Verkeerskundige

Gemeente West Betuwe
Bekijk opdracht


De uitvraag betreft de inhuur van een verkeerskundige die zich bezig gaat houden met de afhandeling van verkeersvraagstukken die voortvloeien uit de zogenaamde kernagenda's van de 26 kernen. Deze vraagstukken zijn divers en betreffen vooral de vraag om wegen c.a. verkeersveiliger te maken als het gaat om snelheid, gebruik door en interactie van diverse doelgroepen, bebording en verkeersgedrag. De verkeerskundige gaat daarmee in afstemming met de gebiedsmakelaars aan de slag in overleg met de dorpsraden en inwoners. Om te komen tot realistische oplossingen die qua draagvlak maar ook financieel uitvoerbaar zijn. Onderzoek, afweging van alternatieven, participatie, planvorming, uitwerking, bestuurlijke besluitvorming en opdrachtverstrekking maken deel uit van de werkzaamheden. Er is al sprake van soortgelijke inhuur zodat mogelijk in duo-schap kan worden samengewerkt. Mogelijk dat nog een specifieke taskforce o.i.d . in het leven wordt geroepen waar de verkeerskundige deel van uit gaat maken.

Eisen • Ervaring met participatief werken met inwoners en dorpsraden

 • Geeft tijdens gesprek voldoende blijk van:
  -verbindende kwaliteiten
  -communicatieve vaardigheden
  -zelfstandig en in team kunnen werken
  -resultaatgerichtheid

 • In staat zijn om zelfstandig verkeerskundige vraagstukken te beoordelen, oplossingen te bedenken en uit te werken, participatief draagvlak te generen en uit te voeren/implementeren

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op vakgebied


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht