Architeit Integratiespecialist

FlexSpot®
Bekijk opdracht
In de streefwaarden van Npuls is het onderwerp ontwerpeisen data infrastructuur opgenomen. Het halen van de streefwaarden is randvoorwaarde voor het krijgen van de vervolgsubsidie van Npuls. Daarnaast wordt dit onderwerp gezien als één van de essentiële bouwstenen om te komen tot betrouwbare sectorvoorzieningen voor de toekomst. Daarmee is de prioriteit om hieraan te werken hoog.

Scope:
De nieuwe sectorvoorzieningen die Npuls gaat realiseren hebben tot gevolg dat er veel meer gegevens uitgewisseld gaan worden tussen de instellingen, sectorpartners en lerenden. De sectorarchitecturen HOSA en MOSA definieren een aansluitlaag (supply connection services) die voor bijvoorbeeld het boeken van vakken, het uitwisselen van leermaterialen en het uitwisselen van datasets een belangrijke rol gaat spelen. Mogelijk zijn verschillende technische mechanismes nodig om deze gegevensuitwisseling invulling te geven. Daarnaast is nadere uitwerking nodig waar welke data wordt opgeslagen.

Binnen de HOSA en MOSA domeinarchitectuur Identiteiten en Toegang is gesignaleerd dat patronen voor gegevensuitwisseling en dataopslag gaan veranderen o.a. als gevolg van de introductie van wallets en het concept van soevereiniteit van de persoon. Dit betekent dat bij sommige scenario’s de persoon zelf grip moet hebben over gegevens die over deze persoon worden uitgewisseld. Inrichting van grote landelijke databases is dan bijvoorbeeld ongewenst.

Vanuit deze ontwikkelingen kan de vraag gesteld worden wat er nodig is om gegevensuitwisseling en dataopslag in de Onderwijssector goed te laten verlopen. En hiermee samenhangend een nadere uitwerking van gegevensuitwisseling en definitie van de eisen aan een gedeelde data infrastructuur. Doel is om te komen tot eisen aan een ontwerp voor een gedeelde data-infrastructuur waarbij controle over gevoelige onderwijsdata is, gecombineerd met gebruik applicaties van derde partijen.

De vragen die met de scope publiek/privaat, nationaal/internationaal invulling gegeven moeten worden betreft:

 • Wat zijn eisen die vanuit de toekomstige omgeving gesteld worden zoals bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving, afsprakenstelsels, doelen en ambities, publieke waarden, architectuurprincipes (MOSA en HOSA) en de SURF cloud sourcing strategie.
 • Welke patronen van gegevensuitwisseling zijn vereist naar de toekomst toe?
 • Welke patronen worden in de huidige dienstverlening en lopende pilots gehanteerd?
 • Welke technische keuzes worden gemaakt rondom bijvoorbeeld OKE en OOAPI?
 • Op basis van welke criteria kiezen we voor een patroon?
 • En welke eisen stellen deze patronen aan de data infrastructuur?

Aanpak:

De architect werkt nauw samen met de andere architecten in het architectuurteam van Npuls. Deze architecten werken parallel aan twee streefarchitecten: voor het platform leermaterialen en voor het platform voor het boeken van onderwijs. Deze architecten zijn in staat om een goede inschatting te maken van welke afwegingen de sector belangrijk vindt.
In ieder geval de volgende onderwerpen worden uitgewerkt binnen deze opdracht:

 • Opstellen van benodigde integratiepatronen:
  o Inventariseer op basis van HOSA/MOSA en nadere concretisering hiervan welke patronen van gegevensuitwisseling naar de toekomst toe vereist zijn
  o Stel criteria op voor in welke situatie welk patroon wordt gehanteerd
 • Slag dieper uitwerken van de visie op gegevensuitwisseling en dataopslag in de Onderwijssector en definitie van de data infrastructuur.
 • Opstellen ontwerpeisen:
  o Vertaal de patronen naar ontwerpeisen
  o Geef aan welke afspraken/afsprakenstelsels van toepassing zijn en vertaal deze naar ontwerpeisen o Geef aan welke standaarden, dataspaces, voorzieningen, etc. van toepassing zijn (en geef aan welke bestaande hiervoor kunnen worden (her)gebruikt. Vertaal deze naar ontwerpeisen
  o Vertaal de doelenstructuur van HOSA/MOSA naar ontwerpeisen
  o Vertaal de principes van HOSA/MOSA naar ontwerpeisen
  o Vertaal beheer/ dienstverleningseisen van SURF naar ontwerpeisen

Vertaal wet- en regelgeving naar ontwerpeisen.

Startdatum: 01-09-2024
Einddatum: 30-06-2025
Optie tot verlengen: Nee
Aantal uur per week: 32-40 uur

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht