Technisch Adviseur Waterveiligheid/Adviseur Geotechniek

Aa En Maas (Waterschap)
Bekijk opdracht


Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Het project: dijkversterking Lith Bokhoven

Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. De dijken moeten daarom voldoen aan de waterveiligheidseisen voor het beschermen van de inwoners en de economische waarden in het achterland. De normen voorwaterveiligheid zijn in 2017 vastgelegd in de Waterwet. De dijk tussen Lith en Bokhoven is na Meanderende Maas en Cuijk Ravenstein het derde grote traject langs de Maas dat verbeterd moet worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het projectgebied heeft een lengte van ongeveer 23 km en ligt aan de zuidzijde van de Maas vanaf de sluis Lith tot aan Bokhoven net ten oosten van Den Bosch. Het is een zeer gevarieerd traject met uitdagende vraagstukken en meerdere opgaven/ontwikkelingen in de directe nabijheid. Daarin zoeken we naar synergie. Dit doen wij samen met het waterschap en meerdere belanghebbende overheden/partners uit het projectgebied.

Per 1 maart 2024 zijn  we samen met het geselecteerde advies- en ingenieursbureau gestart met het ontwikkelen van de alternatieven/ het dijkontwerp en het uitvoeren van de conditionerende onderzoeken. Stapsgewijs ontwikkelen we vervolgens bouwstenen, mogelijke- en kansrijke alternatieven en uiteindelijk het voorkeursalternatief. De mijlpaal voor het voorkeursalternatief is begin 2027.

Vanaf 1 juni 2024 gaan we het huidige team versterken met een technisch adviseur waterveiligheid / geotechnisch adviseur voor gemiddeld 24 uur per week.

KandidaatomschrijvingVoor de Verkenningsfase van de dijkversterking Lith Bokhoven zoeken wij een ervaren technisch adviseur waterveiligheid/adviseur geotechniek. Wij hebben een gemiddelde inzet van 24 uur per week ingeschat. Binnen de 24 uur dienen de werkzaamheden veelal op maandag en (waarschijnlijk) donderdag op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas of de projectlocatie te worden uitgevoerd.
Naast je inbreng in de integrale ontwerp overleggen en werkplaatsen ben je namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor de review en beoordeling van de technische uitgangspunten, veiligheidsanalyse, de geotechnische onderzoeksstrategie en de ontwerpen die het ingenieursbureau opstelt. Je gedraagt je als eigenaar van de basisdata, waaronder de basisspecificatie dijken.
Samen met het ingenieursbureau draag je zorg voor de geohydrologische modellering, hiervoor stem je af met geotechnisch adviseurs en (geo)hydrologen uit de beheerorganisatie.

Je hebt continu oog voor deadlines, risico’s en mogelijke innovaties. Je bent sparringpartner van onze technisch manager en indien nodig geef je advies aan ons IPM-team. Je bent in staat om technische vraagstukken uit te leggen aan niet-experts. Je houdt afstemming met de beheerorganisatie die uiteindelijk na afronding van het project de dijken in beheer neemt.

Eisen • De door u aangeboden kandidaat is zo snel mogelijk beschikbaar, het liefst per 20 juni 2024 maar uiterlijk per 1 september 2024 voor gemiddeld 24 uur per week en kan op de maandag of donderdag fysiek aanwezig zijn.

 • De kandidaat beschikt over een aantoonbare afgeronde relevante opleiding zoals waterbouw of civiele techniek op minimaal HBO niveau. Dit blijkt uit het CV.

 • De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als technisch adviseur waterveiligheid en/of adviseur geotechniek. Dit blijkt uit het CV en referentieprojecten.

 • De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met relatics en geotechnische rekenpakketten voor toets- en ontwerpwerk. Dit blijkt uit het CV.


Wensen • Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  -          Mondelinge toelichting van de werkervaring zoals gesteld in de eisen en gunningscriteria;
  -          Mondelinge toelichting op de ervaringen op basis van het CV;
  -          Motivatie van de kandidaat om op deze opdracht in te schrijven;Mate van werkervaring op CV
  Het CV van de kandidaat wordt beoordeeld op de mate van werkervaring als technisch adviseur waterveiligheid en/of geotechnisch adviseur. Hoe hoger de mate van relevantie en daarmee de toegevoegde waarde is ten van het gevraagde hoe hoger de score. Uw cv mag maximaal 3 A4 bevatten.

 • Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht