Teamleider ICT & Informatiebeheer (alleen voor ZZP’ers)

Gemeente Land van Cuijk
Bekijk opdracht

Wat ga je doen?

Voor gemeente Land van Cuijk zijn wij op zoek naar een Teamleider ICT & Informatiebeheer.

Gewenste situatie

Na afronding van de opdracht per 1 maart 2025 constateren ze dat het team ICT/Informatiebeheer in stabiele situatie de dienstverlening heeft voort kunnen zetten. Er is uitvoering gegeven aan het A3 Jaarplan 2024 en de resultaten zijn behaald. Voor 2025 is een nieuw A3 Jaarplan opgesteld en in uitvoering. Het team heeft capaciteit kunnen leveren aan de projectorganisatie voor het nieuwe gemeentehuis. Daarnaast is een duidelijke, gestructureerde impuls gegeven aan het zaakgericht werken binnen de organisatie.

Huidige situatie

Het team is in 2022 nieuw gestart na een herindeling van drie organisaties, van vijf gemeenten. Het team werkt grofweg in twee clusters, te weten ICT en Informatiebeheer. Vanuit deze dienstverlening is een stabiele ICT omgeving de afgelopen maanden kwetsbaar gebleken, maar inmiddels goed beheersbaar.

Ze zijn tegelijkertijd gestart met het op grote schaal uitleveren van mobiele devices. Dit vraagt de nodige aandacht aan ondersteuning. Op het gebied van informatiebeheerhebben ze een positief inspectiebeeld van de provincie ontvangen, maar werken ze resultaatgericht aan een verbeterplan. Ze werken nauw samen met alle teams binnen de organisatie, maar meer specifiek met het Team Informatieadvies, via bijvoorbeeld een gezamenlijk projectenportfolio.

De huidige teammanager wordt de komende 12 maanden volledig ingezet als projectleider voor het nieuwe gemeentehuis te Boxmeer, dit is de reden van de opdracht. De teammanager zal voor de nieuwe huisvesting de onderdelen ICTen Facilitairvoor zijn rekening nemen en zo nog in verbinding blijven met (collega’s uit) het team.

Wat ze zoeken

Zij zoeken een ervaren manager op het gebied van ICT & Informatiebeheer. Het is de bedoeling dat de interim manager vooral uitvoering geeft aan de bestaande plannen en voortbouwt op wat er al is. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om ‘veel overhoop te halen’.

Als Teammanager betrek je medewerkers actief bij de doorontwikkeling van het team en tegelijkertijd ben je besluitvaardig en daadkrachtig. Het is belangrijk dat medewerkers ervaren dat de manager benaderbaar is en laagdrempelig contact uitstraalt.

Je bent dienstverlenend en gericht op samenwerking met de 24 overige teammanagers. Tot slot vervul je de rol van programmanager zaakgericht werken. Dit programma moet nog verder ontwikkeld worden.

Wat vragen we van jou?

  • Ervaring als manager op het gebied van ICT & Informatiebeheer
  • Ervaring als manager bij een gemeentelijke overheid
  • Aanwezigheid op locatie, nader in te vullen

Overige informatie

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 11 maart 2024

Bekijk opdracht