Sr. Release Train Engineer SRQ141473

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Het UWV heeft de ambitie om te ontwikkelen van een uitvoeringsorganisatie naar publieke dienstverlener met menselijke maat. Een van de organisatorische bewegingen die hiervoor is ingezet is het werken vanuit klantreizen en waardestromen. Dit betekent focus op integraal werken over de divisies heen waarbij vanuit één UWV gedachten wordt gewerkt en gehandeld.

Ten aanzien van het software voortbrenging proces, van portfolio tot realisatie,  is binnen UWV gekozen het Safe Framework te gebruiken zodat alle lagen van de bedrijfsvoering, strategisch, tactisch en operationeel, integraal kunnen worden bestuurd. De rol van de Release Train Engineer is cruciaal in deze beweging.

Opdrachtomschrijving
Als ervaren Release Train Engineer realiseer jij producten die nodig zijn ten aanzien van de doorontwikkeling en voortgang van de organisatie beweging naar een inrichting van Klantreizen/Waardestromen en Agile Release Trains (ART) georiënteerde bedrijfsvoering.  Jouw focus ligt bij de divisie Werkbedrijf.  Naast het leveren van die producten ondersteun jij de huidige Release Train Engineer met betrekking tot het coördineren en faciliteren van ART, waarbij zowel de technische als samenwerkingsvaardigheden binnen de teams worden bewaakt en verbetert. Vanuit deze opdracht zorg jij als coach tevens voor de groei en doorontwikkeling van een interne UWV medewerker in opleiding tot RTE en het Agile coach vakgebied.

Resultaatverplichting
De RTE draagt bij aan de professionalisering van de agile transitie binnen het Werkbedrijf DV/IV. Hierbij worden de volgende resultaten gevraagd:

 • De regie te nemen op het vormgeven en implementeren van de agile roadmap
  Resultaat: Er is een agile roadmap conform de SAFe methodiek met een looptijd van 1-2 jaar met daarin ontwikkeldoelen en concrete acties.De agile roadmap is gedeeld en gedragen binnen de DV/IV organisatie
 • De RTE draagt bij aan de professionalisering, organisatorische hygiene en duurzame inzetbaarheid van agile professionals
  Resultaat:  De UWV RTE’s zijn in staat zelfstandig en professioneel te handelen als RTE (oftewel groei in volwassenheidsniveau van junior naar medior; rol in coaching en begeleiding)
 • Bijdragen aan de integratie van DV en IV teams
  Resultaat:  Bijdragen aan vorming nieuwe ART’s

De vermoedelijke looptijd van deze opdracht is 6-12 maanden.

Functie-eisen

De ideale kandidaat voldoet aan de volgende wensen en eisen:

 • Minimaal HBO diploma (bedrijfskundige informatica of gelijkwaardig)
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Safe implementatie
 • Gecertificeerd Safe SPC
 • Minimaal 5 jaar ervaring met werken en implementeren van Agile, scrum en kanban methodieken
 • Minimaal 5 jaar ervaring als RTE

Ÿ Minimaal 5 ervaring op het gebied van verandermanagement en projectmethodieken

Arbeidsvoorwaarden

Een referentiecheck is een onderdeel van het selectieproces. Op verzoek, dient de kandidaat minimaal één referentie van een relevante opdracht, uitgevoerd in de laatste 2 jaar, aan te leveren. Als de kandidaat in de afgelopen 3 jaar bij het UWV heeft gewerkt, dan dient de kandidaat, op verzoek, ook een referentie aan te leveren van de laatst gewerkte opdracht binnen UWV UWV heeft als doel mensen in de samenleving van een vast inkomen te voorzien of dat te bevorderen. Personen die de AOW leeftijd bereiken werken in beginsel niet door bij UWV daar zij al voorzien zijn van een vast inkomen (AOW en mogelijk pensioen). Dit geldt zowel voor eigen personeel als voor ingehuurde externe medewerkers (op detacheringsbasis en als zzp’ers). Personen die de AOW leeftijd bereikt hebben, of die tijdens de inhuurtermijn zullen bereiken, worden om deze reden afgewezen.

Bedrijfsinformatie

Je komt te werken binnen de divisie Werkbedrijf. De divisie houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Onze professionals richten zich onder andere op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze werkzoekenden willen aannemen. Wij zoeken daarbij actief samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus.

Op de afdeling Dienstverlening en Informatievoorziening (DVIV) van Werkbedrijf werken ongeveer 350 medewerkers. Samen ontwerpen, realiseren en beheren we de dienstverlening en informatievoorziening van de divisie Werkbedrijf aan burgers en werkgevers. Onze klanten voelen zich gehoord en gezien en zijn aangenaam verrast. We geven onze dienstverlening vorm met de klant en bepalen niet voor de klant. Vertrouwen in de klant is de basis voor ons handelen Hiermee dragen we bij aan een optimale arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking. We zijn zeer divers en volop in beweging.

Belangrijke actuele thema’s zijn het moderniseren van de dienstverlening, het vervangen van het verouderde applicatielandschap, de transitie naar het werken in waardestromen en het steeds verder professionaliseren van onze agile werkwijze.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht