Vergunningverlener APV/Horeca (VH23-1076)

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Ben je een teamspeler met juridische kennis, heb je dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil jij daar graag op het gebied van de vergunningverlening een bijdrage aan leveren in Amstelveen en Aalsmeer? Dan is de functie van Vergunningverlener iets voor jou.

Team Openbare Orde en Veiligheid

Het team Openbare Orde en Veiligheid bestaat uit twee clusters. Het cluster APV/Horeca draagt zorg voor vergunningverlening en informatieverstrekking op het gebied van de Algemene Plaatselijke verordening, de Alcoholwet en enkele andere bijzondere wetten. Het andere cluster (OOV) voert het Integraal veiligheidsbeleid uit en draagt o.a. zorg voor de handhaving op het gebied van wonen.

Als Vergunningverlener ben je onderdeel van het cluster APV/Horeca, wat naast de vergunningenmanagers APV en Horeca, bestaat uit Vergunningverleners en administratieve medewerkers.

Functieomschrijving

Als Vergunningverlener ben je verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor alle aan de algemene plaatselijke verordening (APV) en Alcoholwet gerelateerde beschikkingen, alsmede enkele bijzondere wetten, bijv. de Wet op de kansspelen, Winkeltijdenwet.

Behandeling van aanvragen en verzoeken waarbij door middel van afstemming met de aanvrager en/of andere organisaties en/of aan de hand van interpretatie van wet- en regelgeving een advies en besluit wordt uitgebracht en het begeleiden van trajecten.

Mocht je kennis en ervaring op één van beide gebieden hebben wordt je ook uitgenodigd om te reageren. Het gaat bij APV met name om evenementen-, standplaats- en ventvergunningen, ontheffingen geluidhinder. Bij Horeca gaat het met name om de vergunningen/ontheffingen op grond van de Alcoholwet, met inachtneming van de Wet Bibob.

Kernactiviteiten:

  • Informeert over procedures, criteria e.d.;
  • Neemt aanvragen in ontvangst en beoordeelt deze;
  • Adviseert over de toekenning van aanvragen;
  • Stelt beschikkingen op;
  • Verzorgt de administratief procedurele afhandeling.
  • Van 6-11-2023 t/m 6-5-2024
  • Optie verlenging: 2 x 6 maanden
  • Standplaats: Amstelveen
  • Uren: 32 per week

Intervieuwsplanning:De gesprekken worden gevoerd via Teams op woensdagochtend 1 november 2023.

Toelichting op rooster: 24 – 36 uur per week. Hybride werken is mogelijk

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp’ er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten