen en hebt executiekracht.

Arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een opdracht met beoogde startdatum per z.s.m. voor 6 maanden. Mogelijkheid tot verlenging met 6 maanden. 

Bekijk opdracht