Beleidsadviseur Inburgering

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad en richt
zich op het vergroten van de zelfstandigheid van Utrechters. We ondersteunen werkzoekenden
richting de arbeidsmarkt en het weer meedoen in de maatschappij. Als inwoners tijdelijk geen
inkomsten hebben bieden wij financiële ondersteuning en we helpen bij het voorkomen en oplossen
van schulden. Voor vraagstukken op het gebied van de nieuwe wet inburgering, specifiek op het thema ‘werk en inburgering’, zijn we op zoek naar tijdelijke versterking van ons team.

Wat is belangrijk voor de functie
We zoeken een ervaren beleidsadviseur op het gebied van de Participatiewet en/of de Wet inburgering. We zoeken iemand die:

 • Op proactieve wijze beleidsvragen op het gebied van inburgering oppakt en in staat is om collega’s, managementteam, wethouder en college (en indirect de gemeenteraad) goed en helder te adviseren op het gebied van complexe en technische regelgeving op dit gebied.
 • Blij wordt van een hectische, politiek gevoelige werkomgeving en goed onder druk kan presteren. Het vraagt politiek bestuurlijke sensitiviteit en het kunnen werken in een omgeving waar soms tegenstrijdige belangen voorkomen.
 • Energie krijgt van het werken in een team en in staat is om beleid en uitvoering op een constructieve manier bij elkaar te brengen.
 • Je zet landelijke wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen om naar beleid en regelgeving op lokaal niveau.

Wat gaat de kandidaat doen binnen het team?

 • Formuleren van een ontwikkelopdracht op het brede vraagstuk van 'werk en inburgering’, op het snijvlak van de Wet inburgering 2021 en de Participatiewet.
 • Oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken op het gebied van werk en inburgering en/of inburgering. Dit doe je samen met o.a. de senioren en teamleiders van Team Inburgering, de unit ‘Werk’ en het Werkgeversservicepunt.
 • Beleidsvoorstellen formuleren, uitwerken en bijdragen aan de implementaties.
 • Een bijdrage leveren aan integrale uitvoeringsprogramma van Werk en Inkomen voor het onderdeel ‘werk en inburgering’.
 • Actuele onderwerpen die spelen in Utrecht zijn: de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma voor Werk en Inkomen als uitwerking van twee beleidsnota’s, visie ontwikkelen voor inburgering en werk, de ontwikkeling van duale trajecten (o.a. project U-Match, vanuit een Europese subsidie), het vergoeden van reiskosten, inrichtingskosten vanuit het AZC, onderzoeken van de mogelijkheden loonkostensubsidie en jobcoaching voor asielstatushouders en onderzoeken of er de mogelijkheid is om reguliere trajecten in te zetten voor inburgeraars.
 • Periode: zsm t/m 31-12-2024, met opties tot verlenging
 • Belasting: 32-36 uur per week gemiddeld

Gesprekken zijn gepland op 1 maart tussen 14:00 – 17:00 uur. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.

Het is mogelijk hybride te werken en dit naar eigen inzicht en in overleg met het team af te stemmen.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht