Senior fme modelleur/ databeheerder 3d model ondergrond

Gemeente Utrecht
Bekijk opdracht


Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. We vinden het belangrijk dat die groei blijft passen bij het karakter van de stad met een goede balans tussen groei en leefbaarheid. Leidraad hierbij is de Ruimtelijke Strategie Utrecht, waarbij het bevorderen van gezond stedelijk leven voor iedereen centraal staat. De Ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit die strategie aan de ruimtelijk economische opgaven van de stad: een forse woningbouwopgave, duurzame mobiliteit, de energietransitie, behoud en uitbreiding van groen in de stad, voldoende voorzieningen en werkgelegenheid.

Naast een bijdrage aan de woningbouwopgave wil de stad doelen waarmaken op onderwerpen als energie, groen en sport. De kunst is om dit goed te doen, nu de bodem overvol raakt met kabels, leidingen, boomwortels, energiesystemen en misschien in de toekomst wel een metro.

De drukte in de ondergrond vraagt om strategie, regie en opdrachtgeverschap. In dit kader is gemeente Utrecht actief bezig om een 3D model van de ondergrond met een ruimtebeslag berekening op te stellen. Dit doen we in combinatie met het voorgenomen traject om het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Omgevingswet proof te maken. In dit kader zoeken wij een modelleur met adviesvaardigheden. Deze persoon heeft aantoonbaar begrip en kennis van ondergrond en hydrologische modellen en datastructuren. Dit is de basis voor de te ontwikkelen FME scripts voor het 3D model van de Ondergrond.

Je taken zijn:
Je gaat invulling geven aan de datastructuur en de technische dataverwerking met FME scripts tot een 3D model van de boven (tot 5,0 m-mv) en ondergrond (tot 70 m-mv) en de combinatie met de berekeningen van de ruimtelijke functionaliteiten. Daarnaast zal de data behorende bij het geohydrologisch model van het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer vanuit het 3D model beschikbaar worden gemaakt voor berekeningen door derden en de output van het geactualiseerde model wordt beschikbaar gemaakt voor het 3D model. Dit vraagt om inzichten in structuren en validatie van diverse databestanden en uitwisselingmethoden en structurering van verwerking.

Je draagt actief bij en ondersteunt het schrijven van een FME script waarmee we de vrij beschikbare ruimte in de boven en ondergrond uit de Handleiding Openbare Ruimte (HOR) inzichtelijk krijgen en inpassing van een toekomstig warmtenet kan worden getoetst op haalbaarheid.

Verder bestaan de werkzaamheden uit:
-    Opzetten van datastructuur t.b.v. een generieke database passend op het 3D model
-    Aantoonbaar kennis en ervaring van strategisch data architectuur binnen een (middel)grote gemeente.
-    Meedenken in combinaties met GIS-systeem, zoals FME, Bentley Map, ArcMAP en/of ArcGIS online
-    Open en innovatieve houding.
-    Je signaleert kansen en risico’s voor de toepassing van GIS bij onze ruimtelijke vraagstukken, adviseert hier desgewenst over, en werkt deze uit tot een succesvol eindproduct.
-    Je bent een verbindende schakel tussen het team Ontwerpstudio Ruimte en de dataproducten die worden gemaakt door de Datavoorziening van DomstadIT (de centrale IT-afdeling van gemeente Utrecht).

Eisen • Dit criterium betreft een zogenaamde knock-out criterium. Dit betekent dat uw offerte enkel wordt beoordeeld wanneer de bovenstaande informatie volledig is ingevuld.
  Voor deze opdracht is het noodzakelijk om twee recente en relevante referenties aan te leveren. Hierbij gaat het om de volgende informatie:1. Naam organisatie:
  2. Naam contactpersoon:
  3. Afdeling en functie contactpersoon:
  4. Telefoonnummer contactpersoon:

  Met het indienen van de referenties geeft u akkoord aan de Gemeente Utrecht om contact op te nemen met de referenten.

 • Is de kandidaat de afgelopen 2 jaar in loondienst geweest bij de Gemeente Utrecht voor dezelfde/vergelijkbare werkzaamheden?

 • Je beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau:


Wensen • Aantal jaren werkervaring met projecten in het geo werkveld:- 0 tot 5 jaar
  - 5 tot 7 jaar
  - Meer dan 7 jaar

 • Beschrijf jouw bekendheid met verticale structuren en ruimtelijke effecten in de ondergrond (GBES+OBES, WADI, infiltratievoorzieningen, brandweerputten, wortelzones, et cetera).

 • Beschrijf jouw, voor deze opdracht, relevante kennis met FME.

 • Heb je een geo-gerelateerde hbo-opleiding afgerond?

 • Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

 • Vink aan met welke van onderstaande systemen jij ervaring hebt:- Bentley Map
  - ArcGIS Desktop en Pro
  - ArcGISonline

 • Voeg hier een portfolio toe met automatisch gegenereerde uitkomsten en enkele 3D voorbeelden i.c.m. achterliggende scripts die door de kandidaat zijn gemaakt.

 • Voeg hier je CV toe.
  Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit.
  Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

  .Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

 • Wat is je telefoonnummer en e-mailadres?Het is mogelijk meerdere contactgegevens op te geven, bij voorkeur ontvangen we de contactgegevens van de aanbieder die de offerte heeft ingediend. We hebben deze gegevens nodig voor het eventuele inplannen van een kennismakingsgesprek en administratieve afhandeling.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht