BI-Specialist – DUO

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding DUO Groningenis (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar DUO Groningen toe één aanbieder zijn.

Het in een multidisciplinair team ontwikkelen van informatieproducten. Deze worden primair gebouwd in SAP Business Objects (XI 4.2/4.3), maar voor adhoc-vragen worden ook SQL-statements en bevragingen op SAP ECC (toekomstig SAP4HANA) als realisatievormen gebruikt. Binnen het multidisciplinaire team vervult deze opdracht in het bijzonder het adviseren op prioriteiten van de DWH-backlog richting product owner; het ophelderen van diffuse klantvragen, veelal van juristen en beleidsadviseurs, voor rapportages; het ophalen van business rules; verduidelijken en ontwikkelen van definities; en het waarborgen van datakwaliteit.

Achtergrond opdracht
Voor het BI-domein Inburgering is behoefte aan extra personele capaciteit voor het continueren en doorontwikkelen van de dienstverlening naar de organisatie en haar opdrachtgevers. De focus ligt in deze uitvraag op het verbeteren van de eenduidigheid in de informatievraag en de set met informatieproducten. In dit BI-domein spelen daarbij meerdere vraagstukken op het vlak van definities en (bron)datakwaliteit. Van de kandidaat wordt gevraagd hierin het voortouw te nemen. Verbindend, maar voortvarend.
Voor deze opdracht wordt van de kandidaat verwacht minimaal twee dagen per week op kantoor in Groningen aanwezig te zijn. Sporadisch zijn reizen naar de opdrachtgever van Inburgering in Den Haag noodzakelijk.

Eisen

 • Ervaring in datawarehousing en het ontwikkelen van BI-systemen (4 jaar)
 • Ervaring met dashboarding en rapportage tooling zoals SAP Business Objects BO (4 jaar)
 • Kennis Agile-werken (bij voorkeur SCRUM en/of DEVOPS) (2 jaar)
 • Ervaring bij complexe overheidsorganisaties of complexe publieke instellingen (bijv oa ziekenhuizen) (3 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van en ervaring met Jira
 • Kennis van en ervaring met Datakwaliteitsprocessen
 • Kennis van en ervaring met SQL-statements
 • Competenties

 • Ervaring met werken in projecten binnen complexe organisaties.
 • Uitstekende gesprekspartner met opdrachtgevers, gebruikers en collega's en sociaal in omgang.
 • Communicatief vaardig en zelfstandig.
 • Multidisciplinair.
 • Kritisch op eigen functioneren en het functioneren van het team.
 • Adaptief vermogen.
 • Verbeteren van datakwaliteit.
 • Zelfstandig datamodel van bronapplicatie doorgronden.
 • Zelfstandig informatie inwinnen.
 • Advies leveren bij technische keuzes.

Aanvullende Informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten. Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan. Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


Bekijk opdracht