Bouwkundig Adviseur

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Binnen Waternet zijn wij op zoek naar een ervaren bouwkundig adviseur/ontwerper voor meerdere grotere en technisch uitdagende bouwkundig gerichte projecten.

De gebouwen op de drinkwaterlocaties van Waternet worden gerenoveerd en geoptimaliseerd naar de huidige eisen. Op de locatie Weesperkaspel zijn de werkzaamheden reeds afgerond, op de locatie Leiduin zijn de werkzaamheden grotendeels in uitvoering. Dit jaar moeten de werkzaamheden starten voor de verschillende locaties in het “plassengebied”, mogelijk gevolgd door de voorzuivering in Nieuwegein en de (distributie-) pompstations in Amsterdam. De bouwkundig adviseur/ontwerper is, voor in eerste instantie het plassengebied, verantwoordelijk voor het bouwkundige ontwerp van meerdere projecten op deze locaties.

De bouwkundig adviseur/ontwerper werkt hiertoe nauw samen met specialisten van het bouwkundig team en de Technisch Manager. De kandidaat draagt zorg voor de aansturing van de technisch specialisten en levert inhoudelijke inbreng in het project, van schetsontwerp tot en met oplevering/overdracht.

Hierbij draagt de bouwkundig adviseur/ontwerper bij, tijdens het schetsof voorontwerp met bouwkundige inspecties, scope- en eisuitwerkingen, vertaling van de eisen naar de bouwkundige verschillende ontwerpen en faseringen, het opstellen van 3D modellen en -visualisatie e.d. Tijdens het definitief ontwerp vertaalt de bouwkundig adviseur/ontwerper de resultaten uit de eerdere fases naar bouwkundige definitieve ontwerpen, samen met de specialisten en verzorgt de bewaking op de overeengekomen bouwkundige scope en eisen. Tevens levert de bouwkundig adviseur/ontwerper de verdere verfijning van de modellen en de opbouw van het Project-InformatieModel, als onderdeel van BIM.

In de bestek fase vertaalt de bouwkundig adviseur/ontwerper het definitief ontwerp naar contractstukken en levert de getoetste bestek ramingen.

Tijdens de uitvoering bewaakt de bouwkundig adviseur/ontwerper de bouwkundige realisatie, mede door de inzet van toezichthouders en, waar nodig, specialisten. Hij is aanwezig bij de technisch overleggen en beoordeelt en adviseert inzake VTW’s aan de Technisch Manager.

Daarnaast verzorgt de bouwkundig adviseur/ontwerper de oplevering van de aannemers en de overdracht van het project, inclusief de informatie, aan de operationele interne Waternet organisatie.

12 maanden - 24-36 uur - 0,67-1fte

De afdeling Projecten binnen Waternet bestaat uit een diverse groep mensen, waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen plek te vinden. Er wordt collegiaal samengewerkt, met passie voor de technische inhoud van ons vak. Nieuwe collega’s worden geholpen met het wegwijs worden in onze werkwijze, systemen en procedures, maar er is zeker ruimte om op zoek te gaan naar waar je eigen interesse ligt. Door de brede range van projecten, van heel technisch, concreet en toegepast, tot complexe, langdurige projecten waarin hele zuiveringen of watersystemen duurzaam en innovatief worden gerealiseerd. Er is veel ruimte voor voorkeur, groei en ontwikkeling. Waternet is een waterketenbedrijf, en onze afdeling houdt zich dus ook bezig met de gehele keten. Dit draagt zeker ook bij aan de diversiteit van het werk en de afwisseling van de inhoud.

Bij Waternet werken we met een uniek product: water. Samen met 1.800 collega’s zorgen we voor veilig drinkwater, schone grachten, rivieren en droge voeten. We werken aan unieke innovatieve projecten op het gebied van digitalisering, data en waterbeheer. Aandacht voor duurzaamheid zit in ons DNA.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten