Verslavingsarts bij de afdeling maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg

Gemeente Amsterdam
Bekijk opdracht


Ben jij een daadkrachtige, ambitieuze en ondernemende psychiater die zich in wil zetten voor de meest kwetsbare en zorgmijdende burgers van Amsterdam?

Je komt te werken op de afdeling MGGZ, waar we dagelijks topsport leveren om onze cliënten de beste zorg te bieden

In deze functie kom jij te werken in een multidisciplinair team waarbij jij betrokken collega’s naast je hebt staan. Het team bestaat uit verpleegkundigen, psychiaters, verslavingsartsen, AIOS en ANIOS, maatschappelijk werkers, SPV en ervaringsdeskundigen.

Als verslavingsarts werk je in multidisciplinaire teams, waarin je deel uitmaakt van een groep professionals waarin eigen expertise wordt gedeeld en wordt ingezet.

Wij zoeken een daadkrachtige en enthousiaste verslavingsarts die er de uitdaging in ziet om zorg te bieden aan mensen die niet in de reguliere verslavings- en GGZz0rg passen. De doelgroep bestaat uit mensen met zowel psychiatrische als verslavings- en sociaal-maatschappelijke problematiek.

Gevraagd worden creativiteit, doorzettingskracht en passie om zorgmijders binnen boord te halen en te houden. Ook samenwerking met andere disciplines in de vormgeving van het behandel- en ondersteuningsaanbod is een must.

Werkzaamheden

Als verslavingsarts KNMG:

• ben je als regiebehandelaar eindverantwoordelijke voor het gehele diagnostische proces en de behandeling van patiënten die in zorg zijn bij Geïntegreerde Voorzieningen, onderdeel van de afdeling Maatschappelijke GGZ van de GGD.;

• beoordeel je de somatische en psychische gevolgen van middelengebruik, middelenafhankelijkheid en verslavingsgedrag;;

• ben je betrokken bij casuïstiek- en behandelplanbesprekingen;

• geef je werkbegeleiding aan basisartsen;

• werk je mee en geef je vorm aan het multidisciplinaire behandelteam bestaande uit basisartsen, huisartsen, psychiater, verpleegkundigen, maatschappelijk werk en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen;

• ben je onderdeel van het team en deel je kennis met hen;

• voer je medische intakegesprekken, screeningsgesprekken en medicamenteuze behandeling ;

• ben je medebehandelaar in de psychiatrische dossiers.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

Binnen de Geïntegreerde Voorzieningen MGGZ wordt multidisciplinair gewerkt (psychiaters, artsen, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en secretariële ondersteuning) aan een integraal behandelaanbod, waarbij verslavings-, somatische- en psychiatrische behandeling op de voorgrond staan. Onderdeel van het integraal behandelaanbod is onder andere methadon en, op de poli in Zuidoost en Centrum, medische heroïne.

Eisen • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar in een complexe omgeving.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring als verlavingsarts.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis -RegistratieDe aangeboden kandidaat heeft een geldige BIG registratie.

  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Eis -Registratie
  De aangeboden kandidaat heeft een geldige KNMG registratie als verslavingsarts.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - BeschikbaarheidDe aangeboden kandidaat is beschikbaar op werkdagen maandag; dinsdag en woensdag of maandag; dinsdag en vrijdag.

  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat is Flexibel inzetbaar tussen de locaties met als hoofdlocatie E. Wolffstraat Amsterdam.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat is supervisor voor de basisartsen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht