Toezichthouder milieu (medior)

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat we van taakgericht naar resultaatgericht toezicht gaan. Als toezichthouder/adviseur integrale handhaving werk je bij de afdeling Integraal Toezicht & Handhaving (ITH) binnen het cluster ‘MKB’. Als omgevingsbewuste toezichthouder informeer en adviseer je bedrijven, overheden en burgers over wet- en regelgeving. Je voert milieucontroles. Daar waar sprake is van risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, politiek, imago, of van omvangrijke juridische en/of financiële consequenties, signaleer je knelpunten en los je proactief en deskundig handhavingsvraagstukken op. Je onderhoudt contacten met handhavingspartners en onze gemeenten. Zo blijf je goed op de hoogte van de lokale situatie, specifieke wensen en omstandigheden.

Wat ga je doen?

De werkzaamheden bestaan uit preventieve en repressieve controles (met her controles en indien noodzakelijk dwangsomcontroles) met toepassing van de LHS. Deze controles voer je zelfstandig uit. Indien voor de controles noodzakelijk, onderhoudt je contacten met de gemeenten om zo goed op de hoogte te blijven van de lokale situatie, specifieke wensen en omstandigheden. Je plant bezoeken in, maakt afspraken, treft voorbereiding, stelt controle brieven op en verwerkt gegevens in RX Mission. Je informeert en adviseert ondernemers over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en over hun bijdrage aan de duurzame samenleving. Je controleert, conform onze eigen werkwijze, de Erkende Maatregelen m.b.t. energiebesparing.

Deskundigheidsgebieden

 • Opstellen en uitvoeren van:
  • risicoanalyse;
  • toezicht plan milieu met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie;
 • administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten);
 • voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of verstrekte gegevens en bescheiden en/of de milieueisen uit het Besluit activiteiten leefomgeving en/of het omgevingsplan (of de gelijkwaardige voorzieningen);
 • bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken;
 • opstellen bezoekverslag/brief;
 • handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie;
 • behandelen ongewone voorvallen, klachten, meldingen en handhavingsverzoeken (voor alle klassen milieubelastende activiteiten);
 • tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.

24-36 uur / 12 maanden / 0,7-1 fte

We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wie zijn we en wat doen we?

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt 15 gemeenten bij de uitvoering van hun milieu-en omgevingstaken. We doen ons werk met ruim 200 collega’s (vast en inhuur). 

Hoe is het om bij de ODRU te werken?

ODRU biedt een aantrekkelijke opdracht in een collegiale, informele werkomgeving. Een mooie en goed te bereiken werkomgeving in het Huis voor de Provincie in Utrecht en de mogelijkheid om, in overleg, je werk deels vanuit huis te doen. 4 collega’s vertellen je graag met hoeveel plezier zij bij de ODRU werken.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten