Senior Projectleider

FlexSpot®
Bekijk opdracht

OpdrachtomschrijvingOpdrachtgever Rijksdienst voor Identiteitsgegevens De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het Burgerservicenummer en het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van de Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk niet alleen voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB maar ook en vooral voor de burger. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.OpdrachtomschrijvingRvIG is op zoek naar een Senior Projectleider die in de hele ontwikkelketen kan meewerken en de bestaande RvIG dienstverlening op een hoger volwassenheidsniveau kan brengen en enthousiast wordt van complexe (ICT)projecten in een overheidsomgeving met meerdere spelers. Het gaat om verschillende opdrachten (epics) binnen de directie Uitvoering en de Directie Informatievoorziening en Systemen (IV&S), met een verschillende rol/verantwoordelijkheid, te weten:

Projectleiding vervanging en/of optimalisatie bestaande (ICT)voorzieningen;
Coaching/advies aan interne projectleiders RvIG;
Processen in de voortbrengingsketen van RvIG beter op elkaar laten aansluiten.

Van jou wordt verwacht dat je een ervaren projectleider bent die meedenkt in de problematiek, het overzicht behoudt, mensen bij elkaar brengt en je rol als projectleider pakt. Jij kent het belang van het fundamenteel redeneren vanuit de gebruiker. Je hebt ervaring met het ontwikkelproces en het implementeren. Jij weet wat er komt kijken bij het onderzoeken, ontwikkelen en inrichten van dienstverlening. Jij stuurt een groep (ICT)specialisten en/of beheerders aan en hebt de nodige autoriteit om waar nodig een knoop door te hakken voor een succesvolle introductie en uiteindelijk in beheer name. Je bent een gelijkwaardige gesprekspartner voor de business owners en architecten binnen RvIG, afdelingsmanagers directie Uitvoering/IV&S, ketenpartners en leveranciers. Rapportage, adviezen, plannen en documentatie zijn Nederlandstalig en opgesteld in de huisstijl van RvIG.
Wat wij vragen

WO denk- en werkniveau of hoger;

Minimaal 10 jaar ervaring met definitie, ontwerp, bouw en inbeheername van applicaties, infraplatformen en processen;

Ervaring met het werken in een multi vendor IT outsourcing omgeving;

Ruime ervaring met en kennis binnen het identiteitsdomein is een pré;

Ervaring binnen overheidsorganisaties is een pré;

Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);

Ervaring met werken als projectleider in een agile SAFe omgeving;

Ervaring met de realisatie van infra in het algemeen en specifiek infra in de Cloud;

Flexibele instelling, daadkrachtig;

Geen negen-tot-vijf-mentaliteit.

Eisen

Kandidaat beschikt over minimaal WO denk- en werkniveau of hoger
Kandidaat heeft minimaal 10 jaar projectmanagement ervaring in projecten bij de Rijksoverheid, private sector en/of publiek-private samenwerkingsvormen
Kandidaat heeft ervaring met het werken in een multi vendor IT- outsourcing omgeving binnen het overheidsdomein
Kandidaat heeft ervaring met het werken als Projectleider/Projectmanager in een agile SAFe omgeving en met de realisatie van software en infra in het algemeen en specifiek infra in de Cloud

Wensen

Mate waarin de kandidaat over onderstaande gevraagde competenties beschikt: Resultaatgericht. Faciliterend en regie voerend optreden richting teamleden. Conceptueel denkend. Communicatief sterk. Ondernemend: omgaan met weerstand/tegenslag. Bestuurlijk sensitief. Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Mate van ervaring bij de Rijksoverheid en binnen het identiteitsdomein.

Mate van kennis en ervaring met de toepassing van projectmanagement methodieken.

Mate waarin wordt aangetoond door kennis/ervaring/vaardigheden dat kandidaat de opdrachten (met een mix van rollen) succesvol tot uitvoering kan brengen.

Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht