Afdelingsmanager Veiligheid en Naleving

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De Gemeente Helmond heeft een opdracht beschikbaar voor een Afdelingsmanager Veiligheid en Naleving.

De Gemeente richt zich op veiligheid in de zin van: zo weinig mogelijk criminaliteit en overlast, zo weinig mogelijk en beheersbare incidenten en vooral een weerbare samenleving en een zo hoog mogelijk veiligheidsgevoel. Om de problemen zo goed mogelijk te voorkomen wordt er samengewerkt met een scala aan organisaties, denk hierbij aan o.a. de Politie, het OM en de Veiligheidsregio. En niet alleen op het gebied van openbare orde en veiligheid, maar ook op toezicht en handhaving in het fysieke domein: bouwen en wonen. Want veiligheid is iets van iedereen.

Als afdelingsmanager werk je samen met de medewerkers van de afdeling Veiligheid & Naleving aan het faciliteren van een leefbare en veilige stad. Helmond heeft daarin de uitdagingen die bij een (grote) stad horen, de dynamiek is gigantisch. De afgelopen jaren stonden voor de organisatie en daarmee voor de afdeling in het teken van integraal werken en het bevorderen van het vakmanschap. Samenwerking en resultaatgerichtheid zijn hierbij de uitgangspunten. De resultaten die de gemeente hiermee wil bereiken, vind je in het Masterplan Veiligheid en Naleving 2023 – 2026. Kijkend naar de meeste cijfers op het gebied van veiligheid, blijkt dat er stappen vooruit gezet worden. Maar er is ook nog veel te doen. Gezien de problematiek en opgaves valt er nog veel werk te verzetten. In de aansluiting op andere gemeentelijke domeinen en in samenwerking met partners. Maar ook in informatie gestuurd werken en het leggen, borgen en benutten van het netwerk in de stad en regio. De afdelingsmanager Veiligheid & Naleving vormt in al deze opgaves een belangrijke speler. Door zelf het goede voorbeeld te geven, door de medewerkers door te ontwikkelen en door kansen in de buitenwereld te benutten. Daarbij biedt de ligging in de Brainportregio natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om ook de wereld van veiligheid op een vernieuwende, innovatieve manier te bekijken.  

Functie-eisen

Voor de rol als Afdelingsmanager Veiligheid en Naleving ben je bekend met het volgende:

Het is in deze rol van belang dat je ervaring hebt als Afdelingsmanager in het veiligheidsdomein.

Als manager: Geef je sturing aan de afdeling Veiligheid & Naleving, bestaande uit 75 collega’s. De afdeling bestaat uit drie teams: Toezicht en Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid en Toezicht en Handhaving Bouwen en Wonen. Je stuurt vanuit je rol op de te ontwikkelen strategie en je bent de eerste adviseur van de burgemeester (en soms het college van Burgemeester & Wethouders), alsmede de directie. Je stuurt op integraliteit en procesmatig en procesgericht werken. Je motiveert, verbindt en weet de juiste mensen bij elkaar te brengen. Je inspireert en motiveert de teammanagers en ondersteunt hen in de ontwikkeling van zichzelf, en daarmee de teams.  

Als netwerker: Onderhoud je actieve relaties met de relevante (keten)partners. Je investeert actief in het strategische netwerk, bent vakinhoudelijk en strategische gesprekspartner. Je brengt verschillende werelden bij elkaar en creëert een open en transparante cultuur. Zeker wanneer het spannend wordt, zal (ook op de momenten dat je het niet verwacht) een fors beroep op je worden gedaan. Naast je inhoudelijke kracht, bestuurlijk adviseurschap, inspiratie en netwerk zorg je voor de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering binnen de afdeling. Je bent ervoor verantwoordelijk dat de budgetten inzichtelijk zijn, dat mandaten op de juiste plek liggen en dat de management sturing op orde is. Daarnaast zorg je dat de personele inbedding klopt. Je wordt hierbij ondersteund door de afdelingen financiën, IVA (informatievoorziening en automatisering) en AOG (Arbeid, Organisatie en Ontwikkeling, ook wel HR genoemd).   

Daarnaast word je van nature gedreven door continu verbeteren en heb je een positief kritische blik op zowel je eigen functioneren als dat van het team en de organisatie. Je bent leergierig en daagt jezelf en je omgeving uit te blijven ontwikkelen. Verder ben je vasthoudend en laat je je niet gemakkelijk uit het veld slaan door continue veranderingen. Je bent analytisch en communicatief sterk. Tot slot, maar misschien wel het allerbelangrijkst, herken je je, ook als interimmanager, in de vier Helmondse kernwaarden: Vertrouwen, Verbinding, Trots & Innovatie. Die vier waarden vormen het anker waarmee de organisatie zich ontwikkelt, zodat zij de optimale waarde kan bieden voor Helmond en haar inwoners. Daar doen ze het immers voor. In de stad wonen en werken de Makers van de Toekomst.  

Arbeidsvoorwaarden

Dit betreft een opdracht op basis van inhuur gedurende de periode van 1 maart tot 1 december 2024. Om de zwaarte van de positie aan te geven is de indicatieve inschaling vergelijkbaar met een schaal 14 cao gemeenten.

Bedrijfsinformatie

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.

Helmond wil een stad zijn van kansen en ontwikkelen. Een stad waar je graag woont en werkt en een stad waar iedereen meedoet. Om dit te behalen is een stevige basis van veiligheid vereist: in en rond de woning, in de straat, in de buurt en in het centrum en op de bedrijventerreinen. De afdeling Veiligheid en Naleving staat voor een stad waar iedereen zich veilig voelt. Een veilige stad is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Iedereen kan op zijn of haar manier een bijdrage leveren aan het versterken van de leefbaarheid en veiligheid van Helmond. Daarom wordt nauw samengewerkt met andere partijen in de stad: inwoners, ondernemers en andere (veiligheids)partners. De focus ligt daarbij op het voorkomen van criminaliteit en overlast en er wordt op toegezien dat inwoners en bedrijven zich aan de regels houden.

Helmond (b)en ik

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht