Senior Projectleider waalsprong

Gemeente Nijmegen
Bekijk opdracht


De gemeente Nijmegen wil in de Waalsprong het gebied Hoge Bongerd ontwikkelen met woningbouw en commerciële functies.
De Hoge Bongerd ligt tussen enerzijds de in 2016 gerealiseerde nevengeul met de kade en anderzijds het dorp Lent. De afgelopen periode hebben we onder andere de opdracht en planning nader vormgegeven, kaders bepaald en het contact met de omgeving aangehaald. Dit heeft onder andere geresulteerd in:

 • Een Plan van Aanpak;

 • Hersteld contact met omgeving;

 • Twee participatiemomenten met de adviesgroep;

 • Wethouder betrokken;

 • Bijgewerkt ambitiedocument;

 • Keuze om een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan in gemeentelijk beheer op te stellen en pas daarna een uitvraag richting marktpartijen te doen;

 • Uitvragen aan en selectie van externe ontwerppartijen en onderzoeksbureaus.


Het project heeft hierdoor weer vaart gekregen en inhoudelijk een stap voorwaarts gezet. Het is tevens duidelijk geworden wat de toekomstige doelen en resultaten zijn. De Senior Projectleider Hoge Bongerd zal samen met het projectteam van de gemeente Nijmegen voor het komend halfjaar moeten toewerken naar een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, die allebei gedragen worden door de betrokken stakeholders.

De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte indienen op deze opdracht.

Verantwoordelijkheden

Als projectleider geef je sturing aan de volgende werkzaamheden, op hoofdlijnen:

 • Participatiesessies (werksessies met adviesgroep);

 • Mobiliteitsonderzoek;;

 • Marktonderzoek (DPO);

 • Stedenbouwkundig plan (VO niveau);

 • Beeldkwaliteitsplan;

 • Verkenning aansluiting fietsopgang snelbinder (studieniveau) – aparte opgave via mobiliteit;

 • Risicodossier bijgewerkt;

 • Bestuurlijke betrokkenheid;


De werkzaamheden worden samen met het Nijmeegse projectteam en ingehuurde ontwerpers/adviseurs ingevuld. Het is de bedoeling om het stedenbouwkundig plan uiteindelijk door het bestuur te laten vast stellen. Dit zal naar verwachting net voor of na het zomerreces gebeuren.
Als doorkijk naar het vervolg: Na bestuurlijke vaststelling (i.c. college van B&W) van het stedenbouwkundig plan en het concept-BKP wordt de volgende planfase – namelijk de planologische procedure (omgevingsplan) alsmede definitieve vaststellingsprocedure BKP – opgestart.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 15-07-2024, of zoveel eerder als mogelijk is, tot en met 30-06-2025 voor 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd, met 2 x 1 jaar.

Eisen • Aantoonbaar afgeronde master op WO- niveau in het Ruimtelijke Ontwikkeling;

 • Aantoonbaar ervaring met procesbegeleiding bij grootstedelijke ontwikkellocaties waarbij veilige mobiliteit, natuur, stedenbouw, duurzaamheid, omgeving en commerciële functies samen komen.

 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring sinds 2020 met participatie en nauwe samenwerking met stakeholders;

 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring sinds 2018 als projectleider in het Ruimtelijk Domein bij een gemeentelijke organisatie met 150.000+ inwoners;

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.


Wensen • Aantoonbaar ervaring met procesbegeleiding bij grootstedelijke ontwikkellocaties waarbij veilige mobiliteit, natuur, woningen, duurzaamheid, omgeving en commerciële functies samen komen; Geef maximaal 2 voorbeelden, elk overtuigend voorbeeld scoort 15%;

 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring sinds 2020 met participatie en nauwe samenwerking met stakeholders; Geef maximaal 2 voorbeelden, elk overtuigend voorbeeld scoort 15%.

 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring sinds 2018 als projectleider in Ruimtelijke Ontwikkeling; Geef maximaal 2 voorbeelden, elk overtuigend voorbeeld scoort 15%;

 • Kennis van de ruimtelijke opgaven van de stad Nijmegen


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht