Verkeer en Openbare Ruimte – Inhoudelijk gedreven dataspecialist Groen

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend
Opdrachtomschrijving
We willen meer en beter groen in Amsterdam, zowel binnen groot – en dagelijks onderhoud als binnen nieuw groen. In het coalitieakkoord staat beschreven dat we meer grip op groen moeten krijgen door middel van een integrale programmering voor en een vergrote realisatiekracht in de uitvoering van groenprojecten.
Dit alles is erop gericht om onze stad effectiever en efficiënter te vergroenen, uitvoering te geven aan de Groenvisie en daarmee de stad toekomstbestendiger te maken! Dit is een belangrijke opdracht van de wethouder aan V&OR en de andere betrokken directies (R&D, IB, SW).

Onze vraag aan jou: Help mee met het opstellen van een stadsbrede groene programmering en verhoog de realisatiegraad van groenprojecten in uitvoering.

Brede groenprogrammering
In de stad hebben we plannen, opgaves,  ambities, knelpunten en uitdagingen m.b.t. nieuw en beter groen. In de programmering vertalen we dit naar concrete projecten in tijd, geld en scope. Belangrijk is dat we keuzes kunnen maken in groen: wat doen we wel en wat doen we niet?
We hebben jouw hulp nodig om de eerste integrale groenprogrammering ooit op te zetten! Eind 2024 ligt er een de eerste integrale groenprogrammering voor 2026-2029 en een uitvoeringsplan voor 2025.

Regie op Uitvoering
We willen resultaat op straat: meer en beter groen. Het is voor ons, de wethouder en zeker ook de buitenwereld van belang dat we weten en zien waar we qua groen resultaat halen en waar dit achterblijft.
Je gaat meewerken aan het uitvoeringsplan voor de realisatie van groenprojecten. Hiervoor wordt je verantwoordelijk voor een aantal verbeterprocessen, met als doel dat groenprojecten slimmer en sneller worden gerealiseerd.

Werkzaamheden
In jouw rol ondersteun je jouw collega die de eindverantwoordelijkheid draagt dit te realiseren. Je bent zijn rechterhand en sparringpartner. Jullie hebben dagelijks contact.
Jouw opdracht is geslaagd als de wethouder zicht heeft op hoe keuzes gemaakt worden in het groen en helder is welke invloed zij daarop heeft. Hiervoor is het noodzakelijk dat we de juiste informatie van alle verschillende stakeholders die in het groen werken ten alle tijde beschikbaar en actueel hebben. Dit regelen wij nu in via een databaseprogramma en in de doorontwikkeling daarvan ga jij de centrale rol pakken. Jij bouwt dit programma verder uit, zorgt dat de data wordt opgehaald bij de inhoudelijke stakeholders, jij beoordeelt deze en voert in. Het is aan jou om al deze data op een overzichtelijke manier te analyseren zodat deze in zijn totaliteit gepresenteerd kunnen worden voor de te nemen keuzes. Hier ben jij een deel van je tijd mee bezig. Door jouw ervaring en kennis hebben wij binnen één jaar een betrouwbare en volledige hoeveelheid data, op basis waarvan wij met een druk op de knop, inzicht geven in de totale groenportefeuille van de gemeente Amsterdam!

Omdat structuur en overzicht jouw natuurlijke aard is, ondersteun jij je collega tijdens diverse overleggen over de programmering en uitvoering van groenprojecten. Jij treedt hier op als secretaris.

Team groen, water en wegen bestaat uit een diverse en energieke mix van vakidioten en  procesdenkers. We zijn allemaal met veel passie gericht op het behouden en beter maken van onze gezamenlijke huiskamer: de openbare ruimte in onze stad. Je kunt in jouw dagelijkse werk rekenen op 2 data-analisten en onze informatiemanager. Je hebt dus ook op IV gebied sparringpartners.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.
De opdrachtgever(s)
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Onze Directie, Verkeer en Openbare Ruimte, staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Namens het bestuur zijn wij eigenaar van de stedelijke eigendommen, de assets. Stedelijk Beheer is een afdeling bij
Verkeer en Openbare Ruimte en bestaat uit 175 medewerkers die zorgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Het vehikel hiervoor is het programma stadsbehoud. Ook zorgt Stedelijk Beheer voor het borgen van de juiste informatie voor projecten in uitvoering. Zodat
nieuwe toevoegingen aan de stad voldoen aan de beheereisen. Dit wordt geregeld via het beheeracceptatieproces. De werkzaamheden van Stedelijk Beheer zijn gekaderd door de principes van assetmanagement. Binnen Stedelijk Beheer zijn er 4 teams; Team Openbare Ruimte, Team
Civiele Constructies, Team Licht en Team Groen, Water & Wegen. Naast het assetmanagement houden de teams zich ook bezig met circulair onderhouden, emissieloos werken en het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte, gekoppeld aan de onderhoudsopgave.
Het team Groen, Water & Wegen bestaat uit drie assetmanagers en 47 adviseurs. Nynke Brouwer is Teammanager van Groen, Water en Wegen. We zijn trots op onze bevlogenheid, betrokkenheid, collegialiteit en expertise. We realiseren ons dat diversiteit een kracht is die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad.

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend