Testspecialist | Assen

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Testspecialist kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Voor de inzet binnen het gecombineerde DICTU & RVO software voortbrengingsteam ‘Yeti’ wordt gezocht naar een senior testengineer met brede kennis en ervaring. De testengineer zal zich in een Agile / Scrum team vooral bezig houden met het uitvoeren van systeemtests en functionele acceptatietest van meerdere applicaties. Vrijwel al deze applicaties bevinden zich in een grotere keten; ook systeemintegratietests worden veel uitgevoerd.

Het is de verwachting dat de medewerker zich in het laatste kwartaal van het jaar (meer) zal toeleggen op het samenstellen en automatiseren van regressietests.

Tot slot wordt het team (intern) uitgebreid met junior testspecialisten. Van de in te huren medewerker wordt een zeer actieve rol verlangd in de opleiding en begeleiding van deze nieuwe collega’s.

Achtergrond

Team Yeti is een zelforganiserend softwarevoortbrengingsteam dat software ontwikkelt en beheert voor RVO. Het gaat dan specifiek om applicaties voor zaakafhandeling van voornamelijk ontheffingen en vergunningen van het landelijke mestbeleid en diverse natuur- en milieuregelingen. Aanvragen / meldingen worden ingewonnen, beoordeeld, afgehandeld – inclusief betalingen/vorderingen, interne en externe communicatie, archivering, etc. – via deze software. De applicaties zijn vrijwel uitsluitend in Oracle APEX en met PL/SQL ontwikkeld, en aan elkaar gekoppeld via zowel SOAP webservices als restful API’s.

Het team bestaat momenteel uit zeven ontwikkelaars en drie testspecialisten. Slechts een klein deel van hen is intern. Het team wordt binnenkort uitgebreid met (interne) junior testspecialisten. Het is nodig dat er voldoende senioren aanwezig zijn om naast de gewone werkzaamheden ook voldoende ruimte voor hun begeleiding aanwezig is in en om het team.

Organisatie

DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.

Deze aanvraag is niet geschikt voor ZZP.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht