Service Manager – A0513376 | Gouda

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Service Manager – A0513376 kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Opdrachtomschrijving
Om DI in hun ambities te doen slagen wordt een ervaren en gedreven servicemanager gezocht. Belangrijke bij de functie behorende taken zijn:

  • Leveranciersmanagement oppakken voor bestaande leveranciers ter ondersteuning van de huidige medewerkers;
  • Het mee helpen ontwikkelen van professionele leveranciersmanagement op de afdeling Dienstenmanagement;
  • Het mee helpen professionaliseren van het kennis- en werkniveau van Dienstenmanagement om de dienstverlening aan DJI te verbeteren;
  • Het versterken van het profiel van dienstenmanagement als dienstenregisseur en dienstverlener op IV-gebied binnen DJI.

Achtergrond
De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor alle Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) collega’s, justitiabelen en ketenpartners. De Directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in. De DI voert de regie over een IV-budget van ruim 100 miljoen euro.

Naast het CIO-Office (advisering van Hoofddirectie en CIO) en Programma’s en Projecten (realisatie van projectmatige veranderingen op IV-gebied) bestaat DI uit een drietal teams:

  • Dienstenmanagement: zorgt ervoor dat IV leveranciers producten en diensten leveren die
  • aansluiten bij de geformuleerde vraag naar IV en de beheersing daarvan.
  • Functioneel beheer: zorgt ervoor dat de bestaande systemen blijven voldoen aan de wensen van de gebruikers en stuurt de ICT-leveranciers aan op de operationele dienstverlening.
  • Informatiemanagement: zorgt ervoor dat alle divisies, stafdirecties en landelijke diensten van DJI gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen in samenhang met de bestaande systemen vormgeven.

Dienstenmanagement is verantwoordelijk voor contract- en leveranciersmanagement en stuurt naast de interne leverancier JIO ook andere (commerciële) ICT-leveranciers aan (multi-vendor) in een zakelijke en professionele verhouding met afspraken over de te leveren diensten en producten. Het team is vooralsnog gericht op operationele continuïteit van de dienstverlening, met name richting JIO. Het verstevigen en vergroten van het speelveld en de volwassenheid aan de hand van een nog te concretiseren visie is een van de belangrijkste taken van de beoogde dienstenmanager.

Organisatie
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initieert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fulko van der Meulen bereikbaar op het nummer: 06-53719004. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht