Senior Projectleider Sturing Zorglandschap

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Bekijk opdracht


De negen gemeenten (H9) van de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Samen ook wel H9 genoemd) werken samen aan (boven)regionale opgaven in de jeugdhulp. Dat doen we vanuit onze in 2021 geformuleerde Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden, die enerzijds toeziet op inhoudelijk transformeren en anderzijds op het in de hand houden van de kosten. (actielijnen: Versterken van het gewone opvoeden en opgroeien; kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk op; duurzaam veilig opgroeien, jeugdhulp en onderwijs werken effectief samen, tijdig passende hulp, naast aandacht voor de betaalbaarheid van het systeem). De regiovisie is in 2021 met onze partners gemaakt en uitgewerkt naar een uitvoeringsplan voor 2023 en 2024. .

Met de gezamenlijke regionale inzet sluiten we aan op de lokale inzet van iedere gemeente. We werken regionaal zowel samen op beleid als in de uitvoering. Als negen gemeenten laten we ons op deze twee facetten ondersteunen door:

 • Het Servicebureaubureau Jeugdhulp Haaglanden, een bedrijfsvoering organisatie, georganiseerd via een gemeenschappelijke regeling, die voor ons de jeugdzorg inkoopt en de contracten met aanbieders beheert.

 • Het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden, dat onze beleidsmatige en op consensusgerichte netwerksamenwerking faciliteert. Ook worden vanuit het Programmabureau enkele projecten en processen ondersteund.


Jouw opdracht valt onder verantwoordelijkheid van het Programmabureau. We trekken nauw op met het Servicebureau. De beleidsmatige samenwerking is in opdracht van het Directeurenoverleg van de H9. Ook is er het Bestuurlijk Overleg van wethouders met Jeugd in portefeuille.

Het Programmabureau bestaat uit een leuk en compact team: de programmamanager, drie implementatiemanagers en een senior ondersteuner. Soms wordt voor een specifiek project tijdelijk een medewerker toegevoegd. Dat is nu het geval: jij wordt tijdelijk projectleider voor de actielijn sturing zorglandschap in onze aanpak kostenbeheersing. Naast de implementatiemanagers vallen ook de projectleiders Huiselijk geweld en kindermishandeling onder het Programmabureau.

Opdracht
Als onderdeel van een regio brede aanpak kostenbeheersing zijn we op zoek naar een ervaren projectleider die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de actielijn Sturing zorglandschap. In deze actielijn werken we aan het bij elkaar brengen van de regiogemeenten rond de sturing van het zorglandschap, van sturingsprincipes en -elementen tot een gedeeld beeld van het vervolg op het contract na 2027. Dit proces kent een veeleisend en krap tijdpad in een stevige dynamiek.

Competenties
- Samenwerken: Je kunt op een prettige en effectieve wijze samenwerken met partijen en behaalt doelen zonder de relatie met de ander te schaden. Je bent in staat de gemeenschappelijke noemer tussen partijen te benadrukken en probeert win-win situaties te creëren;
- Visie: Je hebt duidelijke ideeën over de te varen koers en hebt een eigen visie die je effectief inzet ten behoeve van het behalen van de lange termijn doelstellingen. Je bent in staat om langere termijn doelen te vertalen naar concrete plannen en anticipeert hierbij op externe ontwikkelingen;
- Regisseren: Je zet grote lijnen uit en spreekt individuele spelers op hun eigen bijdrage aan. Je bent in staat om vorm te geven aan uiteenlopende en complexe samenwerkingsverbanden. Ook ben je in staat om verschillende inbrengen, opinies en belangen te overzien en in te passen in een gemeenschappelijke richting;
- Resultaatgericht: je blijft gefocust op wat we willen bereiken voor kinderen, jeugdigen en gezinnen;
- Implementeren: je staat met je voeten in de klei en weet projecten tot een goed einde te brengen waarbij je veel aandacht hebt voor de borging daarvan.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 17 juli 2024 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 15 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Eisen • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het coördineren van de samenwerking met externe partijen en stakeholders (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting/voorbeeld);

 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met inkoop van jeugdhulp;

 • Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Beleidsadviseur of Projectleider Jeugd;


Wensen • Aantoonbare kennis van de regio Haaglanden (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld);

 • Aantoonbare werkervaring binnen een Jeugdhulporganisatie.

 • Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met inkoop van jeugdhulp;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Beleidsadviseur of Projectleider Jeugd binnen een gemeentelijke instelling;


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht