Strategisch Adviseur omgeving 24 u p/w

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De omgeving gaat jarenlang hinder ondervinden van de bouw van project tunnel. De snelweg onder de grond brengen en daarmee ruimte maken voor een groter station en meer groene ruimte voor fietsers en voetgangers gaat niet zonder ingrijpende gevolgen voor de stad tijdens de realisatie. De beschikbare ruimte om het werk te bouwen is door de jaren steeds krapper geworden. Het realiseren binnen deze context van een civieltechnisch zeer complex project gaat veel hinder veroorzaken die deels voorspelbaar is maar ook onvoorspelbaar zal zijn. De enige manier om dit succesvol komende jaren tijdens de realisatie voor elkaar te krijgen is samenwerking vanuit eigenaarschap waarbij er bereidheid moet zijn eigen belang en verwachting op zij te zetten. We kunnen het alleen samen met alle partijen - gebruikers, eigenaren, marktpartijen - voor elkaar krijgen. 
Voor project Tunnel is inzet van een strategisch adviseur omgeving nodig om zo ‘het verhaal van Tunnel’ onder de aandacht te brengen van de omgeving.
Als strategisch adviseur omgeving maak jij deel uit van het omgevingsteam van het project Tunnel. Je bent verantwoordelijk voor onderdelen van omgevingsmanagementprocessen zoals stakeholdermanagement en issuemanagement. Daarnaast bepaal je samen met de communicatie adviseur de communicatiestrategie naar de omgeving. Je weet stakeholders, ondanks belangentegenstellingen, in een vroeg stadium te beïnvloeden en te betrekken. Als adviseur ben je een kritische, onafhankelijke sparringpartner voor de omgevingsmanager.

Werkzaamheden

 • Inbedden van strategisch omgevingsmanagement in de projectorganisatie.
 • Opstellen adviezen op het gebied van strategisch omgevingsmanagement en leveren van informatie aan het omgevingsteam en projectteam.
 • Bepalen strategie beperken omgevingshinder en hinderbeleving voor de omgeving.
 • Opzet en beheer krachtenveld- en belangenmatrix m.b.t. interne en externe stakeholders. Inzet van SOM-matrix om belangen te monitoren. Het (creatief) oplossen van issues door te zoeken naar de belangen achter de standpunten.
 • Het creëren van draagvlak bij de omgeving door onder andere te maken en onderhouden van contacten met stakeholders en het betrekken van hen richting de realisatie van de projecten.
 • Het signaleren van kansen en/of nemen initiatief voor vergroten van draagvlak en reputatie voor het project.
Zuidas is voor Amsterdam een internationale toplocatie. Het gebied ligt op een strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Zuidas transformeert van een kantorenlocatie in een stadswijk waar volop ruimte is voor wonen, werken, studeren en ontspannen, voor alle Amsterdammers. Er wordt veel gebouwd: kantoren, woningen, voorzieningen én aanpassingen aan de openbare ruimte.

Tegelijkertijd wordt in Zuidas een van de belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd: Zuidasdok. Dit project moet Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad nu en in de toekomst bereikbaar houden. Het programma Zuidasdok omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte.

Wij zoeken mensen die passen bij de cultuur in ons team: je houdt van een dynamische en levendige werkplek, waarin geen dag hetzelfde is. Je bent een persoonlijkheid met lef die flexibel is, collegiaal en bijdraagt aan het plezier in het werk.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring in het vakgebied omgevingsmanagement bij complexe GWW-projecten.
 • Je hebt kennis en ervaring met de inzet van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM); het opzetten en beheren van krachtenveld- en belangenmatrix, stakeholdermanagement en issuemanagement.
 • Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring aan Opdrachtgeverszijde en daarbij plan van aanpak opgesteld hoe het omgevingsmanagement op strategische wijze wordt ingevuld binnen het project.
 • Je hebt een hbo werk- en denkniveau, door opleiding en ervaring.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met het organiseren en betrekken van klankbordgroepen, participatietrajecten en draagvlak creëren bij de omgeving.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van een (communicatie)strategie gericht op beperken omgevingshinder en hinderbeleving voor de omgeving.
Competenties:

 • Inventiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-05956
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m
Einddatum: Einde programma Zuidasdok
Optie op verlenging: nee
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: maandag 30 oktober om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten