Systeemarchitect

Ministerie van Binnenlandse Zaken - Logius (BT)
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving:
Als Systeemarchitect heb je de regie over de business-, informatie- en technische architectuur binnen het PUC Next projectteam. Je houdt je bezig met het conceptualiseren, ontwerpen en modelleren van systemen en bewaakt hierbij de koppeling met de Enterprise Architectuur. Je bent goed in het achterhalen van de requirements van business owners en klant(en) en kunt dit omzetten naar passende oplossingen. Kortom, jij slaat de brug tussen de IT en de Business.

Als System Architect werk je ook nauw samen met de overige architecten binnen KOOP in de vorm van een Community of Practice (CoP). Samen zorgen jullie ervoor dat informatievoorziening en ICT de missie en visie van KOOP (blijven) versterken. Ook draag je bij aan passende, samenhangende en richtinggevende (enterprise-) architectuur¬producten, onder andere als onderdeel van de referentiearchitectuur. Als eerste ga je aan de slag bij team Platform Uitvoeringscontent waar je op basis van de documenten die er liggen, nodig bent om de architectuurplaat te maken voor de herbouw. Ook zal je bij team Consolidatie ingezet worden om stand van zaken te maken van alle componenten. Het is een complexe keten wat vooral in hoofden van diverse medewerkers zit. Daarbij ben je direct van toegevoegde waarde rondom een herbouwtraject. Verwacht wordt dat je met het team meedenkt over de gewenste architectuur en componenten. Er zijn afwegingen te maken tussen ambities en haalbaarheid. Wij verwachten dan ook een pragmatische kijk op zaken.

Achtergrond opdracht:
In de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht schrijft het Kabinet te willen investeren in de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Ze stelt zichzelf tot doel informatie van de Rijksoverheid duurzaam toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar te bewaren. Een goede informatievoorziening is een noodzakelijk element in onze democratische rechtsstaat.
Een van de producten die al jaren bijdraagt aan bovenstaande missie is Platform Uitvoeringscontent. PUC wordt gebruikt door diverse uitvoerende overheidsorganisaties zoals SVB, IND, RWS etc. om alle benodigde informatie over uitvoering-, toezicht- en handhavingstaken via één portaal op de werkplek te brengen.
In een klein team wordt het bestaande product doorontwikkeld (veelal door uitbesteding) en nieuwe organisaties aangesloten. Doordat het contract met de huidige leverancier ophoudt te bestaan en de code niet van KOOP is, waren wij genoodzaakt om PUC als product te herijken. Daarnaast speelt de komst van de Wet open overheid waarbij het Platform Open Overheid Informatie (PLOOI) een wettelijke verplichting kreeg, een grote rol. De uitvoeringsorganisaties die nu veelal via PUC aan de publicatieplicht voldoen, worden geconfronteerd met het dubbel aanleveren of doorleveren van documenten. Beide ontwikkelingen hebben tot de conclusie geleid dat PUC (Next) genoeg toegevoegde waarde biedt voor de klanten maar wel in nauwe relatie met Plooi ontwikkeld moet worden.
Binnen KOOP is besloten om in te zetten op (herbouw) PUC Next met daarbij als eerste prioriteit om naar de bestaande klanten te gaan om het beeld te toetsen.

Organisatorische context en cultuur
Logius
Logius gelooft in een overheid die altijd, overal en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Daarom bieden we publieke organisaties producten en
diensten waarmee we er samen voor zorgen dat burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen regelen met de overheid. Dat doen wij betrouwbaar,
vakkundig en in eenvoud.
Ga je bij Logius aan de slag, dan zet je jouw kennis en ervaring in voor heel Nederland. Samen met fijne en behulpzame collega’s werk je (agile) aan
een digitale overheid voor iedereen. En dat in een omgeving waar je de vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om de zaken op te pakken die jij
belangrijk vindt. Waar innovatie centraal staat. En waar je alle kansen krijgt om je verder te ontwikkelen. Wees welkom in het hart van de digitale
overheid!

KOOP
KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie
op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl.
KOOP is sinds 1 januari 2023 onderdeel van agentschap Logius.
KOOP ondersteunt daarmee alle overheidsorganisaties in Nederland om elke dag informatie zoals wet- en regelgeving, parlementaire stukken,
vergunningen en internationale verdragen te publiceren.
– Iedereen heeft recht op betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie.
– Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is de digitale uitgever van de overheid en de drijvende kracht achter digitale
ontsluiting van wet- en regelgeving.
– Wij staan voor laagdrempelige toegang tot officiële overheidsinformatie.

Eisen:
Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met een max van 5 pagina’s.
WO diploma
TOGAF
3 jaar werkervaring als systeemarchitect
Gewerkt als architect binnen een omgeving met verschillende platforms en verschillende technische oplossingen

Wensen:
Competenties:
Zelfredzaam, stressbestendig, risicobewust, resultaatgericht, overtuigend, informatievaardigheid, georganiseerd, anticiperen, analytisch, adviseren en accuraat

Aanvullende kennis:
Kennis van SAFe en de plaats en rol van de architect daarin. Weten hoe (elementen van) de enterprise architectuur vertaald moet worden naar business doelen en voorgestelde (technische) oplossingen zodat de Agile Release Train in staat is dit te realiseren. Kennis van XML, XQuery, XSLT.

Overige functiewensen:
Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.
Je beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware en een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
– Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
– Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
– Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op [email protected]

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten