Bouwkundig constructeur

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Bouwkundig constructeur
Heb jij werkervaring als constructeur, ben je oplossingsgericht en heb je overtuigingskracht? Dan zoeken wij jou als bouwkundig constructeur.

Introductie
De afdeling Veiligheid en Leefomgeving is op zoek naar een ervaren bouwkundig constructeur. Als bouwkundig constructeur ben je vanuit je expertise en ervaring verantwoordelijk voor het constructief beoordelen van alle ingediende bouwplannen aan de hand van het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) , de bouwverordening en de hieraan gerelateerde normen. Daarnaast geef je advies op constructief gebied bij handhavingszaken. Heb jij werkervaring als constructeur, ben je oplossingsgericht en heb je overtuigingskracht? Dan zoeken wij jou als bouwkundig constructeur.

Wat ga je doen?
Als bouwkundig constructeur is het jouw doel om samen te werken met alle betrokken partijen, zowel intern als extern, om een oplossing te vinden die voldoet aan de verschillende belangen, inclusief wet- en regelgeving, en die voor iedereen bevredigend is. Dit doe je niet alleen maar samen nog twee bouwkundig constructeurs, de planbeoordelaar, inspecteur bouwbegeleiding en inspecteur toezicht & handhaving. Jij bent niet alleen bezig met cijfers maar je bent ook in gesprek met grote bouwbedrijven, vergunningverleners en adviseurs op locatie wat jouw baan enorm afwisselend maakt.

 • Je controleert de ter goedkeuring ingediende berekeningen en tekeningen van een constructie op sterkte, stijfheid en stabiliteit.
 • Je beoordeelt constructieve bouwdelen voor, tijdens en na de uitvoering op kwaliteit van materiaal en uitvoeringswijze.
 • Je vertaalt adviezen met betrekking tot brandwerendheid, geluid en bodemverontreiniging van brandweer en milieudienst naar  constructieve oplossingen.
 • Je deelt kennis en bijzonderheden van de praktijk met collega’s om de integraliteit te bevorderen.
 • Je draagt zorg voor een goede afstemming van de verschillende werkprocessen binnen de afdeling.

We zoeken jou!

 • Je beschikt tenminste over een hbo-diploma, in de richting van constructief specialisme.
 • Je hebt werkervaring als constructeur binnen een soortgelijke context.
 • Je hebt actuele Kennis van omgevingsrecht, het Besluit bouwwerken leefomgeving en gerelateerde normen.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je hebt analytisch vermogen, bent besluitvaardig en heb overtuigingskracht.
 • Je kunt oplossingsgericht onderhandelen in (ontstane) probleemsituaties en bent een stevige gesprekspartner op diverse niveaus.

De eisen

Alles uitklappen

De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens.

Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.

Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van bouwkundig constructeur. Dit moet blijken uit het cv.

Uw kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als werkervaring als constructeur binnen, binnen de afgelopen 5 jaar, een soortgelijke context. Dit moet blijken uit het cv.

De wensen

Alles uitklappen

Uw kandidaat heeft actuele kennis van de omgevingsrecht, het Besluit bouwwerken leefomgeving en gerelateerde normen. Dit moet blijken uit het cv.

Uw kandidaat heeft ruime kennis van en ervaring in het werken met Powerbrowser. Dit moet blijken uit het cv.

Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

Uw kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend