Toezichthouder centraal park

Gemeente Zoetermeer
Bekijk opdracht


Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer.
Stadsbeheer doet dit voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Team Ontwerp & Realisatie is een ambitieus  team. Team O&R is betrouwbaar in het nakomen van afspraken en is “gewoon” goed in het leveren van ingenieursdiensten voor onze interne opdrachtgevers. Wij staan voor het maatschappelijk belang om samen met betrokken partijen een hoogwaardige en toekomstbestendige leefomgeving te creëren in Zoetermeer.

Opdracht
Het programma Binnenstad visie 2040 is 1 van de verschillende gebiedsontwikkelingen van de gemeente Zoetermeer. Het programma Binnenstad bestaat uit 9 deelgebieden.
Voor het deelgebied 6B (Dobbe) – project Centraal Park is een ruim ervaren senior toezichthouder nodig. Binnen het bouwteam “Centraal Park” lever je een belangrijke bijdrage om de afgesloten bouwteamovereenkomst tot een goed eind te brengen.
Je houdt toezicht op de bouwplaats of het conform contract wordt gerealiseerd. Je werkt hierbij intensief samen met de senior directievoerder en omgevingsmanager. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse vastlegging (dagrapport) of het door de aannemer laten opstellen van de wekelijkse logboek.
Gezien de locatie van het werkgebied krijg je te maken met een uitdagend maatschappelijk belang. Je krijgt geregeld te maken met diverse interne (gemeente Zoetermeer) en externe stakeholders (bewoners, ondernemers, e.d.).
In tegenstelling tot de overige deelgebieden van het programma Binnenstad, bevinden zich binnen het deelgebied 6B geen woningbouw opgaven. De beoogde werkzaamheden van het project Centraal Park zijn hoofdzakelijk civieltechnisch van aard. Meer informatie over het project Centraal Park is te vinden op de website van de Binnenstad: www.binnenstad-zoetermeer.nl

Het project Centraal Park bestaat uit 2 hoofdprocessen, een bouwteam fase en de realisatiefase.
Tijdens de bouwteam fase zal in samenwerking met de aannemer het ontwerp op een aantal onderdelen verder worden geoptimaliseerd. De optimalisatie moet vervolgens worden goedgekeurd door de assetspecialisten van de gemeente. De realisatiefase spreekt voor zich.

De uitgangspunten voor de invulling van de functie senior toezichthouder is als volgt:
++Lid van het bouwteam:++
-   periode vanaf  medio half juli 2024 tot eind september 2024 (max 9 weken)
-   inzet gemiddeld 4 uur per week

++Realisatie fase:++
-   fase 1, vanaf 4 november 2024 (harde deadline) tot en met februari 2025
-   fase 2, vanaf november 2025 tot en met februari 2026
-   voor beide fasen is de benodigde inzet gemiddeld 20 uur per week

Competenties
-   Resultaatgericht;
-   Sterke communicatievaardigheden;
-   Proactief in samenwerken en organiseren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 09 (nieuwe structuur).

Benodigd aantal professionals:
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 5 juli 2024 van 09:30 uur tot 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 2 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Eisen  • Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar als toezichthouder bij een overheid op integrale projecten in de openbare ruimte.

  • Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 15 jaar als toezichthouder met UAV en bouwteams.

  • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.)

  • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Civiele Techniek/ grond- weg en waterbouw of cultuurtechniek;


Wensen  • Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 20 jaar als toezichthouder met de verantwoordelijkheid om toe te zien dat het project zodanig gerealiseerd wordt dat het aan de kwaliteit van de uitvraag voldoet, licht dit duidelijk toe bij de werkervaring

  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als toezichthouder bij een project in de openbare ruimte binnen een complexe omgeving (omgevingsmanagement, vergunningen) licht dit duidelijk toe in het cv

  • Minimaal 5 projecten begeleid als toezichthouder in een bouwteam constructie of UAV-GC contract, benoem deze projecten in het cv als referentie project


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht