Senior Inkoopadviseur

Waternet
Bekijk opdracht


De inkooporganisatie van Waternet is zich sterk aan het
professionaliseren. Strategisch inkopen wordt steeds belangrijker om
onze rechtmatigheid maar met name ook de doelmatigheid van onze
inkopen te kunnen verbeteren. Daarnaast blijft het ook een uitdaging
om de tactische inkopen te kunnen realiseren. Dat betekent ook
slimmer aanbesteden, meer grotere raamovereenkomsten bijvoorbeeld.
De inkooporganisatie zit in een veranderingstraject. Van reactief naar
pro-actief en van van jij-ik/wij-zij naar een sterker samen, een sterke
samenwerking met de organisatie, heldere lijnen en
verantwoordelijkheden, en rolvastheid om die rechtmatigheid en
doelmatigheid te verbeteren. Categorie management wordt voor de
inkooporganisatie de komende tijd verder ingevoerd.
Wij zijn op zoek naar inkoopadviseurs die zowel strategisch sterk zijn
maar ook de handen uit de mouwen willen en kunnen steken om
Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen voor facilitair
(FZ) inclusief onderhoud vastgoed, IV/ICT diensten en applicaties,
communicatie, personeel en opleidingen. Waar we natuurlijk rekening
houden met de kennis en ervaringen van jou als inkoopadviseur en wat
bij je past. We zijn als team Inkoop verantwoordelijk voor alle
aanbestedingen binnen Waternet.
In multidisciplinaire teams bepaal jij als inkoopadviseur, in nauwe
samenwerking met stakeholders, en materiedeskundigen, de juiste
inkoopstrategie. Hierbij ben jij degene die de kans en risico's goed kan
inschatten welke inkoopstrategie bij de betreffende inkoopbehoefte en
doelstellingen beste passend is. Je schuwt niet om innovatieve
aanbestedingsprocedures in te brengen. Je stelt gerichte vragen om de
uitvraag en het Programma van Eisen helder te krijgen, zodat het
vertaald kan worden naar een inkoopplan. Je bent verantwoordelijk
voor de volledigheid en kwaliteit van het inkoopplan, het opstellen van
het aanbestedingsdossier, publiceert de aanbesteding in ons
tenderplatform Mercell (Source to Contract) en begeleidt de selectie tot
het contract is ondertekend.
Afhankelijk van de organisatie ontwikkelingen, en afhankelijk van je
ervaring, kennis en kunde, en interesse kan je gevraagd worden om
(tijdelijk) de rol van categoriemanager voor een van de inkoop
categorieën op je te nemen.

Ook wordt verwacht dat je in de rol als begeleider/coach en /of
kwaliteitsborger de kennis en kunde binnen het team verder helpt op te
bouwen en onze processen te verbeteren.

Dit ga je doen:
• Strategische advies geven bij diverse inkoop- en
aanbestedingsvraagstukken
• Samenstellen van het aanbestedingsdossier, waaronder het
opstellen van het inkoopplan, de aanbestedingsleidraad en de
conceptovereenkomst;
• Publicatie van Europese en meervoudig onderhandse
aanbestedingen via het tenderplatform Mercell;
• Opstellen/samenstellen van nota’s van inlichtingen, begeleiden
van het beoordelingsteams bij beoordeling van de
inschrijvingen, verzorgen van de gunningen, contracteren, laten
ondertekenen en archiveren van de contractdocumenten;
• Ondersteunende werkzaamheden: bijdragen aan verbeteringen
van onze inkoopprocessen en de positionering van team inkoop
binnen Waternet.
• Kwaliteitsborging (4-ogen-principe) voor andere collega’s
• Bijdragen aan inkoopactiviteiten conform het inkoopbeleid;
• Het begeleiden, coachen en trainen van minder ervaren
inkoopadviseurs
Afhankelijk van de organisatie ontwikkelingen, en afhankelijk van je
ervaring, kennis en kunde, en interesse kan je gevraagd worden om
(tijdelijk) de rol van (deel)categoriemanager voor een van de inkoop
categorieën op je te nemen.

Beschrijving afdeling/team

Team tactische Inkoop is verantwoordelijk voor alle inkooptrajecten
binnen Waternet, van leidingwerken en grondstoffen voor
drinkwaterproductie tot en met schoonmaak en catering, IT, onderhoud
van assets, technische systemen en GWW (grond, weg en waterbouw)
aanbestedingen (totale spend ca 300 miljoen euro per jaar). Afdeling
Inkoop bestaat uit een drietal clusters zijnde team tactische inkoop,
contractbeheer en bestelservice en het in oprichting zijnde
bedrijfsbureau. We maken zoals al aangegeven een sterke verandering
door, om de inkoopfunctie en organisatie sterker neer te zetten. Nu nog
met inhuur, later met meer vaste krachten.
Team tactische Inkoop is een fijn en voortvarend team met veel
aandacht voor het verder door ontwikkelen van de professionele
adviesrol enerzijds en aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord inkopen anderzijds. Veel aandacht is er voor het
versterken van de positionering binnen Waternet, en de borging van
rechtmatig inkopen. Daardoor is de vraag naar advies ook sterk
gegroeid.

Eisen • 1. eis-1 • Minimaal 4 jaar ervaring als inkoopadviseur bij een
  aanbestedende dienst in de laatste 8 jaar
  2. eis-2 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, aangevuld met
  een inkoopopleiding zoals bijvoorbeeld NEVI Publiek of
  VU Aanbestedingsrecht voor Inkopers of gelijkwaardig
  3. eis-3 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare
  ervaring met Europese aanbestedingen van relevante
  inkoopsegmenten zoals facilitaire diensten, incasso en
  IV/ICT diensten en applicaties, communicatie en
  opleidingen
  4. eis-4 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
  geschriftDe kandidaat dient te beschikken over de volgende competenties:
  1. verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de
  samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het
  team bemaling.
  2. duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen
  onderbouwen met heldere argumenten.
  3. leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team
  aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
  4. innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en
  probleemoplossend werken?
  5. Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig
  en resultaatgericht kunnen werken.
  6. Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te
  kunnen werken en je kunt goed schakelen. In geval van
  calamiteiten zelfstandig handelend op te treden als
  coördinator scenario.
  7. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en
  bijzaken te scheiden.


Wensen • Kandidaat van de Inschrijver voldoet aan wens 1 zoals beschreven in het formulier “Waternet Uitvraag DAS" bij kwaliteiten.Kennis van de algemene ontwikkelingen in de markt over segment inkoop van IV/ICT diensten

 • Kandidaat van de Inschrijver voldoet aan wens 2 zoals beschreven in het formulier “Waternet Uitvraag DAS" bij kwaliteiten.Kennis van de algemene ontwikkelingen binnen de markt van het facilitaire inkoopsegment

 • Kandidaat van de Inschrijver voldoet aan wens 3 zoals beschreven in het formulier “Waternet Uitvraag DAS" bij kwaliteiten.Kennis van de algemene ontwikkelingen binnen de markt van personeel en opleidingen

 • Kandidaat van de Inschrijver voldoet aan wens 4 zoals beschreven in het formulier “Waternet Uitvraag DAS" bij kwaliteiten.Ervaring met het begeleiden van en kennis over te dragen naar (junior) collega’s

 • Kandidaat van de Inschrijver voldoet aan wens 5 zoals beschreven in het formulier “Waternet Uitvraag DAS" bij kwaliteiten.Ervaring met het publiceren van aanbestedingen via Mercell (source to contract)


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht