Technisch administratieve ondersteuning

Hollandse Delta (Waterschap)
Bekijk opdracht


De afdeling Beheer en Onderhoud heeft als taak het zorgen voor een optimale leef- en werkomgeving van klanten en medewerkers van waterschap Hollandse Delta. Dit doet de afdeling door het beheren en doen onderhouden van de bestaande infrastructuur van het waterschap, zodat droge voeten, veiligheid en schoon water worden bewerkstelligd.

Informatie opdracht
De opdracht valt binnen team Binnen van de afdeling Beheer en Onderhoud en bestaat uit:

 • administratieve ondersteuning ten behoeve van het wegenonderhoud;

 • opdrachten voor het vervangen van verkeersborden, wegmarkeringen en bewegwijzigingsborden wegzetten bij leveranciers en aannemers, en deze verwerken in de juiste ICT-systemen; en

 • dit op een gestructureerde wijze, zodanig dat na twee jaar alle wegen die in beheer zijn van waterschap Hollandse Delta voldoen aan de Wegenverkeerswet van 1994 ten aanzien van verkeersborden, wegmarkeringen en wegbewijzeringsborden.


Eisen • CV indienen
  Kandidaat of het bureau dient dient hier het cv te uploaden. Deze dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Het cv mag niet meer dan vijf pagina’s A4 bedragen in een goed leesbaar lettertype.

 • Eis kandidaat en/of adviesbureau
  Het is kandidaat en het adviesbureau waaraan hij/zij verbonden is niet toegestaan om deze functie  uit te voeren indien kandidaat en/of het adviesbureau anderzijds betrokken is bij de uitvoering van de beschreven opdracht.- Opdrachtnemer stemt in met voornoemde eis.
  - Opdrachtnemer stemt niet in met voornoemde eis.

 • Opdracht omschrijving
  Inschrijver heeft kennis genomen van de opdracht omschrijving zoals beschreven in hoofdstuk 1.

 • Referenties
  Kandidaat of het bureau dient twee referenties  in te dienen. Door het toevoegen van deze referenties aan de inschrijving, heeft waterschap Hollandse Delta het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten. Dit zal eventueel alleen worden gedaan bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.Vermeld in uw antwoord minimaal de volgende gegevens van de referent:

  bedrijfsnaam
  naam referent
  telefoon nummer referent

 • Rijbewijs B
  Kandidaat heeft een rijbewijs B.- Kandidaat heeft een rijbewijs B.
  - Kandidaat heeft geen rijbewijs B.


Wensen • Ervaring kandidaat
  Kandidaat heeft minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

  - Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft tussen de 2 en 3 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft minder dan 2 jaar ervaring.

 • Kostenloze overname
  In afwijking van artikel 25.1 AWVODI 2018 behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de ingehuurde kracht na 1040 gewerkte uren in dienst te nemen of met de ingehuurde kracht over indiensttreding te onderhandelen, zonder daarvoor enige financiële vergoeding aan Opdrachtnemer te zijn verschuldigd.- Opdrachtnemer gaat akkoord
  - Opdrachtnemer gaat niet akkoord

 • Motivatie
  Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta.Verwijzing naar het cv levert geen score op.

 • Specifieke kennis
  Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van computers en Microsoft Office (Excel en Word). De kandidaat dient affiniteit te hebben met wegenonderhoud en analytisch en communicatief vaardig te zijn.De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

 • Startdatum opdracht
  Kandidaat dient per 17 juni 2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.- Kandidaat is per 17 juni 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is per 24 juni 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is niet per 24 juni 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.

 • Werk- en denkniveau
  Kandidaat heeft minimaal mbo werk- en denkniveau.Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.

  - Kandidaat beschikt over het gevraagde werk- en denkniveau.
  - Kandidaat beschikt niet over het gevraagde werk- en denkniveau.

 • Werkhouding en communicatieve vaardigheden
  Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat.Verwijzing naar het cv levert geen score op.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht