Beleidsmedewerker economie

Gemeente Pijnacker Nootdorp
Bekijk opdracht


Je neemt de taken van de beleidsadviseur Economie waar. Dat betekent dat je werkzaamheden bestaan uit;

 • Deelname aan het ambtelijk overleg Economisch Vestigingsklimaat in de MRDH;

 • Voorbereiding van het bestuurlijk overleg Economisch Vestigingsklimaat in de MRDH;

 • Deelname aan diverse werkgroepen bij de MRDH;

 • Aanspreekpunt voor de accountmanagers van de gemeente voor vragen op het gebied van Economisch beleid;

 • Bijwonen van het werkoverleg van de accountmanagers;

 • Voorbereiden en bijwonen van het tweewekelijks afstemmingsoverleg en bestuurlijk overleg Economie;

 • Aanspreekpunt voor de (externe) centrummanagers;

 • Uitvoering en evaluatie van de Economische visie Pijnacker-Nootdorp;

 • Voorbereiding van het omgevingsprogramma Economisch vestigingsklimaat dat in 2025 zal starten;

 • Mede organiseren van een economische conferentie in november 2024;

 • Uitvoeren van een peiling ondernemersklimaat;

 • Adviseren over het economisch aspect bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.


Competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden en bent in staat om in begrijpelijke taal ingewikkelde voorstellen te schrijven;

 • Je bent in staat om moeiteloos te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau;

 • Je kan goed communiceren met zowel het bestuur als met ondernemers en collega’s;

 • Je bent een teamspeler;

 • Je bent oplossings- en resultaatsgericht.


Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op week 26. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 21 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Eisen • Beschikbaar per 1 juli 2024 voor minimaal 24 uur per week;

 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Economie binnen een gemeentelijke organisatie;


Wensen • Aantoonbare werkervaring met economisch beleid in de MRDH

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en evalueren van beleid, benoem hiervan een voorbeeld in het CV

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Economie binnen een gemeentelijke organisatie

 • minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen. (Benoem hiervan een voorbeeld in het cv)(


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht