Stafadviseur Data en Ethiek Sr. 32 u p/w

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving

Referentienummer: 2023-06060
Omgeving: Den Haag en thuiswerken
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 31 december 2025
Optie op verlenging: Ja, 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Tussen 13 en 17 november
Sluitingsdatum: Maandag 6 november om 7.00 uur

*** is op zoek naar een Senior Stafadviseur Data met aandachtsgebied data en ethiek voor 32 uur per week.

Als Senior Stafadviseur Data speel je een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de beheersing van data, binnen de organisatie, verder op de kaart komt te staan. Daarbij:

* Ben je verantwoordelijk voor beleid en standaarden rondom het ontwikkelen, implementeren en monitoren van de datastromen, in de eerste instantie op het gebied van ethiek in combinatie met data management aandachtsgebieden;
* Doe je tijdig voorstellen voor aanpassing en verbetering en zorg je ervoor dat de kwaliteit van de data en compliance wordt geborgd;
* Adviseer je over ethische vraagstukken die spelen rondom bestaande of nieuwe toepassingen waar onder andere data en algoritmes centraal staan.
* Fungeer je als de spil op het gebied van data management en ethiek en ben je samen met het Hoofd Data Governance de eerste contactpersoon voor andere afdelingen/eenheden en ketenpartners;
* Breng je de stakeholders (met name Dataverantwoordelijke, Privacy Officer, Security Officer en ketenpartners) bij elkaar;
* Creëer je op een aansprekende manier awareness en betrokkenheid binnen de organisatie;
* Blijf je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van data, data management en ethiek door formeel en informeel overleg met verschillende stakeholders.

Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

Achtergrond opdracht
Uitbreiding van het team met specialistische kennis.

Organisatorische context en cultuur
De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status en wordt beheerd door de minister van Defensie. Ze is een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Vanwege de specifieke taak valt de KMar, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de Commandant der Strijdkrachten. Behalve wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak ten aanzien van militairen. De KMar waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

Eisen voor deze opdracht

* Je hebt kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving zoals AVG, Wpg en overige wet- en regelgeving op het gebied van data en AI.
* Je beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden zodat rapporteren en presenteren hem/haar goed afgaan.
* Je hebt een WO afgerond.
* Je hebt kennis en ervaring op het gebied van data compliance en ethiek, bijvoorbeeld aangetoond door een afgeronde opleiding toegepaste ethiek.
* Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante werkervaring op WO niveau.

Wensen voor deze opdracht

* Je hebt een opleidingsrichting in Business analysis/ informatiesystemen/ Data- en/of Informatiemanagement/ Computer Science (Informatica)/Data Science/Techniek Bestuur en Management/ Bedrijfskundige Informatica en/of een relevante opleiding of specialisatie in recht en ethiek; bij voorkeur op het gebied van digitale technologie.
* Je beschikt bij voorkeur over kennis en minimaal 5 jaar ervaring met DAMA DMBOK best practices.
* Je bent gecertificeerd Prince2, SCRUM of Relevante Data Management certificering (e.d. CDMP).
* Je bent in staat om projectmatig te werken en heeft affiniteit met data management en -governance.
* Je beschikt over ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur binnen een gezags- of het beheersdepartement is gewenst.

Starten NA screening. Je bent daarom bij voorkeur pas over 6/8 weken beschikbaar of hebt een maand opzegtermijn. 
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten