Senior Manager Projectbeheersing (mpb) renovatie binnenhof

Rijksvastgoedbedrijf
Direct solliciteren

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 11,7 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 82.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Onze missie: 'Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.', is in 2019 aangescherpt met ‘We willen de waarde van Rijkvastgoed maximaal benutten. We werken daarom samen met andere partijen om niet alleen onze eigen gebouwen, maar ook de hele omgeving te verbeteren. Economie, leefomgeving en natuur varen wel bij wat we doen.’

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Directie Transacties en Projecten


De directie Transacties en Projecten is de schakel tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de vastgoed- en bouwmarkt. Onder meer door de realisatie van (her)ontwikkeling en de verbouwing of verkoop van vastgoed voeren wij de strategie uit van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast richten we ons op contractonderhandelingen en bestemmingswijzigingen van vastgoed. De directie bestaat uit de afdelingen Verkoop, Verhuur en Taxaties, Inkoop en Contractmanagement, Architectuur en Techniek en de afdelingen Projecten 1 en 2.

Afdeling Projecten 1 en 2 


De afdelingen Projecten 1 en 2 zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, verbouw, niet-planmatig onderhoud, renovatie en restauratie. Het gaat om vastgoedprojecten in heel Nederland. Denk aan justitiële inrichtingen, kantoren van ministeries, vastgoed van Defensie en paleizen. Bij de afdelingen werken ongeveer honderdtwintig projectmanagers en vijftig projectassistenten, verdeeld over meerdere secties. De sectie Projectbeheersing valt onder de afdeling Projecten 2.

Sectie Projectbeheersing


Je maakt als Manager Projectbeheersing deel uit van een team, waarbij je meehelpt aan de opbouw de sectie door de toegevoegde waarde van professionele projectbeheersing uit te dragen binnen de organisatie en binnen de projecten. Een professionele club mensen die een hecht collectief wil vormen en samen kennis willen opbouwen door elkaar te informeren en stimuleren.

Project

De renovatie van het Binnenhof is ingericht als een programma onder leiding van een Programmadirecteur. De renovatie is opgesplitst in verschillende deelprojecten/bouwdelen, waarvoor verschillende integraal projectmanagement teams (IPM) zijn aangesteld. Er zijn IPM-teams voor de bouwdelen Eerste Kamer en Raad van State, Tweede Kamer, Algemene Zaken, de nieuwe Technische Hoofdinfrastructuur (THI) en Buitenruimten.

De renovatie van het Binnenhof is een uitdagende opgave door de samenloop van: de slechte staat, het monumentale karakter van de gebouwen en de grote diversiteit aan ruimten en vertrekken, de hoge eisen gesteld aan de nieuwe gebruiksomgeving, het toevoegen van nieuwe functionele ruimten onder de gebouwen. Daarnaast zijn er zijn meerdere hoofdaannemers, vele architecten en adviseurs betrokken. Dit opgeteld met de krappe bouwplaats leidt binnen het bouwproces tot vele technische en beheersmatige uitdagingen en raakvlakken van uiteenlopende aard. De projectbeheersing is een van de pijlers om de renovatie qua kosten, planning en risico’s op koers te koers te houden.

De Senior Manager Projectbeheersing (MPB) gaat aan de slag op het deelproject Tweede Kamer. Dit deelproject staat aan de vooravond van de contractering en start uitvoering.

Opdrachtomschrijving

De IPM-rol van Senior Manager Projectbeheersing (MPB) moet stevig worden gepositioneerd binnen het IPM team van projecten en binnen de organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Senior Manager Projectbeheersing (MPB) werkt hierbij op een gelijkwaardige manier samen met de andere IPM-rolhouders en collega experts. De zaken worden met een open houding en een veelzijdige blik benadert waarbij ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’ de basis is.

Op basis van het IPM Kader van het Rijksvastgoedbedrijf demarqueer en communiceert de Senior Manager Projectbeheersing helder waar zijn/haar verantwoordelijkheden liggen en stelt zich onafhankelijk op. Bewaakt proactief de scope van het project en bewaakt de beheers aspecten geld, tijd, risico’s, kwaliteit en informatie. De Senior Manager Projectbeheersing heeft ruime kennis van en ervaring met deze werkvelden met bijbehorende methoden en systemen. Werkt intensief samen met experts en kaderstellers vanuit de brede organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Naast het vervullen van de rol Senior MPB-er is er bij het deelproject Tweede Kamer van een ontwikkelopgave waarbij het deelprojecten in samenspraak met het IPM-team en de directeur Projectbeheersing Binnenhof de projectorganisatie gereed gemaakt wordt voor aankomende fase van uitvoering. Het opstellen, uitwerken en implementeren van een strategisch (transitie)plan hiervoor behoort tot de opdracht van deze uitvraag. De Senior Manager Projectbeheersing stuurt 2 medior MPB-ers aan.

De IPM-rol van de Senior Manager Projectbeheersing wordt stevig gepositioneerd binnen het IPM-team van projecten en binnen de organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. De manager projectbeheersing werkt hierbij op een gelijkwaardige manier samen met de andere IPM-rolhouders en collega experts. ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’ past bij de manager projectbeheersing, hierbij worden de zaken met een open houding en een veelzijdige blik benaderd.

De Senior manager projectbeheersing heeft als thuisbasis de sectie Projectbeheersing en vormt een hecht team met de collega Managers Projectbeheersing. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld en er wordt actief bijgedragen aan doorontwikkeling van het vakgebied projectbeheersing. Denk hierbij aan het inzetten van deskundigheid voor het ontwikkelen van methodieken, formats en werkprocessen voor het opstellen van voortgangsrapportages, een risicodossier, een projectbegroting of een integrale projectplanning.

Meest essentiële competenties

Als Senior Manager Projectbeheersing ben je onderdeel van een complex en dynamisch speelveld. Doorzettingsvermogen, een onafhankelijke kritische blik en vooral een opbouwende aanpak is hierin vereist. De Senior manager projectbeheersing laat zien waar zijn/haar toegevoegde waarde ligt door het gewoon te doen, producten te leveren en resultaten te boeken.

De Senior manager projectbeheersing is in staat in termen van risico’s en kansen betekenis te geven aan het project.

Competenties


 • Resultaatgerichtheid

 • Organisatievermogen

 • Overtuigingskracht

 • Organisatorische en bestuurlijke sensitiviteit

 • Beschikt over een helikopterview en kan inzoomen op details

 • Hands on mentaliteit;


Eisen • Eis: De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) en een geldig GPI certificaat.

 • Eis: De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij zal meewerken aan een veiligheid B Screening en hiertoe alle gegevens z.s.m. zal verstrekken na een verzoek daartoe. Tevens verklaart de kandidaat kennis te hebben genomen van het verkrijgen van deze verklaring als ontbindende voorwaarde.

 • Eis: De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde WO- opleiding in de richting van financiën, economie, bedrijfskunde en/of bouwkundeToelichting: Deze afgeronde en erkende opleidingen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Eis: De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar ervaring als Manager Projectbeheersing waarbij aantoonbaar wordt voldaan aan de volgende aspecten:
   Heeft kennis en ervaring met het integrale projectbeheersing en de werkvelden financieel-, plannings-, risico-, kwaliteits-, informatie-, en scopemanagement;
   Heeft ervaring met de toepassing van de IPM-methodiek in Utiliteitsbouw (>200mln) en/of Infrastructurele projecten (> 500 mln);
   Heeft de ervaring vanuit verschillende rollen uitgevoerd (manager, MPB-er, adviseur)
   Heeft managementervaring in het aansturen en ontwikkelen van teams
   Heeft ervaring met opzetten en implementeren van projectbeheersingsprocessenToelichting: Deze kennis moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van het aantal jaren waarin de kennis is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Eis: De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).Toelichting: De opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met het Rijksoverheid plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij het Rijksoverheid.

 • Eis: Benoem duidelijk in het CV bij de opleiding en werkervaringen aan welke eis (onder vermelding van het nummer van deze eis) hiermee wordt voldaan. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina's A4.De kandidaat beschrijft per wens, met behulp van en verwijzing naar referenties, niet ouder dan 7 jaar, hoe en in welke mate hij daaraan voldoet. De kandidaat dient zijn antwoorden te geven op een los document, dat bij het cv wordt gevoegd (max. 3 A4 voor alle wensen tezamen). Hierbij dient het verband tussen de wens en de referentie telkens duidelijk te worden omschreven, per aspect en waar mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden en situaties.

 • Eis: De aangeboden kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door het Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.

 • Eis: In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.


WensenVul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Direct solliciteren