Vergunningenmanager omgevingsvergunningen

Gemeente Amstelveen
Bekijk opdracht


Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad. De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in Amstelveen en Aalsmeer waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren.

Vanuit het team Omgevingsplan en –vergunningen wordt naast de reguliere aanvragen om vergunningen meegewerkt aan vrijwel alle projecten in Amstelveen en Aalsmeer. We hebben daarmee een forse opgave. Het groene karakter van beide gemeentes wordt gewaardeerd, de voorzieningen zijn hoog. Schiphol geeft serieuze beperkingen en bereikbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten. Er wordt gewerkt aan grotere opgaven zoals de transformatie van bedrijventerrein Legmeer, Kronenburg, verschillende middelgrote en grote binnenstedelijke herontwikkelingen rond de A9 zone. Aalsmeer kent met Greenport, Greenpark Aalsmeer, herontwikkelingen langs de voormalige N201, herontwikkelingen rond de dorpskern, Kudelstaart en Oosteinde tal van projecten voor woningbouw, recreatie en bedrijvigheid.
Met een grote hoeveelheid onderhanden werk en de nieuwe processen van Omgevingswet, heeft de afdeling Stedelijke ontwikkeling plaats voor meerdere vergunningen managers Omgevingsvergunningen.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de vergunningenmanager:

 • je bent van begin tot eind verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergunningenprocessen;

 • je coördineert en behandelt (complexe) aanvragen;

 • je biedt vakinhoudelijke ondersteuning aan directe collega’s;

 • je draagt bij aan de ontwikkeling van de werkprocessen en de kwaliteitsverbetering van onze producten;

 • je draagt bij aan het implementeren van vernieuwingen op het gebied van dienstverlening en nieuwe wetgeving;

 • je biedt vakinhoudelijke ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken;

 • je adviseert collega’s en het bestuur over vergunning vraagstukken en uitvoerend beleid.


De opdracht loopt t/m 31 december 2024. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Indien t.z.t. mogelijk en gewenst, bestaat de optie om de kandidaat na 1 jaar inhuur kosteloos over te nemen. De leverancier gaat hier automatisch mee akkoord bij een het aanbieden van een kandidaat.

Kandidaatomschrijving • Je hebt een afgeronde bouwkundige dan wel juridische opleiding op minimaal HBO niveau.

 • Je hebt het diploma ABW 1.

 • Je hebt actuele kennis met betrekking tot relevante wetgeving zoals Wabo, Wro,  Awb, Omgevingswet en Wkb.

 • Je hebt ervaring met het behandelen van- en adviseren over complexe aanvragen.

 • Je bent een energieke, accurate en proactieve multitasker.

 • Je hebt bestuurlijke sensitiviteit.

 • Je hebt ervaring met het werken in digitale systemen zoals Rx. Mission.

 • Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.

 • Je hebt communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

 • Je bent een zelfstandige collega die goed in teamverband kan werken.


Competenties
Als vergunningverlener beschik je over de volgende competenties:

 • Resultaatgerichtheid

 • Klantgerichtheid

 • Integriteit

 • Flexibiliteit

 • Bestuurlijke sensitiviteit

 • Proactief en communicatief vaardig


In Amstelveen werken we samen, zijn we betrokken en werken we oplossingsgericht. Dit zijn onze kernwaarden en passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert.
Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Interviewplanning


De top 5 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden digitaal gevoerd via Teams op vrijdag 28 juni tussen 9.30 - 12.30.
De kandidaat dient op deze datum beschikbaar te zijn.

Eisen • OpleidingOp CV aantoonbaar minimaal een afgeronde relevante
  HBO opleiding (dan wel vergelijkbaar) aangevuld met ABW 1.

 • WerkervaringOp cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met werkprocessen op het gebied van Wabo-procedures / Omgevingsrecht bij een gemeente, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Referentie vereist


Wensen • Opleiding
  Op CV aantoonbaar een afgeronde opleiding ABW 2.

 • Systeemkennis
  Op CV aantoonbaar minimaal een jaar werkervaring met RX. Mission, opgedaan in de afgelopen 2 jaar. Geef aan bij welke werkgevers/opdrachten de kandidaat RX. Mission heeft gebruikt.

 • Systeemkennis
  Op CV aantoonbaar minimaal een jaar werkervaring met Squit XO. Geef aan bij welke werkgevers/opdrachten de kandidaat Squit XO heeft gebruikt.

 • Werkervaring
  Op CV aantoonbaar meer dan 4 jaar werkervaring met omgevingsvergunning verlening opgedaan in de afgelopen 6 jaar. Geef aan bij welke werkgevers/opdrachten de kandidaat deze ervaring heeft opgedaan.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht