Senior Projectleider integrale inkoop en wmo

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Bekijk opdracht


Wij zoeken een ervaren senior-projectleider sociaal domein, voor het opstellen van een meerjarig regionaal Koersdocument integrale inkoop Jeugd en Wmo. Dat stuk vervangt onze bestaande regionale  Inkoopkoers 2020-2025.

Aantal uren:  16 uur per week
Duur van de opdracht: febr.- zomer 2024

Wie zijn wij ?
De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug , Wijk bij Duurstede en Zeist werken sinds 2015 op m.n. het gebied van Jeugd en Wmo nauw met elkaar samen. Dit onder de naam ‘Regio Zuidoost Utrecht’ (ZOU).  De samenwerking is een netwerksamenwerking die niet in een formele publiekrechtelijke vorm is gegoten. De samenwerking is met name gebaseerd op een door de vijf gemeenteraden destijds vastgestelde Regionale Inkoopkoers 2020-2025 (zie bijlage).

Wat behelst de opdracht ?
Je bent verantwoordelijk voor het proces om in de regio ZOU te komen tot een (ver)nieuwe(d) regionaal Koersdocument, dat richting geeft aan onze samenwerking in de komende jaren. De huidige contracten voor maatwerkvoorzieningen lopen af en we willen als regio opnieuw gaan aanbesteden/inkopen. Het op te stellen Koersdocument moet o.m. hiervoor de basis leggen. Mede met het oog daarvan is tijdige besluitvorming door de gemeenteraden over het Koersdocument noodzakelijk. Die formele besluitvorming voorzien voor september 2024.

Eindresultaat van je opdracht is een Koersdocument dat kan rekenen op voldoende ambtelijk en bestuurlijk regionaal draagvlak.

Het Koersdocument wordt vervolgens kort na de zomer door de gemeenteraden formeel vastgesteld.  In het vroege najaar willen we starten met de daadwerkelijke voorbereidingen en de uitvoering van de aanbesteding, gericht op  implementatie en uitvoering van de nieuwe contracten per 1-1-2026.  (Je opdracht strekt zich overigens niet uit over die vervolgstappen. Wel is denkbaar dat ze tegen die tijd in een aparte vervolgopdracht worden vervat.)De opdracht vindt plaats onder opdrachtgeverschap van een bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever. Deze zijn voor de projectleider de schakel met de organisaties.

De projectleider wordt ondersteund door een divers samengesteld projectteam. De leden van dit team komen uit de verschillende gemeenten en het regionaal werkend team.

Nadere inhoudelijke toelichting
De huidige Inkoopkoers 2020-2025 is feitelijk een brede Regiovisie op het gebied van Jeugd en Wmo, inclusief de relaties met aanpalende terreinen als Werk en inkomen en Onderwijs. Het document bevat de bestuurlijke uitgangspunten, kaders, ambities en doelstellingen van de regionale samenwerking. Het beschrijft op hoofdlijnen het ‘wat’ van de regionale samenwerking, inclusief onderwerpen als het gemeenschappelijke contractmanagement, de lokale toegangsteams en monitoring.

Het tot stand brengen van een (ver)nieuw(d) Koersdocument is een complex proces, met inbreng van een groot aantal actoren: bestuurders, gemeenteraden, advies/cliëntenraden, ambtenaren. Veel zaken hoeven niet helemaal opnieuw te worden bedacht; onderdelen van de huidige Inkoopkoers gelden nog steeds en waar vernieuwing nodig is kunnen we op onderdelen gebruik maken van voortgeschreden inzichten in de afgelopen jaren die niet controversieel zijn. Ook de uitkomsten van een inmiddels bijna afgeronde evaluatie van de vorige inkoop/aanbesteding vormen input voor het Koersdocument.  Er zullen echter zeker ook punten zijn waarover verschillen van mening bestaan die overbrugd moeten worden.

Je taken 

 • Je stelt (in samenspraak met de opdrachtgever) een projectgroep in en maakt een planning van activiteiten om tijd, middelen en menskracht optimaal te benutten.

 • Je geeft leiding aan het proces om te komen tot het nieuwe Koersdocument en bent ook als penvoerder verantwoordelijk voor het eindresultaat.

 • Je zorgt ervoor dat de werkzaamheden tijdig en binnen budgettaire kaders worden uitgevoerd.

 • In het kader van je opdracht geef je functioneel leiding aan een projectgroep.

 • Je hebt periodiek overleg met de opdrachtgever en schaalt zo nodig tussentijds op.

 • Je opdracht is afgelopen op het moment dat de regionale Bestuurstafel akkoord is met het nieuwe Koersdocument. (De daarop volgende formele besluitvorming door de vijf gemeenteraden valt buiten je opdracht).


Wie ben jij ?

 • Je beschikt over een HBO+ /academisch werk- en denkniveau.

 • Je hebt uitgebreide ervaring met projectmatig leiding geven en je hebt een uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 • Je hebt minimaal vier jaar werkervaring bij de (lokale) overheid en bent goed bekend met de gemeentelijke taken op het gebied van Wmo en Jeugdhulp.

 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het opstellen van gemeentelijke of regionale inkoopstrategieën/visiedocumenten op het gebied van Jeugd en Wmo.

 • Je hebt bij voorkeur werkervaring binnen intergemeentelijke regionale samenwerkingsverbanden.

 • Je hebt een helikopterview en bent conceptueel en analytisch sterk.

 • Je hebt een uitstekend gevoel voor politiek- bestuurlijke verhoudingen en je bent een stevige gesprekspartner voor bestuurders en managers.

 • Je bent een verbinder, hebt overtuigingskracht en bent in staat ad hoc te schakelen en keuzes te vertalen naar uitvoerend en bestuurlijk niveau.

 • Gezien het verschillend-soortige karakter van de taken (projectleider én penvoerder) is het goed denkbaar dat de opdracht door twee personen wordt uitgevoerd.


Reactie ?
We verwachten een offerte met korte motivering/visie op de aanpak en een curriculum vitae

Eisen • De kandidaat is vanaf februari 2024 beschikbaar

 • Ervaring op het gebied van Wmo en jeugdhulp

 • HBO+ /academisch werk- en denkniveau.
  Dit blijkt uit een afgeronde opleiding en/of een toelichting in het cv

 • Minimaal 5 jaar gemeentelijke ervaring binnen het sociaal domein


Wensen • De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
  - helikopterview
  - conceptueel en analytisch sterk.
  - uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
  - stevige gesprekspartner voor bestuurders en managers.
  - verbinder
  - overtuigingskracht
  - in staat ad hoc te schakelen en keuzes te vertalen naar uitvoerend en bestuurlijk niveau.

 • Ervaring als projectleider binnen intergemeentelijke regionale samenwerkingsverbanden

 • Ervaring met het opstellen van een inhoudelijke visie en nota inkoop binnen het sociaal domein

 • Minimaal 5 jaar gemeentelijke ervaring binnen het sociaal domein

 • Relevante ervaring binnen de regio is een pre


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht