Adviseur/Projectleider met ats expertise

Gemeente Amsterdam
Bekijk opdracht


De krapte op de arbeidsmarkt is zichtbaar en voelbaar. Er is een tekort aan medewerkers en vacatures worden niet vervuld. Hoewel deze tekorten op de korte termijn wat af kunnen nemen, blijven zij naar verwachting op de langere termijn voelbaar (Kennisnotitie Arbeidsmarktkrapte,

Sociaal en Cultureel Planbureau 2023). Veel beleid van het afgelopen jaar stelt zich als doel om iets te doen aan deze tekorten, zodat de organisatie kan blijven voldoen aan de ambities en doelen van het bestuur en GMT. De noodzaak om het recruitmentproces, de bijbehorende dienstverlening en

IT-ondersteuning verder te innoveren en professionaliseren is groot. De tekorten ontstaan door een combinatie van gebrek aan goede kandidaten en het verloop van de medewerkers die de Gemeente zou willen behouden. De oplossingsrichting is om zowel het proces te versimpelen en versnellen (zuivere doorlooptijd sollicitaties) alsmede een beter bereik naar potentiële kandidaten en een betere pre- en onboarding, om het succes van nieuwe medewerkers en daarmee de retentie te verbeteren.

Gemeente Amsterdam bereidt een aanbesteding voor op het gebied van recruitment- en onboarding tooling. Er wordt gezocht naar een adviseur/projectleider die ervaring heeft met soortgelijke aanbestedingen bij soortgelijke opdrachtgevers.

Bestanddelen van de opdracht
Het eindresultaat moet zijn dat de directie P&O in staat is om een passende leverancier te kiezen in de aanbesteding op het gebied van recruitment en onboarding. De scope van de aanbesteding is in ieder geval: ATS, werkenbij-site, communicatietooling (o.a. jobboards), preboarding en onboarding.

Te verwachten ontwikkelingen

Gemeente Amsterdam opereert in een snel veranderende omgeving met een grote complexiteit. Dat vraagt om een verantwoordelijke, flexibele overheid die luistert, handelt en levert. De Gemeente moet dus in staat zijn snel, wendbaar en adequaat in te spelen op wat de stad dagelijks vraagt. Het is waarschijnlijk dat de exacte vraag naar consultancy gedurende de opdracht meer of juist minder focus op bepaalde onderwerpen krijgt. Dit volgt op de interne ontwikkelingen om tot een digitaliseringsstrategie te komen.

Op te leveren resultaten

Het opleveren van meerdere (schriftelijke) adviezen op het gebied van de aanbesteding van recruitment en onboarding. Deze betreffen in ieder geval:

- het onafhankelijk adviseren over de binnengekomen offertes (niet als officiële beoordelaar, wel als adviseur van de projectleider): oktober -2024

- het aanhaken van verschillende expertises om tot een succesvolle aanbesteding te komen : doorlopend

- het meeschrijven op documenten voor de aanbesteding (DPIA en andere privacy/security documenten) - augustus- september 2024

Afstemming

De opdrachtgever heeft in de persoon van de projectleider aanbesteding recruitment en onboarding een vaste contactpersoon voor de opdracht. Deze projectleider spreekt en handelt namens de directeur P&O als opdrachtgever. Er vindt wekelijks afstemming plaats tussen de opdrachtnemer en de projectleider voor de juiste aansturing op de opdracht.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)
Bureau Personeel en Organisatieadvies is de businesspartner van directies en management in de lijnafdelingen van de gemeente Amsterdam. Zij ondersteunen en adviseren de directies en het management bij hun opgave voor de stad. Onze bekwame, innovatieve en gedreven collega’s zetten zich met de juiste en kwalitatief goede P&O-dienstverlening in op thema’s als: Werving en selectie, Leren, ontwikkelen en inzet van talent, Werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden en Personeelstaken.

Eisen • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling.
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Beschrijf in ieder geval hoe de kandidaat voldoet aan de genoemde wensen,  aan de hand van voorbeelden van hoe de kandidaat te werk is gegaan in eerdere opdrachten.

  Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met aanbestedingstrajecten, zowel het selecteren als implementeren van HR software.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met consultancy op het gebied van recruitment oplossingen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Kennis
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van trends op de arbeidsmarkt (future of work) en de relatie met het recruitment technologie landschap.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en/of de toegevoegde motivatie, en kan beoordeeld worden door de opdrachtgever tijdens het interview, indien uitgenodigd.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis over en ervaring met recruitment technologie en heeft ervaring met het selecteren en implementeren van deze tooling.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en/of de toegevoegde motivatie.

  - Sluit uitstekend aan
  - Sluit voldoende aan
  - Sluit onvoldoende aan
  - Sluit niet aan

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het complexe karakter van een opdrachtgever als Gemeente Amsterdam.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en/of de toegevoegde motivatie.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht