Team uitvraag; RPA capaciteit – RPA Developers en Business Analisten

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Beschrijving behoefte
Defensie heeft de behoefte aan RPA capaciteit, met een contractpartij/ contractpartijen die optreedt/optreden als strategische partner. Deze partner stelt de komende jaren een vaste en flexibele capaciteit beschikbaar aan Defensie en garandeert continuïteit. Hiermee kan een maximale bijdrage worden geleverd aan procesoptimalisatie, door het inzetten van de mogelijkheden van RPA met de software Blue Prism en IDP met de software Kofax – transformation module.
Voor de hoofden Robotics Expertise Centrum (REC) en de Robotics Control Centra (RCC’s) is het belangrijk dat dit personeel binnen de geldende governance en kwaliteitseisen, samen met het vaste en eventueel ander inhuurpersoneel, samenwerkt aan het behalen van de gezamenlijke doelen van de robotics community op gebruik van RPA en IDP2. Hierbij moet de capaciteitsbehoefte van de verschillende RCCs conform hun respectievelijke ambitie worden ingevuld, maar dit mag niet leiden tot uit elkaar lopen/afwijken van de community brede werkwijze.
De ambitie van de verschillende RCCs is gebaseerd op de veranderbereidheid en het adaptievermogen van het betreffende Defensie onderdeel. In de afgelopen jaren is gebleken dat de
ambitie is aangepast, daarom is het voor Defensie belangrijk om flexibiliteit in te bouwen in de af te nemen capaciteit. Echter hechten de Hoofden van de RCC’s ook veel belang aan een goede planning en langdurige beschikbaarheid van personeel, vanwege de complexe context waarin het werk wordt uitgevoerd.
Defensie heeft de behoefte om in het 2e halfjaar 2024 de overname van de taken van de huidige contractpartner vorm te geven en deze overname voor 1-1-2025 af te ronden3. Vanwege de impact van de overname op ons vaste personeel heeft Defensie de voorkeur voor een gefaseerde instroom.

Achtergrond opdracht
In de recente Defensievisie 2035 en Defensienota 2022 is de nieuwe koers van Defensie op digitalisering uitgezet. Eén van de doelen is dat Defensie, door intensiever gebruik te maken van kennis, innovatie en nieuwe technologie, schaalbaar, effectiever, wendbaarder en arbeidsextensiever wordt. Gezien de situatie in de wereld en de situatie op de arbeidsmarkt heeft digitalisering een hoge prioriteit. De wendbaarheid die Defensie nastreeft uit zich in architectuur principe 8 – decentrale IT ontwikkeling – die de Defensie Onderdelen de ruimte geeft om decentrale IT oplossingen te laten bouwen en te beheren door DevOps teams.
Voorbeelden van deze decentrale software oplossingen zijn de toepassing van Robotics Proces Automation (RPA) en Intelligent Document Processing (IDP). Binnen Defensie zijn deze software oplossingen ook wel bekend onder de verzamelnaam ‘Robotisering’. Robotisering kan helpen om bepaalde soorten werk effectiever, veiliger en makkelijker te maken.
Hiervoor heeft Defensie de Robotics Controle Centra (RCC) en het Robotics Expertise Centrum (REC) opgericht. De RCC’s zijn/worden1 ingericht per Defensieonderdeel. Middels de inzet van RPA, IDP en andere low code technologieën ondersteunen zij de bedrijfsvoering dicht bij de werkvloer. Hierdoor zijn de Defensieonderdelen in staat om laagdrempelig concrete procesverbeteringen aan te brengen en hierdoor meer focus te leggen op hun hoofdtaak. Het REC fungeert als platform- en serviceteam en draagt zorg voor een stabiel platform met Blue Prism software, maar ook voor kennisdeling, standaarden en werkafspraken binnen de RPA Community.
In combinatie met een externe partner, die kennis en capaciteit leverde, is de RPA community in de afgelopen 4 jaar enorm gegroeid in omvang en professionaliteit. In 4 jaar tijd zijn er meer van 220 RPA scripts ontwikkeld en zijn meer dan 4,5 miljoen taken uitgevoerd door deze robots.
De ambitie is om naast het gebruik van Robotics Proces Automation de toolbox uit te breiden met meerdere low code technologieën. Zo is inmiddels de Slim Scannen technologie (IDP) geïntroduceerd en zijn hiermee de eerste succesvolle opleveringen gedaan vanuit de Community.

U wordt gevraagd om voor alle profielen per locatie een CV in te dienen. (De mogelijke toename is hier niet in meegenomen).

Team Utrecht, totaal 25 CV's
Senior RPA/IDP Developer: 5 CV’s
Medior RPA/IDP Developer: 7 CV’s
Junior RPA/IDP Developer: 10 CV’s
Business Analist: 3 CV’s

Team Den Haag, totaal 8 CV's
Senior RPA/IDP Developer: 2 CV’s
Medior RPA/IDP Developer: 2 CV’s
Junior RPA/IDP Developer: 4 CV’s

Team Den Helder, totaal 4 CV's
Senior RPA/IDP Developer: 1 CV
Medior RPA/IDP Developer: 1 CV
Junior RPA/IDP Developer: 2 CV's

Team Breda, toaal 6 CV's
Medior RPA/IDP Developer: 2 CV's
Junior RPA/IDP Developer: 3 CV's
Business Analist: 1 CV

U wordt verzocht conform bovenstaand schema een team aan te bieden. Leveranciers mogen meer dan 1 team aanbieden. U kunt een kandidaat maar in één team aanbieden en niet in meerdere teams. U kunt een kandidaat maar in één team aanbieden en niet in meerdere teams.

Voor Utrecht biedt u 25 personen aan. Daar vindt de beoordeling over plaats. Nadat uw offerte wordt geselecteerd zullen de aangeboden personen door de verschillende Defensiedelen verdeelt worden en wordt bepaald bij welk dienstonderdeel zij terecht komen. (DOSCO, COMMIT,CLAS of Expertise Centrum).
Ditzelfde geldt ook voor Den Haag. (KMAR of Bestuursstaf).

VOOR ALLE OVERIGE INFORMATIE ZOALS EISEN EN WENSEN, VERWIJS IK U NAAR DE BIJLAGE! 

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht